Поделиться Поделиться

Розрахунки платіжними дорученнями

Платіжне доручення - це документ, що являє собою доручення підприємства обслуговуючому його банку перерахувати певну суму коштів зі свого рахунку.

Доручення дійсне протягом 10 днів, не враховуючи дня виписки.

Банк приймає платіжні доручення від платника до виконання тільки за наявності грошей на його розрахунковому рахунку. Коли коштів для платежу немає і банк не вважає за можливе видати підприємству позику, то документи повертаються. При рівномірних постачаннях розрахунки поміж постачальниками і постійними покупцями здійснюються в порядку планових платежів з використанням розрахунків платіжними дорученнями.

Підприємства можуть здійснювати переказ коштів поштою без обмеження суми. На ім'я окремих громадян переказуються суми, що відносять їм особисто, наприклад:

1) заробітна плата:

2) пенсія;

3) відрядні;

4)гонорари.

Через пошту переказуються гроші на:

1) витрати по виплаті заробітної плати;

2) організований набір робітників;

3) заготівлю сільськогосподарської продукції і в тих місцях, де немає установ банків;

4) перекази грошової виручки і інших коштів для зарахування їх на рахунки в банках. У бланках поштових переказів відправник вказує:

1) найменування одержувача коштів;

2) номер рахунку в обслуговуючому одержувача банку;

3) номер РКЦ и МФО;

4) суму переказу.

Розрахунки платіжними дорученнями представлені на схемі 5.1. Розрахунки платіжними дорученнями можуть бути:

1) терміновими;

2) достроковими;

3) відстроченими.

До термінових відносяться: платежі, що здійснюються відразу після відвантаження, тобто шляхом прямого акцепту товару, а також часткові платежі при великих угодах. Достроковий і відстрочений платежі можливі у рамках договірних стосунків без збитку для фінансового стану сторін.

Розрахунки чеками

Розрахунковий чек використовується при здійсненні платежів за товари і надані послуги і оплачується за рахунок задепонованих коштів (тобто спеціально відкладених). Чеки можуть бути сплачені також з розрахункового рахунку чекодавця, проте не вище за суму, гарантовану банком (узгоджену з чекодавцем при видачі чеків). В даному випадку банк може гарантувати оплату при тимчасовій відсутності коштів за рахунок виділеного кредиту. Сума гарантій банка, в межах якої можуть бути оплачені чеки, враховується на позабалансовому рахунку.

Схема 5.1. Розрахунки платіжними дорученнями

Операції:

1 - платник дає доручення установі банку, де він обслуговується;

2 - документи з банку платника направляються до банку, обслуговуючого одержувача. При цьому з розрахункового рахунку платника в наведеному прикладі знімається 2 млн.грн.. які прямують в банк для зарахування на розрахунковий рахунок одержувача. Далі зараховані на рахунок клієнта-одержувача гроші можуть бути видані останньому чи готівкою, чи здійснені платежі по його дорученнях;

3 - гроші надійшли на розрахунковий рахунок одержувача. У випадках, коли платник і одержувач коштів обслуговуються однією установою банку, а також при іногородніх перерахуваннях доручення подаються платником в банк у трьох екземплярах;

4 - операції оплати;

5 - відвантаження товару.

Для отримання чекової книжки підприємство подає заяву в одному чи двох екземплярах, коли оплата гарантується банком. Заява підписується особами, що мають право розпоряджатися коштами з розрахункового рахунку. У заяві вказується номер

Перед видачею чека клієнтові банк зобов'язаний заповнити усі реквізити чека, щоби надалі і одержувач, і банк мали усі необхідні дані для правильного оформлення грошового платежу. Заповнений чек вручається платником суб'єкту господарювання, що надає послугу чи передає товар. Отримані заповнені чеки суб'єкт господарювання постачальник передає своєму банку для стягнення грошей з платника.

При розрахунках чеками можуть використовуватися лімітовані чекові книжки - "лімітки", при видачі яких банк заздалегідь депонує гроші на окремому рахунку. На обкладинці такої книжки вказується межа, тобто ліміт суми, на якому можуть бути виписані чеки. В розрахунках чеками з лімітованих чекових книжок гроші мають зараховуватися одержувачеві тільки після того, як надійдуть кошти, зняті з рахунку чекодавця. Клієнт, з яким розрахувалися чеком з лімітованої чекової книжки, представляє його в комерційний банк, а той пересилає чек поштою в банк платника. Там на підставі цього документу знімаються гроші і перераховуються в банк одержувача платежу.

Слід звернути увагу на недійсні чеки, які пред'явлені за відсутності коштів на рахунку чекодавця і банк заздалегідь не гарантував їх оплату. Чек вважається недійсним також, коли перевищені гарантовані банком суми чи він виписаний після дати відправки повідомлення про відмову гарантувати платежі.

Розрахунки чеками представлені в схемі 5.2.

Схема 5.2. Розрахунки чеками

Операції:

1. Подання заяви про видачу чека (чи чекової книжки).

2. Депонуються кошти на рахунок "депо".

3. Отримання чека чи чек-книжки.

4. Вручення чека постачальникові за відібраний товар (отриману послугу).

5. Відпуск товару постачальником.

6. Здання чека у відповідний банк постачальником.

7. Зарахування суми банком на рах. постачальника.

8. Передача документів для списання суми з рахунку "депо", відкритого в банку платника.

9. Списання коштів на оплату чека з рахунку "депо".

← Предыдущая страница | Следующая страница →