Поделиться Поделиться

Застосування. орієнтація на пропозицію грошей чи на процентні ставки?

Модель ISLM має важливе значення для питання, яке розглядалося у розділі 20. Чи повинна Федеральна резервна система проводити монетарну політику таким чином, щоби "досягнути" завдання з пропозиції грошей (намагання зробити пропозицію грошей рівною заданій величині)? Чи замість цього вона повинна намагатися "досягнути" завдання для процентної ставки? Наша модель ISLM дасть відповідь на це запитання.

Як ми бачили у розділі 19, коли Федеральна резервна система намагається досягнути завдання для пропозиції грошей, то вона не може водночас націлюватися і на процентну ставку (чи ж навпаки). Федеральна резервна система може досягнути одного завдання чи іншого, проте не може водночас досягнути обох. Таким чином, їй потрібно знати, яке з цих двох завдань забезпечить точніший контроль над сукупним обсягом виробництва.

На відміну від підручника, в якому світ, котрий ми населяємо, незмінний і в якому, за припущенням, криві ISта LМ незмінні, реальний світ є однією з великих невизначеностей, в якому криві ISта LМ несподівано переміщуються через непередбачені зміни в автономних видатках і попиті на гроші. Щоби зрозуміти, чи ФРС має виконувати завдання для пропозиції грошей, чи завдання для процентної ставки, нам потрібно розглянути два випадки. Перший - за якого невизначеність відносно кривої IS далеко більша, ніж невизначеність відносно кривої LМ. Другий - за якого невизначеність відносно кривої LМ далеко більша, ніж невизначеність відносно кривої IS.

Графік 25.8. Завдання з пропозиції грошей і процентної ставки, коли крива IS нестабільна, а крива LМ стабільна.

Нестабільна крива IS1 коливається поміж 15' і 15". Завдання з пропозиції грошей викликає менші коливання в обсязі виробництва (Ум до Ум), ніж завдання з процентних ставок (у і, у і ). Таким чином, віддасться перевага завданню з пропозиції грошей.

Інструментарій ISLM на графіку 25.8 зображує наслідок двох стратегій націлювання для випадку, в якому крива 15 нестабільна і невизначена, в той час як крива LМ стабільна і відома. Коли ФРС прогнозує, що крива IS буде у положенні IS, і хоче мати сукупний обсяг виробництва У*, то вона встановлюватиме процентну ставку на рівні і*, через що сподіваний рівень обсягу виробництва буде У*. Цю політику націлювання процентної ставки на рівень і* називають "завданням з процентної ставки". (Згадайте з частини 20, що ФРС може досягати виконання завдання з процентної ставки через купівлю і продаж облігацій, коли процентна ставка відрізняється від і*. Коли ця ставка вища від і*, то ФРС купує облігації для підвищення їхньої ціни і зменшує процентну ставку знову до і*. Коли процентна ставка нижча від г*, то ФРС продає облігації для зниження їхньої ціни, і процентна ставка зростає знову до рівня і**.)

Коли замість даної політики ФРС проводить націлювання на пропозицію грошей, то вона встановить пропозицію грошей таким чином, щоби кінцева крива LМ* перетинала криву IS* на бажаному рівні обсягу виробництва У*. Ця політика націлювання на пропозицію грошей називається "завданням з пропозиції грошей".

Оскільки крива IS нестабільна, то вона коливається поміж 15' та 15", що зумовлює коливання сукупного обсягу виробництва поміж У| та У , для політики націлювання на процентні ставки, чи поміж У м та Ум для політики націлювання на пропозицію грошей. Як дозволяється бачити

Графік 25.9. Завдання з пропозиції грошей і процентної ставки, коли крива LМ нестабільна і крива IS стабільна.

Нестабільна крива LМ коливається поміж LM i LМ". Завдання з пропозиції грошей викликають більші коливання обсягу виробництва (з Ум до Ум), ніж завдання з процентної ставки (яке залишає обсяг виробництва незмінним на рівні У*). Таким чином, віддається перевага завданню з процентної ставки.

з графіка 25.8, завдання з пропозиції грошей ведуть до менших коливань обсягу виробництва навколо бажаного рівня, ніж таке саме завдання з процентної ставки. Переміщення праворуч кривої № у положення наприклад, викликає зростання процентної ставки за даного завдання з пропозиції грошей. Це підвищення процентної ставки веде до нижчого рівня інвестиційних видатків і чистого експорту і, таким чином, до меншого зростання сукупного обсягу виробництва, що має місце при завданні з процентної ставки. Оскільки бажані менші коливання обсягу виробництва, то висновок полягає в через те, що крива /5 не стабільніша порівняно з кривою LМ, і віддається перевага завданню з пропозиції грошей.

Наслідок двох стратегій націлювання для випадку стабільної кривої ISі і нестабільної кривої ЬМ зображено на графіку 25.9. Знову завдання з процентної ставки і пропозиції грошей встановлюються так, що сподіваний рівень сукупного обсягу виробництва дорівнює бажанішому рівню У*. Оскільки крива LМ нестабільна, то вона коливається поміж LМ' та LМ", навіть коли пропозиція грошей незмінна, що змушує сукупний обсяг виробництва коливатися поміж У м і Ум. На завдання з процентної ставки, з іншого боку, не впливає невизначеність відносно кривої LМ, бо воно встановлюється ФРС шляхом пристосування пропозиції грошей, коли процентна ставка відхиляється від і*. Таким чином, єдиний ефект коливання кривої LМ полягає в через те, що пропозиція грошей коливається більше, як результат політики націлювання на процентну ставку. Наслідок встановлення завдання з процентної ставки той, що обсяг виробництва перебуватиме точно на бажаному рівні за відсутності коливань. Оскільки менші коливання обсягу виробництва бажані, то висновок, що випливає з графіка 25.9, такий: крива LМ не стабільніша, ніж крива IS, і віддається перевага завданню з процентної ставки.

Мілтон Фрідман і його послідовники схильні вважати, що функція попиту на гроші, і, таким чином, крива ЬМ, стабільна. Вони доходять висновку, що завдання з пропозиції грошей завжди краще, ніж завдання з процентної ставки. Кейнсіанці, які значно менше впевнені у стабільності функції сукупного попиту на гроші, більше підтримують завдання з процентної ставки. Це стало особливо очевидним у 1980-і роки, бо функція попиту на гроші виявилася дуже нестабільною - результат швидкого поширення нових фінансових інструментів, присутність яких може впливати на попит на гроші (див. частина 23). Проте необхідно усвідомити, що важливим фактором при вирішенні того, якому завданню віддати перевагу, є відносна нестабільність кривих IS та LМ. Хоча крива LM була протягом останнього часу нестабільною, дані, що підтверджують стабільність кривої IS також недостатні. Недавня нестабільність функції попиту на гроші автоматично не означає, що від завдання з пропозиції грошей слід відмовитися на користь завдання з процентної ставки К

← Предыдущая страница | Следующая страница →