Поделиться Поделиться

Вартість купонної облігації

Для того щоби визначити ймовірну вартість облігації з урахуванням майбутніх купонних платежів і погашення номіналу, використовується дисконтний грошовий потік і як дисконтна ставка застосовується значення необхідного рівня доходності (прибутковості).

Необхідний рівень прибутковості (дисконтна ставка) враховує рівень ризику, пов'язаний з даною облігацією. Через те облігації з низьким рівнем рейтингу дисконтуватимуться за більш високою дисконтною ставкою, вимагають більш високої прибутковості. Для визначення вартості купонної облігації потрібно знайти суму теперішньої вартості кожного купонного платежу і теперішньої вартості номіналу, що буде повернений при погашенні облігації. Згідно до цього формула визначення вартості купонної облігації має такий вигляд:

де:

Р – вартість купонної облігації;

rнеобхідна ставка прибутковості (дисконтна ставка) у відповідному купонному періоді;

скупонний платіж по облігації в грошових одиницях (руб., грн.) у відповідному купонному періоді;

t – кількість купонних виплат до дати погашення;

N – номінальна вартість облігації, виплачувана при погашенні.

Ціна облігації відбиває те, як інвестори оцінюють по цьому інструменту потік майбутніх процентних платежів разом з поверненим номіналом.

При необхідній ставці прибутковості вище ставки купона облігації продаються за ціною нижче номіналу.

При необхідній ставці прибутковості нижче ставки купона облігації продаються за ціною вище номіналу.

Вартість дисконтної облігації

По облігації з нульовим купоном грошові надходження протягом усього періоду обігу облігації, за винятком моменту її погашення, відсутні (дорівнюють нулю). Через те вартість такої облігації визначається з урахуванням відсутності купонних (процентних) платежів.

де:

N – номінал облігації (ціна погашення);

tкількість років до погашення

r – річна необхідна ставка прибутковості (дисконтна ставка);

Коли строк обігу (строк до погашення) дисконтної облігації менше одного року, то її вартість визначається за такою формулою:

де:

N – номінал облігації (ціна погашення);

t – кількість днів до погашення

r – річна необхідна ставка прибутковості (дисконтна ставка).

Чим менше строк до погашення дисконтної облігації, тим ближче її вартість до номіналу.

Ризик Процентної Ставки

Ризик, що виникає для власників облігацій через коливання ринкових процентних ставок, називається ризиком процентної ставки. Зміна рівня цього ризику й при рівності інших показників:

чим довше строк до дати погашення, тим більше ризик процентної ставки;

чим нижче купонна ставка, тим більше ризик процентної ставки.

← Предыдущая страница | Следующая страница →