Поделиться Поделиться

Показники продуктивності торговця цінними паперами

Ознака продуктивності торговця цінними паперами розраховується за формулою:

ПРТ = ВПОЗ : ВЛК,

де:

ПРТознака продуктивності торговця цінними паперами;

ВПОЗзагальна сума договорів, укладених торговцем цінними паперами з юридичними та фізичними особами, проте не виконаних на день розрахунку (відкриті позиці));

ВЛКвласний капітал.

Ознака ВПОЗ "Загальна сума договорів, укладених торговцем цінними паперами з юридичними та фізичними особами, проте не виконаних на день розрахунку (відкриті позиції)" визначається за даними внутрішнього обліку торговця цінними паперами.

При визначенні ВПОЗ:

– враховується сума договорів купівлі-продажу цінних паперів, які не виконані на день проведення розрахунку, та сума договорів, які були укладені в день розрахунку;

– не враховується сума договорів купівлі-продажу цінних паперів, які були виконані торговцем цінними паперами в день розрахунку;

– не враховується сума договорів купівлі-продажу цінних паперів, підписання та виконання яких здійснювалися в один день.

Ознака ВЛК "Власний капітал" розраховується згідно до даних бухгалтерського обліку за формулою:

ВЛК = 40 + 42 + 43 + (441 – 442) – 45 – 46,

де

40, 42, 43, 441, 442, 45, 46 – коди рахунків бухгалтерського обліку.

Ознака продуктивності торговця цінними паперами (ПРТ) приймає значення показника продуктивності торговця цінними паперами, що здійснює дилерську діяльність (ПРТД) чи показника продуктивності торговця цінними паперами, що здійснює брокерську діяльність (ПРТБ) чи показника продуктивності торговця цінними паперами, що здійснює андерайтинг (ПРТА).

При розрахунку показника продуктивності торговця цінними паперами, що здійснює дилерську діяльність (ПРТД) враховується загальна сума відкритих позицій, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні ним дилерської діяльності, а саме відкритих позицій за такими договорами, що наведені у Довіднику 15 "Види договорів у діяльності з торгівлі цінними паперами" Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

Код

показника

Зміст

показника

0001

Договір купівлі/продажу (продаж)

0002

Договір купівлі/продажу (купівля)

0003

Договір купівлі/продажу (міна – продаж)

0004

Договір купівлі/продажу (міна – купівля)

При розрахунку показника продуктивності торговця цінними паперами, що здійснює брокерську діяльність (ПРТБ) враховується загальна сума відкритих позицій, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні ним брокерської діяльності за такими договорами, що наведені у Довіднику 15 "Види договорів у діяльності з торгівлі цінними паперами" Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

Код

показника

Зміст

показника

1011

Договір на виконання договору комісії (продаж)

1012

Договір на виконання договору комісії (купівля)

1013

Договір на виконання договору комісії (міна – продаж)

1014

Договір на виконання договору комісії (міна – купівля)

1015

Договір на виконання договору субкомісії (продаж)

1016

Договір на виконання договору субкомісії (купівля)

2011

Договір на виконання договору доручення (продаж)

2012

Договір на виконання договору доручення (купівля)

2013

Договір на виконання договору доручення (міна – продаж)

2014

Договір на виконання договору доручення (міна – купівля)

3111

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/продаж)

3112

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/купівля)

3113

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/міна – продаж)

3114

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/міна – купівля)

3115

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (субкомісія/продаж)

3116

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (субкомісія/купівля)

3211

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/продаж)

3212

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/купівля)

3213

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/міна – продаж)

3214

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/міна – купівля)

При розрахунку показника продуктивності торговця цінними паперами, що здійснює брокерську діяльність (ПРТБ) не враховується сума відкритих позицій по договорах на виконання, згідно до яких розрахунки за договором відносно цінних паперів здійснюються клієнтом торговця цінними паперами самостійно (2011, 2012, 2013, 2014, 3211, 3212, 3213, 3214).

При розрахунку показника продуктивності торговця цінними паперами, що здійснює андерайтинг (ПРТА) враховується загальна сума відкритих позицій, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні ним андерайтингу за договорами, що у Довіднику 15 "Види договорів у діяльності з торгівлі цінними паперами" Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку містить код 4002 "Договір на придбання цінних паперів".

Похожие статьи