Поделиться Поделиться

Кліринг та порядок здійснення клірингової діяльності

Одиничний тип виконання договору є фундаментальною формою розрахунків. Після укладання договору покупець цінного паперу переводить готівку чи їхній еквівалент у доступну для продавця форму. Продавець тримає цінні папери у формі, придатної для поставки покупцю. Потім дві сторони домовляються про використання деякого механізму, що дозволяє обміняти папери на гроші. Поставка цінних паперів здійснюється за допомогою принципу – поставка проти оплати, чи без оплати.

Всі подальші договори поміж цими сторонами будуть оброблені в точності по такий же схемі, проте цілком незалежно від попередніх чи наступних договорів. Через те що протилежна сторона по кожному договору відома, дозволяється негайно оцінити своє становище стосовно контрагентів шляхом перегляду всіх договорів і визначення їхнього стану.

Такий метод може бути використаний на ринках із малими обсягами, чи на ринках із достатньо більшими обсягами, коли на них використовується потужна високо автоматизована система. Проте без достатньо складної системи можуть виникнути суттєві проблеми. Коли, наприклад, брокер укладає договір відносно придбання цінного паперу, а потім договір відносно продажу цього цінного паперу з тим же днем виконання, може виявитися складним одержати і поставити папір вчасно, особливо коли даний договір є лише однією ланкою в ланцюжку аналогічних одержань і поставок по цьому цінному папері. Без якогось виду заліку брокер повинний мати готівку чи банківський кредит для покриття всього обсягу договорів, призначених до виконання на даний день. Створення і надання достатнього забезпечення (у формі цінних паперів чи гарантованих чеків від інших брокерів) буде обтяжувати діяльність. Будь-яка форма заліку зменшує необхідність у грошах і тим самим у створенні додаткового забезпечення. Одиничне виконання договору центральним депозитарієм не гарантується. Ця обставина повинна бути врахована при створенні будь-якої такої системи. Можливо, доцільно створювати достатні і надійно забезпечені кредитні можливості для активних учасників ринку, так, щоби ланцюжки договорів могли здійснюватися без витрат часу на прийняття рішення про додаткове кредитування.

Зростання обсягів договорів на багатьох ринках призвів до активізації досліджень в сфері методик розрахунків, які б дозволяли різко зменшити число операцій по виконанню цих розрахунків. Існують різноманітні системи заліку, що включають обробку зобов'язань відносно цінних паперів та/чи грошових зобов'язань, наприклад:

• двосторонній залік;

• багатосторонній залік;

• безперервне залікове виконання.

Вибір того чи іншого методу залежить від обсягу договорів на регульованих ринках та інших факторів.

Змінами до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок” визначено кліринг як визначення взаємних зобов'язань за правочинами відносно цінних паперів та інших фінансових інструментів, у через те числі шляхом неттінгу. У свою чергу неттінгом є повне чи часткове припинення зобов'язань за правочинами відносно цінних паперів та інших фінансових інструментів шляхом заліку зобов'язань чи іншим способом. На момент здійснення неттінгу строк виконання зобов'язань, за якими здійснюється неттінг, вважається таким, що настав.

Змінами до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" встановлено, що клірингова діяльність – діяльність з визначення зобов'язань, що підлягають виконанню за правочинами відносно цінних паперів та інших фінансових інструментів, підготовка документів (інформації) для проведення розрахунків, а також створення системи гарантій з виконання зобов'язань за правочинами відносно цінних паперів та інших фінансових інструментів.

Кліринг як взаємозалік зустрічних зобов'язань практикується практично на більшості сучасних бірж. Депозитарій використовує кліринг за договорами відносно цінних паперів, укладеними виключно на біржі, яка має укласти із депозитарієм відповідний договір.

Двостороннім, чи попарним, заліком називається залік, що відбувається поміж одними й тими ж сторонами. Даний спосіб підтримує цілісність торгівлі поміж сторонами і зменшує обсяг операцій у порівнянні з одиничним підходом, що дозволяє досягти вагомого підвищення ефективності, проте тільки при великій кількості договорів порівняно з невеликим обсягом випусків цінних паперів.

Принцип застосування двостороннього заліку полягає у наступному. Коли дві сторони уклали протягом одного робочого дня декілька договорів з одним і тим же випуском цінних паперів, система визначить одне підсумкове число належних до поставки цінних паперів. Коли сторона А придбала 1000 акцій X у сторони В, а потім продала цій же стороні 950 акцій, то підсумковим результатом буде поставка стороною В 50 акцій X та одержання нею від А підсумкової суми грошових зобов'язань з урахуванням взаємозаліку. Коли одна і та ж кількість цінних паперів була продана сторонами один другому протягом одного дня, то поставка цінних паперів взагалі не здійснюється, а відбудеться тільки виплата грошових зобов'язань, що покриває різницю поміж цінами за різними договорами.

Хоча двосторонній залік є найпростішою формою заліку, введення його надає ринку важливі переваги. Він включає учасників ринку в систему заліку, зменшуючи таким чином загальне число операцій по виконанню договорів.

Багатосторонній залік (щоденний залік) є кроком на шляху до більш ефективних методів клірингу. Головним елементом цього методу є підрахунок всіх укладених за день договорів по одному виду цінних паперів до одного підсумкового числа. Використання клірингу ефективно і вигідно тільки на ринках із великими обсягами договорів.

Розглянемо виконання багатостороннього заліку на окремому прикладі стосовно обігу на певному регульованому ринку цінних паперів одного випуску (за рис. 6.2- договори В).

Депозитарна установа 1 (ДУ1) відкрила рахунок Власнику 1 – В1

Депозитарна установа 2 (ДУ2) відкрила рахунок Власнику 2 – В2

Депозитарна установа 3 (ДУЗ) відкрила рахунок Власнику 3 – В3

На біржі укладено договори відносно цінних паперів одного певного випуску (цп):

В1 продав В2 10 цп по 5 грн. В1 продав В3 20 цп по 5 грн.

В2 продав В1 20 цп по 4 грн. В2 продав ВЗ ЗО цп по 5 грн.

В3 продав В1 30 цп по 4 грн. В3 продав В2 40 цп по 6 грн.

Для виконання одиночних розрахунків учасники договорів повинні мати:

В1 – 30 цп та 200 грн. В2 – 50 цп та 290 грн.

В3 – 70 цп та 250 грн.

Для виконання клірингу депозитарій відкриває клірингові рахунки депозитарним установам (ДУ1, ДУ2, ДУЗ) учасників договорів, здійснює визначення взаємних зобов'язань та взаємозалік:

За цп:

В1 продав

В1 придбав

В2 продав

В2 придбав

ВЗ продав

В3 придбав

-30

+50

-50

+50

-70

+50

Всього

+20

Всього

0

Всього -20

За коштами:

доставка цінних паперів від ВЗ до В1 в кількості 50 шт.

В1 придбав

В1 продав

В2 придбав

В2 продав

В3 придбав

В3 продав

-200

+150

-290

+230

-250

+360

Всього – 50

Всього -60

Всього

+110

поставка коштів від В1 (50 грн.) і В2 (60 грн.) до В3, котрий одержить 110 грн.

Для виконання договорів за результатами проведеного клірингу торговці повинні мати:

В1 0 цп та 50 грн.

В2 0 цп та 60 грн.

В1 20 цп та 0 грн.

Виходячи з наведеного прикладу, використання багатостороннього заліку призводить до суттєвого зменшення активів (коштів та цінних паперів), які торговцям необхідно залучити для виконання укладених договорів відносно цінних паперів. Однак, застосування багатостороннього заліку потребує аналізу співвідношення поміж вартістю створення і підтримки системи багатостороннього заліку і витратами на виконання договорів без такої системи.

Хоча даний метод не дозволяє досягти максимально можливої ефективності, він вагомо зменшує щоденне число необхідних поставок і тим самим число можливих зривів. За допомогою цього методу стає можливим обробляти значно більші обсяги договорів, ніж при одиничному та двосторонньому методах. Проте багатостороння система потребує цілком іншого підходу до виникаючих ризиків. Для зручності виконання сторони договору можуть змінитися, що потребує введення гарантій договорів. Відповідальна за клірингову систему організація повинна гарантувати наявність надійної системи запобігання можливих ризиків і доступність цього забезпечення при виникаючих заборгованостях.

Незважаючи на переваги багатостороннього заліку, деякі проблеми залишаються. Залік з урахуванням договорів наступних днів не здійснюється, тим самим залишається значна кількість можливих зривів договорів. Така система не може також забезпечити гарантування вчасного отримання дивідендів.

У системі безперервного залікового виконання використовується багатосторонній залік і усі відкриті до кінця дня позиції заліковуються проти договорів наступного робочого дня. У умовах ринку з високими обсягами договорів система безперервного залікового виконання, що включає щоденний перерахунок усіх зобов'язань по ринку за поточними ринковими цінами, є одним із найефективніших механізмів клірингу й значно зменшує ризик затримки виконання за окремими договорами. Однією з головних рис безперервного залікового виконання є посередництво центрального депозитарію поміж сторонами договору в якості протилежної сторони по кожному звіреному договору.

Прийняття на себе центральним депозитарієм відповідальності сторони договору повинно відбуватися якнайшвидше після успішного завершення звірки. В ідеалі вже до кінця робочого дня сторони повинні бути боржниками і кредиторами центрального депозитарію, а не один одного.

Коли застосування системи безперервного залікового виконання доцільно для ринку, то бажано із самого початку планувати створення саме такої системи. Система безперервного залікового виконання має розроблятися з урахуванням досягнення повної автоматизації і максимального використання заліку при обробці договорів відносно цінних паперів. Шляхом злиття в одне ціле найбільшого числа договорів система безперервного залікового виконання до мінімуму зменшує зобов'язання відносно поставки цінних паперів. Використання автоматизованої системи безготівкових рахунків потребує формування високо централізованої і регульованої ринкової інфраструктури.

Централізація дуже важлива для обмеження ризику членів депозитарно- клірингової системи. Коли централізація зв'язана із системою гарантій, сторони договору можуть почувати себе захищеними. Вони одержують гарантії у через те, що, незалежно від зриву договору протилежною стороною, звірений договір для них буде виконаний. Процес безперервного залікового виконання розроблений з урахуванням можливості автоматизації та захисту від втручання членів системи. Він може виглядати приблизно так. У день виконання всі договори по кожному виду цінних паперів зводяться з невиконаними раніше договорами для обчислення єдиної кількості цінних паперів, що підлягає поставці чи одержанню кожною стороною. Коли учасник винен центральному депозитарію певне число цінних паперів, у системі безперервного залікового виконання дані цінні папери вилучаються з його рахунку у цінних паперах і поставляються проти платежу центральному депозитарію. Коли учаснику винні певне число цінних паперів, папери аналогічним чином зараховуються на його рахунок у цінних паперах. Завдяки через те, що переказ цінних паперів здійснюються у формі записів на рахунках у цінних паперах без переміщення паперових сертифікатів. Таким чином, немає підстав турбуватися про перереєстрацію і легко дозволяється здійснити часткове виконання.

При використанні безперервного залікового виконання стає можливим ефективно здійснювати щоденні грошові розрахунки. Наприкінці дня учасник ринку одержує чи перераховує грошові зобов'язання центральному депозитарію із урахуванням зобов'язань за іншими договорами.

Метод безперервного залікового виконання має декілька переваг. Кількість затримок в зв'язку з виконанням різко зменшується, через те що безперервний перерахунок відкритих позицій дозволяє використовувати отримані в день виконання цінні папери для розрахунків відносно подальших договорів "у той же день". Забезпечується повна гарантія одержання дивідендів, що автоматично нараховуються на рахунок клієнта. Також одна вагома перевага полягає в через те, що позиції, які закриваються щодня, можуть легко коректуватися згідно до нових цін, що склалися на ринку. Це зменшує ринкову нестабільність для всіх учасників у випадку зриву договору однією з сторін. Перерахунок по ринку здійснюється для будь-якої незакритої підсумкової позиції в день виконання. Учасник, що має незакриті позиції, повинний сплатити (чи внести заставу) за будь-яке збільшення вартості цінних паперів, що зазначені в цих позиціях чи навпаки, може одержати гроші за будь-яке зменшення вартості цінних паперів. Зобов'язання члена системи безперервного залікового виконання змінюються у відповідності до вартості його відкритих позицій.

Система безперервного залікового виконання не може діяти з максимальною ефективністю без центрального депозитарію цінних паперів.

Для проведення клірингу за договорами відносно цінних паперів, укладеними на біржі, депозитарій одержує певну відомість вже сквитованих розпоряджень від організатора торгівлі.

Для виконання розрахунків за договорами відносно цінних паперів з використанням методу врегулювання взаємних зобов'язань, що передбачає взаємозалік, особа, що здійснює кліринг відкриває своєму клієнту кліринговий рахунок.

Кожному учаснику клірингу відкривається певний кліринговий рахунок в системі обліку тою особою, що здійснює кліринг, як для обліку цією особою на відповідних субрахунках зобов'язань чи прав учасника клірингу з поставки та/чи отримання цінних паперів (інших фінансових інструментів) чи коштів.

Сума залишків по таких клірингових рахунках клієнтів, для яких здійснюється кліринг, на початок та на кінець проведення клірингу відносно договорів з цінними паперами завжди повинна дорівнювати нулю.

У разі придбання цінних паперів клієнтом депозитарію його кліринговий субрахунок обліку грошових зобов'язань відносно договорів з цінними паперами зменшується, а субрахунок його контрагента збільшується на загальну вартість укладеного договору відносно цінних паперів. Одночасно, у разі придбання цінних паперів клієнтом депозитарію його кліринговий субрахунок обліку зобов'язань відносно цінних паперів згідно до договору за цінними паперами збільшується, а субрахунок його контрагента зменшується на загальну кількість цінних паперів.

Кліринговий субрахунок обліку грошових зобов'язань відносно договорів з цінними паперами ведеться по кожному клієнту депозитарію. За даними цього субрахунку особа, що здійснює кліринг, на кінець проведення клірингу виводить, використовуючи врегулювання взаємних зобов'язань, яке передбачає взаємозалік, підсумковий залишок клієнта депозитарію (він може бути, як від'ємним, так і додатнім). По закінченні клірингу сума підсумкових залишків всіх клієнтів депозитарію по кліринговим субрахункам обліку грошових зобов'язань повинна дорівнювати нулю.

Кліринговий субрахунок обліку зобов'язань відносно цінних паперів ведеться по кожному клієнту депозитарію в розрізі випусків цінних паперів. За даними цього субрахунку депозитарій на кінець проведення клірингу виводить, використовуючи врегулювання взаємних зобов'язань, яке передбачає взаємозалік, підсумковий залишок клієнта депозитарію (він може бути, як від'ємним, так і додатнім). По закінченню клірингу сума підсумкових залишків всіх клієнтів депозитарію по кліринговим субрахункам обліку зобов'язань відносно цінних паперів в розрізі випусків цінних паперів повинна дорівнювати нулю.

Для проведення клірингу депозитарій складає та передає до платіжної системи (банку) відповідні платіжні документи для погашення від'ємних залишків по кліринговим субрахункам обліку грошових зобов'язань відносно договорів з цінними паперами, котрий в свою чергу передає їх обслуговуючим банкам клієнтів депозитарію. Одночасно, по закінченні клірингу, депозитарій складає та передає клієнтам депозитарію повідомлення про переказ (поставку) цінних паперів для погашення від'ємних залишків по кліринговим субрахункам обліку зобов'язань відносно цінних паперів.

Після погашення клієнтами депозитарію від'ємних залишків по кліринговим субрахункам обліку грошових зобов'язань відносно договорів з цінними паперами, депозитарій здійснює погашення додатних залишків по кліринговим субрахункам обліку грошових зобов'язань клієнтів депозитарію, шляхом складання та надання відповідних розпоряджень РОЦІ. Одночасно, після погашення клієнтами депозитарію від'ємних залишків по кліринговим субрахункам обліку зобов'язань відносно цінних паперів, депозитарій здійснює погашення додатних залишків по кліринговим субрахункам обліку зобов'язань відносно цінних паперів клієнтів депозитарію.

Після виконання клірингу клієнти депозитарію отримують відповідні довідки про стан рахунків у цінних паперах.

В Україні клірингову діяльність провадять РОЦІ та клірингові установи з обслуговування договорів на фінансових ринках. ЦД та НБУ можуть провадити клірингову діяльність з урахуванням вимог, встановлених законодавством.

Клірингова установа утворюється та функціонує у формі акціонерного товариства. Особа набуває статусу клірингової установи з дня отримання ліцензії на провадження клірингової діяльності та ліцензії НБУ на здійснення окремих банківських операцій. Слова "клірингова установа" та похідні від них дозволяється використовувати лише юридичним особам, які утворені та функціонують згідно до вимог законодавства.

ЦД, клірингова установа чи РОЦІ провадять клірингову діяльність на підставі ліцензії, що видається НКЦПФР, а також та можуть здійснювати окремі види банківських послуг на підставі ліцензії НБУ. Вимоги до мінімального розміру регулятивного капіталу особи, яка провадить клірингову діяльність, а також інші обмеження її діяльності визначаються НКЦПФР за погодженням з НБУ.

Клірингова діяльність є виключним видом професійної діяльності на ринку цінних паперів, за винятком її поєднання у встановленому законом випадку за умови провадження таких видів діяльності окремими структурними підрозділами.

Забороняється накладати арешт на рахунки РОЦІ, клірингових установ та рахунки, відкриті РОЦІ чи кліринговими установами для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами відносно цінних паперів.

Для провадження клірингової діяльності клірингова установа, ЦД чи РОЦІ зобов'язані зареєструвати в НКЦПФР в порядку та строки, встановлені нею, такі внутрішні документи:

• правила клірингу, погоджені НБУ;

• документ, що визначає порядок організації та здійснення внутрішнього аудиту;

• документ, що визначає систему управління ризиками та гарантій із зазначенням видів ризиків, методики їх розрахунку, заходи зниження ризиків, порядок та умови їх застосування.

До початку провадження клірингової діяльності з обслуговування договорів на фінансових ринках ЦД, клірингова установа чи РОЦІ повинні в установленому порядку зареєструвати в НКЦПФР Правила провадження клірингової діяльності, які визначають загальний порядок здійснення клірингової діяльності.

Правила клірингу повинні містити вимоги до учасників клірингу, порядок здійснення клірингу, порядок та умови допуску зобов'язань до клірингу, права і обов'язки учасників клірингу та особи, що провадить клірингову діяльність, порядок обліку прав та зобов'язань за правочинами відносно цінних паперів та інших фінансових інструментів та їх припинення, опис заходів, що спрямовані на зниження ризиків невиконання чи неналежного виконання зобов'язань, опис системи захисту інформації тощо. НКЦПФР може встановлювати додаткові вимоги до правил клірингу.

Для здійснення клірингу та розрахунків за договорами відносно цінних паперів ЦД затверджує положення про гарантійний фонд для зниження ризиків невиконання та/чи несвоєчасного виконання договорів з цінними паперами та порядок розподілення та компенсації збитків від невиконання та/чи несвоєчасного виконання зобов'язань клієнтів депозитарію за договорами відносно цінних паперів. Кожний клієнт депозитарію, для якого здійснюється кліринг та розрахунки, повинен бути учасником гарантійного фонду. Кошти гарантійного фонду не повинні входити до складу власних коштів депозитарію.

Для забезпечення виконання правочинів відносно цінних паперів вчинених на біржі, ЦД і зобов'язаний укласти договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу з РОЦІ.

До подання правил біржі на реєстрацію така біржа зобов'язана укласти договір про кліринг та розрахунки за правочинами відносно цінних паперів з особою, яка провадить клірингову діяльність. До моменту укладення зазначеного договору фондова біржа не має права провадити діяльність з організації торгівлі цінними паперами. Біржа несе в установленому законом порядку відповідальність за повноту і достовірність поданої ЦД чи НБУ інформації.

Для забезпечення виконання правочинів відносно цінних паперів, облік яких здійснює ЦД, вчинених на фондовій біржі, ЦД зобов'язаний протягом трьох місяців з дня отримання відповідної оферти укласти договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу з кліринговими установами та/чи РОЦІ. Вимоги до зазначеного договору встановлюються НКЦПФР.

Для забезпечення виконання правочинів відносно цінних паперів, облік яких здійснює НБУ, укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", НБУ зобов'язаний протягом трьох місяців з дня отримання відповідної оферти укласти договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу з РОЦІ.

Розрахунки за результатом неттінгу здійснюються ЦД виключно з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" шляхом здійснення ЦД переказу цінних паперів на рахунки в цінних паперах клієнтів на підставі інформації, отриманої від РОЦІ, клірингової установи чи фондової біржі відразу після проведення грошових розрахунків за правочинами відносно цінних паперів, проте не пізніше закінчення операційного дня, в котрий ЦД була отримана інформація від РОЦІ, клірингової установи чи фондової біржі.

ЦД, РОЦІ для провадження клірингової діяльності за договорами відносно цінних паперів, укладеними на певній фондовій біржі, укладають з цією фондовою біржею договір про кліринг та розрахунки за правочинами відносно цінних паперів.

Клірингову діяльність за договорами відносно цінних паперів, укладеними на певній фондовій біржі, може провадити лише одна особа, яка має ліцензію на провадження клірингової діяльності.

Фондова біржа для забезпечення виконання укладених на цій біржі договорів відносно цінних паперів укладає договір про кліринг та розрахунки за правочинами відносно цінних паперів з РОЦІ чи з ЦД, чи договір про надання клірингових послуг з кліринговою установою.

Клірингова діяльність за договорами відносно цінних паперів та/чи інших фінансових інструментів, укладеними на фондовій біржі, здійснюється на підставі інформації (документів), поданої цією фондовою біржею.

Клірингова діяльність за договорами відносно цінних паперів та/чи інших фінансових інструментів, укладеними поза фондовою біржею, коли проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", здійснюється на підставі інформації, поданої учасниками клірингу.

Грошові розрахунки за правочинами відносно цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчиненими на фондовій біржі та поза фондовою біржею, коли проводять розрахунки з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", здійснює РОЦІ.

Право власності на цінні папери, що є об'єктом вчиненого правочину відносно цінних паперів, набувається особою, яка є вигодонабувачем за цим правочином, з моменту зарахування прав на дані цінні папери на рахунок у цінних паперах даної особи у депозитарній установі.

Особа, що здійснює клірингову діяльність, формує комплексну систему управління ризиками та гарантій, спрямовану на зниження ризиків невиконання чи несвоєчасного виконання зобов'язань, що виникають за правочинами з фінансовими інструментами.

Механізмами зниження ризиків невиконання чи неналежного виконання зобов'язань, що передбачені договорами, укладеними на біржі, є:

• обов'язкове стовідсоткове попереднє депонування та резервування коштів і цінних паперів чи інших фінансових інструментів у порядку, встановленому НКЦПФР за погодженням з НБУ;

• часткове попереднє депонування та резервування коштів і цінних паперів чи інших фінансових інструментів з обов'язковим створенням системи управління ризиками та гарантій, якою може бути передбачено створення гарантійного фонду за рахунок внесків учасників клірингу та інших учасників депозитарної системи, в порядку, встановленому НКЦПФР за погодженням з НБУ.

Порядок створення та використання гарантійного фонду у вигляді цінних паперів та інших фінансових інструментів встановлюється НКЦПФР, а у вигляді коштів – НБУ.

Кожний учасник клірингу повинен бути учасником гарантійного фонду, що створює дана особа за рахунок внесків учасників клірингу. Активи гарантійного фонду, які створює особа, що здійснює кліринг, за рахунок внесків учасників клірингу, не входять до складу власних активів даної особи.

← Предыдущая страница | Следующая страница →