Поделиться Поделиться

Ознака прибутку на одну акцію

Дохід, чи прибуток на одну акцію (Earnings per Share EPS) – це прибуток, (чистий дохід, як уважається за західними нормами) в розрахунку на одну просту акцію в обігу, що залишається в розпорядженні компанії після відрахування всіх витрат, податків і дивідендів по привілейованих акціях і є максимальною сумою, що може бути виплачена як дивіденд на просту акцію за звітний рік. Зростання прибутку на одну акцію забезпечує інвесторам зростання доходу й капіталу, заради чого й купуються акції.

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію визначається розподілом різниці поміж сумою чистого прибутку (збитку) і сумою дивідендів на привілейовані акції на середньорічну кількість простих акцій в обігу.

Варто додати, що в умовах України при розрахунку показника EPS замість чистого доходу має використовуватися величина чистого прибутку компанії за останній рік. Прибуток приймається за календарний рік, проте іноді чистий прибуток береться за біржовий рік (підсумовується прибуток за останні чотири квартали). Можливий також варіант розрахунку із прийняттям прогнозу прибутку за поточний рік. Тоді аналіз акцій за цим показником означає проведення аналізу бухгалтерської звітності, побудову прогнозів на підставі всіх отриманих даних, порівняння з галузевими звітами.

Ознака прибутку на одну акцію в Україні має визначатися на підставі Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію".

На підставі прогнозу прибутків на акцію EPSi у наступному році можливе наближене визначення поточної вартості акції за такою формулою:

де:

rнеобхідна ставка прибутковості.

Отриманий результат може слугувати лише орієнтиром для інвесторів та інших учасників ринку, бо визначити очікуваний прибуток на акцію дозволяється тільки приблизно. Через те такі прогнози регулярно уточнюються, і це часто призводить до зміни ринкової ціни акції (як до зростання, так і до падіння ціни). Також слід ураховувати ймовірну зацікавленість "незалежних" експертів.

← Предыдущая страница | Следующая страница →