Поделиться Поделиться

Особливості організації фінансів некомерційних суб'єктів господарювання

Некомерційна господарська діяльність – це самостійна систематична господарська діяльність, спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Більшість некомерційних суб'єктів господарювання підпадають під визнання їх, згідно з Податковим Кодексом України, як неприбуткових підприємств, установ та організацій, основною метою діяльності яких є не одержання прибутку, а провадження благодійної діяльності та меценатства й іншої діяльності, передбаченої законодавством.

Неприбуткова діяльність установ і організацій зумовлена забезпеченням ними певних суспільних потреб (утримання органів державної влади України і місцевого самоврядування, закладів освіти, науки, охорони здоров'я, культури, інших соціальних і господарських потреб). До неприбуткових підприємств (установ, організацій) відносять:

– органи державної влади України та місцевого самоврядування, Національна академія наук України та бюджетні установи;

– благодійні та інші громадські організації;

– творчі спілки та політичні партії;

– юридичні особи, діяльність яких не передбачає одержання прибутку згідно з нормами відповідних законів, науково-дослідні установи та вищі навчальні заклади III-IV рівнів акредитації, внесені до Державного реєстру наукових установ і яким надається підтримка держави, заповідники, музеї;

– кредитні спілки, пенсійні фонди;

– релігійні організації;

– житлово-будівельні кооперативи та об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та ін.

Неприбуткові організації вносяться до Реєстру неприбуткових організацій та установ органами державної податкової служби в порядку, встановленому законодавством, і мають пільги при сплаті податку на прибуток підприємств.

До некомерційних суб'єктів господарювання без статусу неприбуткових відносять казенні підприємства. Видами господарської діяльності казенних підприємств є виготовлення грошових знаків, цінних паперів, державних нагород, здійснення спеціального (урядового) зв'язку, виробництво армійського озброєння, експлуатація ядерних об'єктів. Інша категорія казенних підприємств представлена природними монополіями.

Джерелами формування майна казенного підприємства є: державне майно, передане підприємству згідно до рішення про його створення; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг) підприємства; цільові кошти, виділені з Державного бюджету України; кредити банків.

Поширеним видом некомерційних неприбуткових суб'єктів господарювання в Україні є бюджетні установи, які повністю утримуються коштом згідно державного бюджету чи місцевих бюджетів.

До бюджетних установ відносять: Верховна Рада; Адміністрація Президента; міністерства і відомства; місцеві державні адміністрації; органи місцевого самоврядування (районні, районні у містах, міські, селищні, сільські ради); державні підприємства, установи і організації, що фінансуються виключно з бюджетів усіх рівнів (заклади охорони здоров'я, освіти, науки, культури і спорту та інші установи й організації).

Бюджетні установи, оскільки їх діяльність не передбачає одержання прибутку, перебувають на кошторисному фінансуванні, що означає розробку і затвердження в установленому порядку кошторису видатків і їх фінансування коштом державного і місцевого бюджетів. Доходи від підприємництва та інші надходження коштів бюджетних установ кваліфікують як позабюджетні, що включаються до спеціального фонду кошторису.

Специфічним видом неприбуткових організацій в Україні є благодійні організації, створені для здійснення безкорисливої діяльності в інтересах суспільства чи окремих категорій осіб.

Джерелами формування майна і коштів для благодійної діяльності можуть бути: внески засновників та інших благодійників; благодійні внески та пожертвування, що мають цільовий характер; надходження від проведення благодійних кампаній; доходи від депозитів і цінних паперів та ін. Всі грошові надходження таких організацій повинні спрямовуватися виключно на забезпечення їх діяльності і на благодійництво. Витрати на утримання благодійної організації не повинні перевищувати 20 % її річного кошторису.

В Україні функціонують й інші види неприбуткових установ і організацій. їх всіх об'єднує відсутність такого цільового орієнтиру як прибуток та специфіка джерел формування майна, якими переважно є вступні та інші членські внески, пожертвування, кошти Державного та місцевих бюджетів.

← Предыдущая страница | Следующая страница →