Поделиться Поделиться

Структура та головні етапи побудови механічної торгової системи

Повна механічна торгова система включає наступні елементи:

• порядок визначення моменту відкриття довгої позиції на ринку;

• вказівку, за якою ціною повинна бути відкрита довга позиція;

• порядок визначення величини відкритої довгої позиції;

• порядок визначення моменту закриття відкритої довгої позиції;

• вказівку, за якою ціною повинна бути закрита довга позиція;

• порядок визначення моменту відкриття короткої позиції на ринку;

• вказівку, за якою ціною повинна бути відкрита коротка позиція;

• порядок визначення величини відкритої короткої позиції;

• порядок визначення моменту закриття короткої відкритої позиції;

• вказівку, за якою ціною повинна бути закрита коротка позиція.

Момент і ціна відкриття чи закриття торгової позиції, зрозуміло, пов'язані поміж собою, оскільки в даний момент на ринку може бути лише єдина ціна. У наведеному переліку елементів торгових стратегій порядки визначення часу і ціни розділені, так як тут під моментом відкриття і закриття позицій розуміється момент надходження сигналу до дії з позицією. Даний момент часто не збігається з рекомендованим моментом виконання даного сигналу, котрий може розраховуватися, виходячи із виконання певних умов, наприклад при досягненні ринком деякої порогової ціни.

Реальна торгова стратегія може містити лише декілька з перерахованих вище частин. Торгові стратегії можуть бути розраховані на роботу тільки з довгими чи тільки з короткими позиціями. Істотна частина діючих механічних систем не містить алгоритмів оптимального управління капіталом, розраховують частку коштів, що виділяються на торгівлю в момент входу. Мінімальною вимогою до складу торгових стратегій є наявність у їх складі хоча б порядку визначення моменту і ціни входу чи в довгу чи коротку позицію та порядку визначення моменту і ціни виходу з даної позиції.

Коли механічна торгова система передбачає, що сигнал до закриття довгої позиції одночасно є сигналом на відкриття короткої позиції, і навпаки, рекомендація системи закрити коротку позицію означає одночасну рекомендацію відкрити довгу позицію, то така торгова стратегія називається реверсивною.

Алгоритми торгових стратегій, в яких формалізуються прийоми технічного аналізу ринкової інформації, в першу чергу залежать від того, в якій формі представлені аналізовані дані. Ясно, що повинні бути використані різні алгоритми, коли дані про ринку надходять в "тикової" формі (реєструються параметри кожного контракту), у формі барів чи японських свічок, у формі "хрестиків-нуликів" чи в інших формах.

В якості прикладу розробки та аналізу торгових стратегій торкнемося систем, що мають справу з даними у вигляді числових наборів,'що характеризують поведінку ринку за рівні періоду часу: максимальна і мінімальна ціни, а також ціни відкриття і закриття і торговий обсяг даного періоду. Графічно така інформація може бути представлена у вигляді барів чи японських свічок на доповнення до гістограмам обсягу чи графіками еквівалентних обсягів чи об'ємних свічок. Саме такий формат ринкової інформації найбільш часто використовується постачальниками даних і застосовується для побудови механічних торгових систем.

При аналізі даних в будь-якому форматі істотне значення має вибір часового масштабу даних. Взагалі, одна і та ж механічна торгова система може бути використана для аналізу ринкових даних за різні періоди. Однак алгоритми торгових стратегій, що ґрунтуються на певних торгових принципах, обов'язково містять ряд числових параметрів, оптимально підібраних під ті чи інші ринкові умови. Коли аналітичні ідеї, що лежать в основі механічних торгових систем, можуть з успіхом працювати при обробці даних різного часового масштабу, то оптимальні набори параметрів торгової стратегії, як правило, будуть залежати від вибору тривалості досліджуваних барів.

Таким чином, побудова механічної торгової системи починається з вибору часового масштабу аналізованих даних. Чим більше вибраний масштаб, тим більш тривалі руху ринку будуть використані для торгівлі і тим рідше стратегія буде генерувати торгові сигнали.

Другим кроком у розробці торгових стратегій є вибір принципів, на підставі яких будуть визначатися моменти видачі сигналів на відкриття і закриття торгових позицій. Зрозуміло, принципи відкриття і закриття позицій можуть розрізнятися. Вибрані торгові принципи можуть бути формалізовані у вигляді комп'ютерної програми, на виході з'являються чи не з'являються торгові сигнали. Для роботи програми визначається набір числових параметрів, що входять до складу алгоритмів. У даний момент у першому наближенні вже є деяка торгова стратегія.

Далі для первинної оцінки ефективності обраних торгових принципів проводиться перевірка отриманої торгової системи на наявних у розпорядженні аналітика історичних ринкових даних про досліджуваному фінансовому інструменті. Перевіряється, які торгові сигнали видала б система на деякому минулому часовому інтервалі і яким чином на цьому інтервалі змінювалася б величина торгового капіталу інвестора.

Перевірка роботи торгової системи може проводитися при різних значеннях числових параметрів, що входять до складу програмних алгоритмів. У відповідності з певними принципами оцінки, про які піде мова нижче, поведінка торгової стратегії в даному часовому діапазоні визнається задовільним чи незадовільним. За винятком того, визначається набір параметрів, при яких механічна торгова система діє оптимальним чином, через те даний етап називається етапом оптимізації. Підкреслимо, що задовільна поведінка стратегії на історичних даних не гарантує її успішну роботу в майбутньому, однак коли деяка торгова система показує незадовільні результати в минулому, то ця система, безумовно, повинна бути відкинута.

Наступним етапом побудови торгової стратегії є вибір способу визначення оптимального розміру відкритої торгової позиції. Розмір торгової позиції може визначатися всій величиною наявних у розпорядженні інвестора коштів, деякою фіксованою сумою чи яким-небудь іншим способом оптимального управління капіталом. Після цього торгова стратегія знову проходить процедуру тестування. Коли в результаті перевірки стратегія показує задовільні результати, то її дозволяється застосовувати в реальній торгівлі.

Механічні торгові системи побудовані таким чином, що припускають періодичне зміну своїх параметрів у відповідності з мінливими ринковими умовами. Така періодична оптимізація стратегії може розглядатися як останній етап побудови механічної торгової системи.

← Предыдущая страница | Следующая страница →