Публикации: Философия страница - 11706

Свідомість та природна дійсність. "Наївна" людина з її осягненням

Усі дані набуті нами сутнісні характеристики переживання і свідомості - необхідні попередні кроки до досягнення мети, яка постійно нас скеровує, а саме до осягнення сутності тієї "чистої свідомості", якою визначається феноменологічне поле... Адже ми не полишали поле... [читать дальше]

Проблема критеріїв істини

Питання Понтія Пілата до Христа – "Що є істина?" – було і є одним з головних питань філософії, В історії розвитку теорії пізнання проблема критерію істини завжди була надзвичайно важливою і складною відносно її розв'язання. Існувало й існує розмаїття відповідей на... [читать дальше]

Альтернативи діалектики

Коли мова йде про альтернативу діалектики, маємо на увазі протилежний діалектиці метод пізнання, теорію розвитку, спосіб духовного освоєння світу, тобто протилежні діалектиці світоглядні та методологічні настанови. Однією з таких альтернатив діалектики є метафізика, чи... [читать дальше]

Явище Софії

Філософія, Софія - мудрість, премудрість явилась в Київську Русь в християнському релігійному одягу і це визначило її своєрідність. Народження філософії. В даний період відбувається народження, генезис філософії, через те не дозволяється говорити про розвинуту... [читать дальше]

ҐВАТТАРІ (GUATTARI) ФЕЛІКС

(1930-1992) - франц. психіатр та психоаналітик. Один із авторів концепції шизоаналізу та просторової моделі філософського мислення. Осн. праці (у співавт. з Ж.Дельозом): "Капіталізм та шизофренія" (т. 1 - "Анти-Едіп", 1972; т.2 -"Тисяча плато", 1980); "Що таке філософія?"... [читать дальше]

НЕОКАНТІАНСТВО

Напрям у західній філософії останньої третини XIX - 1-ї третини XX ст., в якому головні філософські проблеми розв'язуються, виходячи з однобічного трактування вчення Канта. Виникло в 1860-х роках; його розквіт припадає на 1890- 1920 році., коли воно панувало в низці нім, ун-тів і... [читать дальше]

ПІФАГОР

див. Пітагор. див. Пітагорійці. (427-347 до н. е.) - духовний вчитель людства. "Платон, самый мудрый и самый ученый человек своего времени, говоривший таким образом, что завжди сказанное им становилось великим "(Августин). У походженні П. (від народження Арістокл) злились дві... [читать дальше]

БАТАЙ (BATAILLE) ЖОРЖ

(1897-1962) - франц. філософ, літературознавець, критик, мистецтвознавець та етнограф. Представник франц. структуралізму. Один із попередників філософів-постмодерністів. У процесі свого філософського розвитку зазнав впливу з боку Геґеля, К. Маркса, Л. Шестова, Ф. Ніцше та З... [читать дальше]

КОНДОРСЕ Марі Жан Антуан Ніколя (1743-1794)

- французький аристократ, філософ, соціолог, математик і політичний діяч. Основна праця - "Ескіз історичної картини прогресу людського розуму" (1794). Вона є, по суті, написаним незадовго до смерті розширеним конспектом великої праці, якому К. планував, проте не встиг... [читать дальше]