Публикации: Финансы

Показники продуктивності торговця цінними паперами

Ознака продуктивності торговця цінними паперами розраховується за формулою: ПРТ = ВПОЗ : ВЛК, де: ПРТ – ознака продуктивності торговця цінними паперами; ВПОЗ – загальна сума договорів, укладених торговцем цінними паперами з юридичними та фізичними особами, проте не... [читать дальше]

БЮДЖЕТ І БЮДЖЕТНА СИСТЕМА, ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Для виконання своїх функцій держава повинна мати достатні грошові фонди. Дані фонди вона формує шляхом перерозподілу валового внутрішнього продукту. Найважливішим засобом, через котрий держава здійснює розподіл і перерозподіл внутрішнього продукту, є державний бюджет... [читать дальше]

Юридические лица в системе участников налоговых процедур

Рассматривая юридические лица как субъекты налоговых правоотношений, важно сочетать основополагающие юридические конструкции этой категории и определенное видовое отраслевое разнообразие их проявления. Форма юридического лица имеет богатое содержание. Определенные... [читать дальше]

Місцеві фінансові інститути та їх характеристика

Сутність місцевих фінансів як економічної категорії та зміст їх основного призначення виявляються у складі місцевих фінансових інститутів, до яких відносять: місцеві бюджети, місцеві податки і збори, цільові фонди органів місцевого самоврядування, комунальний кредит... [читать дальше]

Фінансово-кредитні установи парникового перерозподілу фінансових ресурсів

Фінансово-кредитні ресурси створюються і перерозподіляються не тільки на ринковій основі, про що йшла мова у попередньому підрозділі. В основному, у повоєнні роки, розвитком і ознакою цих ресурсів було створення міжнародних фінансово-кредитних установ, які виражали рух... [читать дальше]

Денежная система независимой Украины

Денежная система Украины после развала СССР прошла непростой путь своего становления и развития и, даже, в настоящее время, этот процесс нельзя считать завершенным. Однако, сегодня в денежной системе Украины сформированы и функционируют завжди элементы, характеризующие... [читать дальше]

МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА КОРПОРАЦІЯ

Міжнародна фінансова корпорація (The International Finance Corporation - IFC) була заснована у 1956 p. для сприяння розвиткові приватного підприємництва в країнах, що розвиваються. За станом на червень 2000 р. налічувалося 174 країни-члени МФК. Акціонерний капітал МФК формується шляхом підписки... [читать дальше]

Рахунок поточних операцій

Розглянемо головні види поточних операцій докладніше. Енергоносії - відображаються окремим кодом. Товари для перероблення - це товари, які перетинають кордон з метою їх подальшого перероблення, після чого вони повертаються до країни - власника товару. Перероблення... [читать дальше]

Утримання центрального апарату та територіальних органів фондів

Чинний механізм казначейського обслуговування коштів Фондів не вимагає надання ними кошторисів на власне утримання до органів казначейства, адже вони не утримуються за рахунок бюджетних коштів і відповідальність за використання коштів несуть самі фонди. Згідно до... [читать дальше]

Лізинг і лізингові платежі

Поряд з орендою у світовій практиці значного поширення набули лізингові операції. Вони почали використовуватися в США з 1952 р., коли було засновано першу лізингову компанію (US Lizing Corporation). У 1960-х pp. лізингові операції почали впроваджуватися і в Європі. За сучасних умов лізинг... [читать дальше]