Поделиться Поделиться

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів - це прямий майновий податок, котрий нараховується і сплачується безпосереднім його платником згідно до Закону України "Про податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів".

Платниками податку є:

- підприємства, організації, установи (юридичні особи);

- іноземні юридичні установи;

- фізичні особи, що мають власні транспортні засоби, зареєстровані в Україні.

Об'єктами оподаткування є:

- колісні трактори;

- автомобілі, призначені для перевезення не менше 10 осіб;

- автомобілі легкові, вантажні, спеціального призначення;

- мотоцикли (включаючи мопеди) велосипеди з установленим двигунам за винятком з обсягом до 50 см3

- яхти та судна парусні з допоміжним двигуном чи без нього за винятком спортивних;

- човни моторні і катери за винятком човнів з підвісним двигуном.

Не є об'єктом оподаткування такі види транспортних засобів:

- трактори на гусеничному ході;

- автомобілі спеціального призначення, швидкої допомоги та пожежні;

- транспортні засоби (вантажні, самохідні), що використовуються для вантажно-розвантажу-вальних робіт на територіях заводів, складів, у портах і аеропортах, а також для перевезення вантажів на малі відстані;

- машини та механізми для сільськогосподарських робіт (зерно-, картопле-, кукурудзозбиральні та інші комбайни).

Ставки податку встановлені за видами транспортних засобів і диференційовані залежно від потужності двигуна, за видами транспортних засобів, його призначення та використання.

Податок сплачується за місцезнаходженням юридичних осіб на спеціальні рахунки територіальних дорожніх фондів.

Підприємства автомобільного транспорту загального користування звільняються від сплати податку.

Сума податку на транспортні засоби включається до складу валових витрат платника, а таким чином, зменшує оподатковуваний прибуток і суму податку на нього. Податок на транспортні засоби включається в собівартість перевезень, що впливає на розмір прибутку підприємства.

За несвоєчасну сплату податку стягується пеня у розмірі 120% річних від облікової ставки Національного банку на день складання акта перевірки, від суми недоплати за кожний день прострочення платежу.

Податок, що надійшов до місцевого бюджету з транспортних засобів, використовується на покриття витрат із експлуатації і утримання автомобільних доріг та на інші цілі згідно з порядком, затвердженим відповідною радою.

Фіксований сільськогосподарський податок

Фіксований сільськогосподарський податок - це податок, котрий не змінюється протягом визначеного законодавством терміну і справляється з одиниці земельної площі

Платниками фіксованого сільськогосподарського податку є сільськогосподарські підприємства передбачених законами України організаційно-правових форм, селянські та інші господарства, що займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом сільськогосподарської та рибної продукції, у яких сума, одержана від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, за попередиш звітний (податковий) рік перевищує 75 % загальної суми валового доходу підприємства.

Валовий дохід визначається як загальна сума доходу платника податку від усіх видів його діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду у грошовій, матеріальній чи нематеріальній формі як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічний зоні, так і за п межами.

У валовий дохід від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва включається вартість:

- реалізованої продукції рослинництва і тваринництва власного виробництва;

- реалізованої сільськогосподарської продукції, виробленої із сільськогосподарської сировини власного виробництва на власних переробних підприємствах;

- реалізованої продукції, виробленої з власної сировини на давальницьких умовах незалежно від територіального розміщення переробного підприємства;

- наданих послуг (машинно-тракторного парку, будівельних і ремонтних бригад тощо), пов'язаних із сільськогосподарським виробництвом.

Коли у звітному періоді валовий дохід від операції з реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки становить менше 75 % загального обсягу реалізації, підприємство сплачує податки в наступному звітному періоді на загальних підставах. До платників фіксованого сільськогосподарського податку відносять також власники земельних ділянок та землекористувачі, у через те числі орендарі, які виробляють товарну сільськогосподарську продукцію, за винятком власників та землекористувачів земельних ділянок, переданих для ведення особистого підсобного господарства, будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель (присадибних ділянок), садівництва, дачного будівництва, а також наданих для городництва, сінокосіння та випасання худоби.

Кількість сільськогосподарської продукції з одного гектара сільськогосподарських угідь встановлюється на початку року і не підлягає коригуванню залежно від зміни ціни на сільськогосподарську продукцію протягом податкового року.

Обрахування кількості сільськогосподарської продукції з одного гектара сільськогосподарських угідь, що має поставлятися в рахунок фіксованого сільськогосподарського податку, здійснюється, виходячи з такого еквівалента - однієї тонни пшениці м'якої третього класу за цінами, які щорічно визначатимуться Кабінетом Міністри" України.

Кількість сільськогосподарської продукції з одного гектара сільськогосподарських угідь, яка має поставлятися в рахунок фіксованого сільськогосподарського податку, визначається як співвідношення вартості однієї тонни пшениці, узятої за еквівалент, до вартості однієї тонни відповідної продукції. Таке співвідношення встановлюється обласними радами щорічно, проте не пізніше 1 січня.

За об'єкт оподаткування береться площа сільськогосподарських угідь, переданих сільськогосподарському товаровиробнику у власність чи наданих йому в користування, у тім числі на умовах оренди.

Ставки фіксованого сільськогосподарського податку встановлюються з одного гектара сільськогосподарських угідь у відсотках до грошової їх оцінки в таких розмірах:

- для ріллі, сіножатей та пасовищ-0,5 %;

- для багаторічних насаджень - 0,3%.

Платники фіксованого сільськогосподарського податку у грошовій формі визначають його суму на поточний рік у порядку та розмірах, передбачених Законом, і до 1 лютого подають розрахунок до державної податкової служби за місцем їхнього знаходження.

Протягом поточного року щомісяця протягом 30 календарних днів, наступного за звітним, указаний податок сплачується в розмірі третини суми податку, визначеної на кожний квартал.

Установлено такий квартальний розподіл річної суми податку:

І квартал - 10%;

П квартал - 10%;

ІІІ квартал-50%;

IV квартал - 30%.

Фіксований сільськогосподарський податок сплачується за рахунок таких податків і зборів (обов'язкових платежів):

- податок на прибуток підприємств;

- плата (податок) за землю;

- податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;

- комунальний податок;

- збір на обов'язкове державне пенсійне страхування;

- збір на обов'язкове соціальне страхування;

- плата за придбання торгового патенту на здійснення торговельної діяльності;

- збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

- збір за спеціальне використання природних ресурсів (за користування водою для потреб сільського господарства).

Інші податки та збори, установлені Законом України "Про систему оподаткування", повинні сплачуватися сільськогосподарськими товаровиробниками в порядку і розмірах, визначених відповідними законодавчими актами.

Похожие статьи