Поделиться Поделиться

ГОЛОВНІ ЕТАПИ ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ

Вітер історії вигадливо переплітає правду і вимисел, міф і реальність, поєднує в єдиний клубок надзвичайні і дивні оповідання, названі історією філософії. Історія світової філософії надзвичайно різноманітна, суперечлива, часом драматична. Філософська думка, відтворюючи дух історичної епохи, в той же час має власні закони і тенденції розвитку. І завжди-таки періодизація історії філософії, як правило, збігається з загальною історичною періодизацією. Перш ніж характеризувати докладно кожний з етапів, представимо їх у єдності, в вигляді таблиці (дивись таблицю 1).

Таблиця 1

У цій схемі - періодизації є кілька помилок. Знайдіть принаймні дві і запишіть у відповідний зошит. Перенесіть цю схему в зошит в іншій формі (сходи, спіраль, дерево). Проявіть Вашу творчість.

В розвитку філософії своєрідно проявляється діалектика наступності і новаторства: зберігаючи наступність проблематики і основних підходів до розуміння дійсності, кожна нова філософська школа чи великий філософ - індивідуальні і неповторні. Наступні етапи розвитку філософії не поглинають, не заперечують попередні; всі вони залишаються, як окремі діаманти в скарбниці світової культури. Часом людство забуває про існування тієї чи іншої філософської школи, проте проходить час, і людина знову звертається до старих філософських систем і черпає з них живлющу вологу для розвитку своєї душі. У своєму історичному розвитку філософія більш схожа на мистецтво, чим на науку.

В науці нова теорія чи відкидає стару, як неістинну чи менш щиру, чи включає в себе як окремий випадок (кумулятивний принцип); наприклад, класична механіка є окремим випадком квантової механіки.

У мистецтві ж, новий здобуток, більш злободенний і краще технічно виконаний, не витісняє зі сфери культури більше ранні художні образи. Через те не існує кращого способу вивчення філософії, чим осягнення її історії.

У вивченні історії філософії велику роль грає оригінальний текст (чи першоджерело). Підручник в цьому випадку може виконувати функції букваря чи компаса, котрий допоможе Вам орієнтуватися в океані філософської літератури. Для того щоби познайомити Вас із особливістю стилю окремих філософів чи філософських напрямків, в кожній темі даного частини запропоновані завдання в вигляді філософських текстів. Автор сподівається, що Ви не будете задовольнятися частиною (маленьким шматочком), а захочете пізнати ціле, і читання філософської літератури стане потребою для Вашої душі.

ДАВНЯ ФІЛОСОФІЯ

План

1. Філософія Давнього Сходу

1.1. Головні особливості східного типу філософствування

1.2. Філософія давньої Індії. Буддизм

1.3. Філософія давнього Китаю. Конфуціанство

2. Антична філософія

2.1. Періодизація історії Античної філософії

2.2. Головні особливості Античної філософії

2.3. Філософія Демокріта

2.4. Філософія Платона

ФІЛОСОФІЯ ДАВНЬОГО СХОДУ

Головні особливості східного типу філософствування

Філософія, як особливий спосіб духовного освоєння людиною світу, виникла в VII-VI ст. до н.е. майже одночасно в декількох вогнищах культури: на сході в Китаї і Індії; на Заході в Древній Греції. І відразу ж ясно позначилися два своєрідних типи фі- лософського мислення. Незважаючи на те, що зв'язок поміж східною і західною філософією і наукою ніколи не рвався, специфічні особливості вирішення основних світоглядних проблем зберігаються на Сході і Заході дотепер (дивись таблицю 2).


Таблиця 2

Порівняльний аналіз східного і західного типів філософствування

З/

п
Ознака порівнянняТип філософствування
східнийзахідний
1Методологічна традиція.

Які методи переважно використовує філософія в осягненні сутності буття.
Ірраціоналізм - філософія, осягаючи позамежні сутності світу, користується надраціональними методами пізнання: одкровення, інтуїція, медитація і т.п.Раціоналізм - філософія раціонально обґрунтовує свої положення і висновки. Розум - головний шлях пізнання миру і людини.
2Головні філософські проблемиПереважає етична проблематика. Філософія звертається до внутрішнього світу людини і її головне завдання відкрити закони керування душею.Відрізняється розмаїтістю проблематики. На різних етапах історичного шляху висувалися на перший план ті чи інші проблеми: онтологічні (ранньогрецька філософія): етико-психологічні (середньовічна); гносеологічні (новий час).
3Зв'язок філософії і наукиНаука осягає видимі сутності і добуває істину за допомогою розуму. Філософія відрізняється від науки тим, що вона пізнає невидимі сутності. Філософія близька до релігії. На сході релігія філософічна і філософія релігійна.Наука і філософія розвиваються як правило в одному руслі, взаємозбагачуючи один одного. Навіть середньовічна релігійна філософія має форму науково-теоретичної побудови доказу.

Похожие статьи

З/

п
Ознака порівнянняТип філософствування
східнийзахідний
4Особливості стилю філософських творівЛітературно - художній стиль: байка, притча, переказ, афоризм, повчання. Більша частина знань передається усно від учителя до учня. Вчитель вчить не тільки мислити, проте і жити: дихати, пити, приймати їжу, ходити, лежати, спілкуватися з людьми і т.п. Східна філософія - це певний стиль життя.Наукоподібний стиль. Філософія будується як теоретична система зі своїми посилками, доказами, висновками, Західні філософи використовують літературно-художню мову, проте як доповнення, як форму. Деякі філософські школи (екзистенціалізм, наприклад) використовують винятково літературний стиль, проте це скоріше виключення, чим правило.
5Відношення до філософської традиціїФілософські традиції надзвичайно сильні. Філософія змінюється вкрай повільно, залишаючись індиферентної до подій зовнішнього світу.Філософія тісно пов'язана з життям, із соціально-політичними відносинами; через те змінюється, реагуючи на історичний прогрес. Філософія в своєму історичному розвитку більш динамічна.