Поделиться Поделиться

2.4. Ризики в платіжних системах

Платіжні системи характеризуються наявністю досить значного рівня ризику в декількох сферах, що пояснюється обсягом та розміром виконуваних у цих системах операцій. Користувачі платіжних систем наражені на ризик втрат через такі головні причини:

- помилки;

- надзвичайні події (порушення енергопостачання, порушення зв'язку, стихійні лиха);

- шахрайства;

- банкрутство одного чи кількох постачальників платіжних послуг;

- невизначеність відносно остаточного виконання платіжних зобов'язань.

Ризики у платіжних системах поділяють на фінансові та не фінансові.

Банком міжнародних розрахунків визначаються такі види ризиків, що виникають у платіжних системах:

- кредитний ризик;

- ризик нестачі ліквідності;

- системний ризик;

- правовий ризик;

- операційний ризик.

Кредитний ризик - ризик того, що учасник операції, котрий має виплатити кошти, виявиться не в змозі виконати розрахунок за своїми зобов'язаннями у визначений термін унаслідок своєї повної чи часткової неплатоспроможності.

Ризик нестачі ліквідності виникає внаслідок небезпеки того, що учасник операції чи посередник, котрий має виплатити кошти, може зіткнутися з труднощами при покритті своєї від'ємної позиції і не виконати повністю свої зобов'язання у визначений термін. Ризик ліквідності не означає, що посередник чи учасник є неплатоспроможним, бо він, можливо, зуміє розрахуватися за своїми дебіторськими зобов'язаннями пізніше, у не визначений точно час у майбутньому.

Ризик ліквідності суттєво відрізняється від кредитного ризику, оскільки останній пов'язаний з можливістю збитків, які зрештою мають бути якось розподілені поміж тими, хто вступав у відносини з учасником платіжної системи, котрий не виконує своїх зобов'язань. Кредитний ризик може стати причиною втрати основної суми та викликати супутній ризик ліквідності. Ризик ліквідності переважно означає відсутність достатніх коштів.

Ризики як кредитного, так і ліквідного характеру можуть виникати і через запізнення розрахунків, їх несинхронність чи невиконання зобов'язань емітентом розрахункових коштів.

Системний ризик.

Даний вид ризику визначається тим, що, коли один учасник системи виявиться неспроможним своєчасно виконати розрахунок за своїми зобов'язаннями, то наслідком цього може стати невиконання зобов'язань іншими учасниками, спричиняючи тим самим ланцюгову реакцію, що іноді також називають "ефектом доміно". У результаті невиконання зобов'язань він набуває настільки широких масштабів, що виникає загроза для всієї фінансової системи.

Системний ризик може виникнути як з фінансових причин, так і внаслідок збоїв у енергопостачанні, мережах зв'язку чи відмов обладнання чи недоліків програмного забезпечення.

Часто системний ризик утворюється при недостатньо від-лагодженому чи неправильному управлінні ризиками в рамках платіжної системи. Будучи кредитором останньої інстанції, центральний банк може бути змушений провести інтервенцію, вливаючи в систему ліквідні засоби і тим самим відмовляючись від досягнення мети грошово-кредитної політики. Однак при цьому утворюється моральний ризик. Тобто, розраховуючи, що центральний банк врятує систему в разі виникнення кризи, учасники системи не будуть вживати ніяких заходів для зниження рівня ризику.

Правовий ризик.

До таких нефінансових ризиків, пов'язаних із платіжною системою, відносять: недосконала правова база, підробка фінансових документів, крадіжка, шахрайство та помилки.

У будь-котрий момент процесу виконання платежу можуть виникнути помилки, до платіжної інформації можуть бути внесені зміни з метою шахрайства, будь-котрий учасник, за винятком центрального банку, може зазнати банкрутства.

← Предыдущая страница | Следующая страница →