Поделиться Поделиться

Характеристика рахунків, які відкриваються в органах казначейства

Усі розрахунково-касові операції з виконання державного та місцевих бюджетів, державних цільових фондів відображаються на рахунках, відкритих в органах казначейства. Обслуговування цих рахунків відіграє важливу роль в упорядкуванні платіжно-розрахункових відносин в процесі касового виконання бюджетів та контролю за дотриманням і забезпеченням державної фінансової дисципліни.

Правила відкриття та обслуговування рахунків в органах казначейства, а також взаємовідносини поміж органами казначейства та клієнтами в процесі відкриття рахунків визначаються Порядком відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 22.06.2012 р. № 758.

Рахунки, які відкриваються в органах казначейства, згідно до порядку їх функціонування та призначення коштів, поділяються на бюджетні та небюджетні:

Бюджетні рахунки - рахунки, які відкриваються в органах казначейства для забезпечення казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів.

У свою чергу бюджетні рахунки поділяються на:

1) Бюджетні рахунки для зарахування надходжень (рахунки за надходженнями) - рахунки для зарахування доходів бюджетів, надходжень в частині повернення до бюджетів бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у через те числі залучених державою чи під державні (місцеві) гарантії.

2) Бюджетні рахунки для операцій клієнтів з бюджетними коштами - рахунки для здійснення операцій з бюджетними асигнуваннями, передбаченими на виконання відповідних програм і заходів у державному та місцевих бюджетах, які відкриваються розпорядникам, їх відокремленим структурним підрозділам та одержувачам бюджетних коштів.

У цій групі рахунків виділяють:

- реєстраційні рахунки - відкриваються розпорядникам бюджетних коштів, відокремленим структурним підрозділам розпорядників за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків та кредитування бюджету для обліку операцій з виконання загального фонду кошторисів;

- спеціальні реєстраційні рахунки - які відкриваються розпорядникам бюджетних коштів, їх відокремленим структурним підрозділам за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків та кредитування бюджету для обліку операцій з виконання спеціального фонду кошторисів;

- рахунки одержувачів коштів - відкриваються одержувачам бюджетних коштів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків та кредитування бюджету загального та спеціального фондів для обліку операцій з виконання плану використання бюджетних коштів;

- рахунки для обліку операцій по загальнодержавних витратах - відкриваються розпорядникам бюджетних коштів для здійснення загальнодержавних витрат;

- рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами - відкриваються розпорядникам коштів місцевих бюджетів для обліку руху коштів загального та спеціального фондів місцевих бюджетів за міжбюджетними трансфертами;

- особові рахунки - рахунки, які відкриваються розпорядникам коштів місцевих бюджетів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків та кредитування бюджету для обліку руху коштів, виділених із загального та спеціального фондів місцевих бюджетів для розподілу поміж розпорядниками та одержувачами коштів місцевих бюджетів, а також їх відокремленими структурними підрозділами.

3) Рахунки для обліку операцій із фінансування бюджетів, передбачених законом про Державний бюджет України та рішеннями про місцеві бюджети.

4) Інші бюджетні рахунки - рахунки, які відкриваються за відповідними кодами бюджетної класифікації для здійснення операцій з обслуговування внутрішніх і зовнішніх боргових зобов'язань держави та в інших випадках, визначених нормативно-правовими актами.

Небюджетні рахунки - рахунки, які відкриваються органами казначейства розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів, відокремленим структурним підрозділам розпорядників коштів, підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності за операціями, що не відносяться до операцій за виконанням бюджетів. Наприклад, рахунки, які відкриваються підприємствам паливно-енергетичного комплексу для проведення розрахунків з погашення взаємних заборгованостей, для зарахування надходжень та проведення видатків з коштами фондів соціального страхування тощо.

Схематично класифікацію рахунків, які відкриваються в органах казначейства, наведено на рисунку 8.4.

Рис. 8.4. Класифікація рахунків, які відкриваються в органах казначейства

← Предыдущая страница | Следующая страница →