Публикации: Философия страница - 11707

Цивілізація як поняття некласичної філософії історії: головні кореляції

Своєрідна ревальвація відбулася в останні роки і відносно корелятивних зв'язків та назв локальних цивілізацій, як їх "охрестили" класичні представники цивілізаційного напряму у світовій філософії історії - М.Я. Данилевський, 0. Шпенглер та А. Тойнбі, праці котрих... [читать дальше]

Канали вертикальної циркуляції

Оскільки вертикальна мобільність наявна тією чи іншою мірою в будь-якому суспільстві й оскільки поміж рівнями повинні існувати деякі "мембрани", "отвори", "сходи", "ліфти" чи "шляхи", по яких індивідам дозволяється переміщуватися вгору чи донизу з... [читать дальше]

Дамо визначення деяким соціальним групам

Першою соціальною групою в історії людства був рід кровноспоріднене об'єднання людей, зв'язаних колективною працею і спільним захистом інтересів, а також спільністю мови, вдач, традицій. Плем'я - тип етнічної спільноти і соціальної організації людей докласового... [читать дальше]

Шість стартових цілей

Запропоновані шість цілей спрямовані, як зазначено, на те, щоби стимулювати більш відповідальну людську поведінку в повсякденному житті, у політичних справах, у науково-дослідних пошуках. Першорядне завдання, таким чином, зводиться не до пропозицій конкретних вирішень... [читать дальше]

ШПЕНГЛЕР Освальд (1880-1936)

- німецький філософ, історик, один з основоположників сучасної філософії культури, представник філософії життя. На його систему морфології історії справили певний вплив ідеї Шопенгауера, Ніцше, Бергсона, В. Воррінгера. Філософське вчення Ш. викладене передусім у його... [читать дальше]

Українська філософія: традиції та особливості

Філософія України - органічна частина всесвітньої філософії. Проблеми, які вона розглядає, тісно пов'язані з постановкою і теоретичним їх розв'язанням у світовій філософії. Разом з тим історія філософії України відтворює і самобутні підходи і шляхи розв'язання цих... [читать дальше]

ДЮРІНҐ (DURING) ЄВГЕН

(1833-1921) - нім. філософ і економіст, проф. механіки; поєднував ідеї позитивізму і поміркованого матеріалізму. Оси. твори: "Цінність життя" (1865), "Критична історія філософії" (1869), "Критична історія загального принципу механіки" (1873), "Курс філософії" (1875)... [читать дальше]

Інокентій Гізель

Ідеї рівня європейської філософської культури обстоював у XVII ст. І. Гізель - український просвітник, церковний діяч, історик, філософ. Народився І. Гізель близько 1600 р. у Прусїї. Вступив до Київської колегії вже маючи солідний запас знань, а навчаючись в ній, вражав... [читать дальше]

Російська філософська думка кінця XIX -XXI століть

Своєрідним явищем, яке мало світове значення і вплив, був російський і український космізм. До представників цього напряму належали видатні вчені-мислителі: перший президент АН України В. І. Вернадський(1863 -1945 pp.), російський мислитель К. Б. Ціолковський (1857- 1935 році.), О.Л... [читать дальше]