Поделиться Поделиться

РИНКИ ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

• Ф'ючерси

• Опціони

• Свопи

• Синтетичні похідні цінні папери

Похідні фінансові інструменти (чи деривати ви -від англ. to derive - походити) являють собою фінансові інструменти, які у своїй основі мають більш простий фінансовий інструмент - облігацію чи акцію.

Головними видами дери вати вів є ф'ючерси, опціони та свопи. На базі цих трьох видів може створюватися безліч комбінацій -синтетичних фінансових інструментів.

Ф'ЮЧЕРСИ

Ф'ючерсний контракт - це різновид форвардного контракту, тобто угоди, згідно до якої певний товар має бути поставлений у зазначений день у майбутньому за ціною, що встановлюється в момент укладення угоди. Наприклад, укладена в даний день угода про постачання 1 тонни сталі рівно через рік за ціною IIS дол. за тонну з оплатою в момент постачання товару є типовим форвардним контрактом. Ф'ючерсний контракт є форвардним контрактом, що укладається на організованій біржі; при цьому умови контракту чітко визначаються правилами ведення операцій на відповідній біржі.

Фінансові ф'ючерси - це контракти, в основі яких лежать фінансові інструменти: різні види валюти, боргові зобов'язання, а також фінансові індекси.

Фінансові ф'ючерси виникли лише на початку 70-х років XX ст. Першими фінансовими ф'ючерсами були контракти відносно іноземної валюти, потім, у середині 70-х років, почалася торгівля процентними ф'ючерсами, а на початку 80-х років з'явилися операції з ф'ючерсними контрактами на фондові індекси.

Валютні ф'ючерси - це ф'ючерсні контракти, згідно з якими необхідно поставити зазначену кількість якоїсь іноземної валюти в обумовлений день у майбутньому в обмін на визначену суму в іншій валюті.

Процентні ф 'ючерсні контракти укладаються стосовно боргових зобов'язань, наприклад казначейських облігацій, векселів, облігацій державної позики тощо.

Ф 'ючерсні контракти на фондові індекси базуються на вартості фондового індексу, наприклад індексу Dow, S&P 500 тощо. При операціях з цими ф'ючерсами прибуток чи збитки визначаються коливаннями вартості індексу.

Фьючерсна біржа

Ф'ючерсна біржа - організація, яка не має на меті отримання прибутку. Місця на цій біржі продаються на відкритому ринку, через те приватна особа може стати членом біржі, коли купить місце в кого-небудь із членів біржі, а також коли відповідатиме чинним на даній біржі критеріям відносно фінансової спроможності, надійності та ділової етики. Біржа забезпечує умови для того, щоби члени біржі та інші сторони, що ведуть торги через члена біржі, могли укладати ф'ючерсні контракти. Члени біржі беруть участь у діяльності комітетів, що керують діяльністю біржі, наймають на роботу професійних менеджерів. Таким чином, сама по собі ф'ючерсна біржа організована для того, щоби приносити вигоду її членам.

Кожна біржа визначає види товарів, що продаватимуться на ній, а також умови контрактів для кожного з цих товарів. Як правило, біржі прагнуть спеціалізуватися на окремих сегментах ринку.

Кожна біржа надає в розпорядження учасників торгів операційний зал, де ведуться торги за всіма контрактами, що перебувають у біржовому обороті. Правилами ведення торгів на біржі передбачається, що угоди з усіма ф'ючерсними контрактами мають укладатися тільки в операційному залі біржі в години її роботи. Завдяки спеціалізації бірж на обмеженій кількості товарів, а також стандартизації умов контрактів при операціях із ф'ючерсними контрактами вдається уникнути деяких ускладнень, з якими раніше були пов'язані форвардні контракти.

Типові умови контрактів

Різницю поміж ф'ючерсними і форвардними контрактами дозволяється продемонструвати на прикладі конкретних властивостей ф'ючерсного контракту. Наприклад, на Чиказькій товарній біржі ведуться операції з терміновими контрактами на казначейські облігації США. В контракті вказується, що продавець зобов'язаний поставити казначейські облігації США номінальною вартістю 100 000 дол., які не погашаються достроково і термін дії яких не повинен минути протягом 15 років із моменту дня постачання за ф'ючерсним контрактом. Умови ф'ючерсного контракту встановлюють засіб, за допомогою якого будуть поставлені облігації (шляхом телеграфного переказу від одного уповноваженого банку до іншого), а також час поставки (у робочий біржовий день відповідного місяця поставки, яким можуть бути березень, червень, вересень чи грудень). Стандартизація умов контракту передбачає, що всі трейдери (торговці) знають точні характеристики товару, відносно якого ведуться торги, таким чином, відпадає необхідність переговорів чи довгих обговорень. Умови фінансових ф'ючерсів чітко визначені в контрактах. У цілому, єдиною умовою термінового контракту, яка встановлюється під час торгів, є ціна ф'ючерсу.

← Предыдущая страница | Следующая страница →