Поделиться Поделиться

Розрахунок обсягу видатків загального фонду місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

Розрахункові обсяги видатків місцевих бюджетів визначаються окремо для кожної галузі виходячи із загальних ресурсів зведеного і місцевих бюджетів та першочерговості соціальних виплат .

Визначення розрахункового обсягу видатків бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва і Севастополя, міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення та районів здійснюється за єдиними нормативами видатків у розрахунку на душу населення (державне управління, охорона здоров'я, культура і мистецтво, фізична культура і спорт, соціальні програми стосовно сім'ї, жінок, молоді та дітей), на дитину чи учня - освіта, отримувача соціальних послуг - соціальний захист та соціальне забезпечення тощо .

Розрахунковий обсяг видатків місцевого бюджету обчислюється згідно до розмежування видів видатків бюджету поміж державним та місцевими бюджетами, визначеного у Главі 14 Бюджетного кодексу України .

Розрахунок обсягу видатків на утримання органів управління

Обсяг видатків обласних бюджетів та бюджетів мм. Києва і Севастополя на утримання органів місцевого самоврядування визначається виходячи з показників чисельності працівників цих органів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 890, залежно від чисельності наявного населення області (міста) та співвідношення обсягів відповідних рівнів бюджетів, що склалося за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених відповідними радами на 2000 р .

Розрахунок обсягу видатків на охорону здоров'я

Розрахунковий обсяг видатків на охорону здоров'я визначається залежно від чисельності населення адміністративно-територіальної одиниці та співвідношень поміж бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами та бюджетами міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення та районів, з урахуванням коригуючих коефіцієнтів та специфічних видатків .

Основна проблема полягає в через те, що тимчасові коефіцієнти, які застосовувались як головний диференціюючий фактор, є абстрактними, тобто не показують конкретних факторів, виходячи з яких дані коефіцієнти були обчислені .

За винятком того, дані коефіцієнти були затверджені також в 1996 р., а ситуація в багатьох регіонах змінилася .

Завдання робочої групи полягали в через те, щоби знайти декілька варіантів поєднання тимчасових коефіцієнтів, що відображали б конкретні фактори, якими б дозволяється було б замінити коефіцієнти розподілу асигнувань на охорону здоров'я в розрахунку на 1 жителя, які застосовувались до цього .

У процесі роботи було визначено, що найбільш прийнятними коефіцієнтами, які можуть застосовуватись при розподілі асигнувань на охорону здоров'я, є стандартизований коефіцієнт смертності та еквіваленти надання медичної допомоги залежно від віку і статі населення в регіоні. Це стосується заміни тимчасових коефіцієнтів, які застосовуються для диференціації видатків на охорону здоров'я в цілому по області .

Також одна проблема - диференціація розподілу асигнувань поміж обласними бюджетами. Для диференціації цих видатків було запропоновано застосувати такий ознака, як коефіцієнт поширеності захворюваності по шести основних нозологічних групах захворювань, лікування яких здійснюється у спеціалізованих закладах охорони здоров'я, що утримуються за рахунок коштів обласних бюджетів .

Фахівці Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров'я здійснили обчислення значень цих коефіцієнтів. Вони вперше були апробовані на показниках бюджету 2001 р. Результати цього порівняння дали можливість зробити висновки, що хоч дані показники достатньо об'єктивні і перспективні, можливо, поки що не варто застосовувати їх при формуванні бюджету на наступний рік, оскільки виникають суттєві відхилення поміж регіонами .

У розрахунках є також певні недоліки: оскільки рівень коливань також досить значний, необхідно працювати над їх удосконаленням. Наприклад, згідно з попередніми розрахунками, асигнування на охорону здоров'я по місту Києву необхідно знизити на 25%.

При обчисленні бюджету враховується населення, що обслуговуються закладами охорони здоров'я, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету. У місті Києві такого населення найбільше .

При обчисленні бюджету застосовуються значення минулорічного коефіцієнту з внесенням лише двох змін:

o відмови від переадресування видатків, як передбачено Кодексом, що були застосовані;

o врахування населення, що обслуговується закладами охорони здоров'я, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету.

← Предыдущая страница | Следующая страница →