Поделиться Поделиться

ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

Тема 1. Жанрові різновиди англійського роману XVIII ст. (6 год)

1. Просвітницька проблематика, механізми трансформації жанрових традицій «літератури мандрів» в романі Дж. Свіфта «Мандри Гуллівера».

2. Сатира, пародія та іронія у філософсько-фантастичному романі Дж. Свіфта «Мандри Гуллівера».

3. Жанрові особливості «комічної епопеї» Г. Філдінга «Історія Тома Джонса, знайди».

4. Сентименталістський роман (Л. Стерн, Т. Смоллет, О. Голдсміт).

Основні поняття: просвітницька проблематика,соціально-психологічний роман, філософсько-фантастичний роман, «комічна епопея», епістолярний роман, готичний роман.

Література:

1. Дефо Д.. «Робінзон Крузо», «Молль Флендерс».

2. Свіфт Дж. «Мандри Гуллівера».

3. Голдсміт О. «Векфільдський священик».

4. Ковбасенко Ю. Література Просвітництва // Тема. — 2001. — № 3.

2. Пахсарьян Н.Т. История зарубежной литературы ХVІІ–ХVІІІ веков: Учебно-методическое пособие. – М.: УРАО, 1996. – С. 68–78.

3. История зарубежной литературы ХVІІІ века: Уч. для филол. спец. вузов / З.И. Плавскин, А. В. Белобратов, Е. М. Апенко и др. Под ред. З.И.Плавскина. — М.: Высш. шк., 1991. — С. 21–117.

Тема 2.П. Бомарше. Трилогія про Фігаро (6 год)

1. Життєвий і творчий шлях Бомарше.

2. Автобіографічний і комічний компонент у «Мемуарах».

3. Система образів та особливості інтриги у комедії «Севільський цирюльник».

4. Особливості інтриги та конфлікту «господар — слуга» в комедії «Шалений день, або Одруження Фігаро».

5. Аналіз монологу Фігаро (5 дія).

Основні поняття: французьке Просвітництво, класицизм, комедія, конфлікт, інтрига.

Завдання:

1. Уважно прочитати монолог Фігаро з 5 дії і визначити просвітницькі ідеї, висловлені в ньому.

2. Прочитати міркування П. Бомарше про образ Керубіно в комедії «Шалений день, або Одруження Фігаро» та вірш О. Пушкіна «Паж, или Пятнадцаый год». Підготувати власне судження про функції цього персонажа у творі..

3. Виписати афористичні вислови із комедій Бомарше.

Обов’язкова література:

1. Бомарше П.Мемуари. Севільський цирюльник. Шалений день, або Одруження Фігаро(будь-яке видання).

2. Ковбасенко Ю. Література Просвітництва // Тема. — 2001. — № 3.

3. Артамонов С. Д. Бомарше. Очерк жизни и творчества. — М., 1960.

Додаткова література:

a. Финкельштейн Е. Бомарше. — М.; Л., 1957.

b. Грандель Ф. Бомарше. — М., 1979.

Тема 3. Своєрідність російського класицизму (6 год)

Ідеї метафізики й раціоналізму в російському класицизмі.

Жанрова система: ода, епопея, трагедія, комедія, сатира, байка.

Творчість М. Ломоносова: ода, трагедія, епопея, байка.

Творчість Д. Фонвізіна.

Основні поняття:класицизм, ода, епопея, трагедія, комедія, сатира, байка.

Література:

· Ломоносов М. Оди.

· Фонвізін Д. Недоросль.

· Гуковский Г. А. Русская литература ХVІІІ века. — М.: Аспект Пресс, 2003. — 453 с.

· Москвичёва Г.В. Русский классицизм. — М.:Просвещение, 1986. — 191 с.

Питання до іспиту (заліку)

з курсу «Історія зарубіжної літератури ХVІІ століття»

Модуль 1

1. Література ХVІІ ст.: основні літературні напрями та представники.

2. Маньєризм як вираження кризи Ренесансу і перехід до культури бароко.

3. Бароко: визначення, основні ознаки, представники, течії.

4. Тематичне і жанрове розмаїття поезії Л. Гонгори — видатного поета іспанського бароко. Ф. Гарсіа Лорка про художні образи Гонгори.

5. Крутійський роман, його ідейно-художні особливості. Роман Ф. де Кеведо-і-Вельєгаса «Історія життя пройдисвіта, Пабло на ймення, зразка волоцюг і дзеркала крутіїв» як класичний зразок шахрайського роману.

6. Жанрове розмаїття творчості П. Кальдерона.

7. Драма Кальдерона «Життя – це сон» як яскраве втілення поетики бароко.

8. Загальна характеристика образу Сехисмундо, внутрішній динамізм у ньому.

9. Мотив «життя — сон» в бароковому художньому баченні. Своєрідність його трактування в добу Ренесансу та бароко.

10. Загальна характеристика класицизму: визначення, основні ознаки, система жанрів, представники.

11. Образ Родріго як втілення ідеалізованого героя в трагедії П. Корнеля «Сід».

12. Розвиток сюжету в трагедії П. Корнеля «Сід».

13. Морально-психологічний конфлікт в трагедії Ж. Расіна «Федра». Суперечки навколо тлумачення образу головної героїні.

14. Образ Федри як центральний у системі образів трагедії Расіна «Федра».

15. Життєвий і творчий шлях Мольєра. Акторська діяльність Мольєра.

16. Критика преціозності в комедії Мольєра «Кумедні манірниці».

17. Філософська проблематика комедії Мольєра «Дон Жуан», своєрідність трактування образу головного героя.

18. Творча історія комедії Мольєра «Тартюф». Особливості головного конфлікту, специфіка фіналу.

19. Образ Тартюфа як втілення лицемірства та сили зла.

20. Своєрідність конфлікту в комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич».

21. Сатирико-комедійні типи в комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич».

22. Узагальнення і систематизація принципів класицизму, полеміка з бароковою літературою в трактаті Н. Буало “Мистецтво поетичне”.

23. Песимістичний портрет людства у «Роздумах, або Моральних висловах і максимах» Ф. де Ларошфуко.

24. Специфіка німецької літератури ХVІІ ст.: М. Опіц, А. Гріфіус, П. Флемінг (характеристика творчості одного з поетів на вибір студента).

25. Загальна характеристика англійської літератури ХVІІ ст.: основні літературні напрями, представники.

26. Творчість Дж. Донна. Гротеск і філософічність у художньому світі поета.

27. Поема Дж. Мільтона «Втрачений рай» як приклад взаємодії бароко і класицизму.

28. Проблематика поеми Мільтона «Втрачений рай»: узагальнено-філософські та актуально-політичні аспекти, їх взаємодія.

29. Образи Адама та Єви в поемі Дж. Мільтона «Втрачений рай».

30. Образ Сатани в поемі Дж. Мільтона «Втрачений рай».

Модуль 2

1. Основні напрями в літературі ХVІІІ ст.

2. Просвітництво як ідейний рух для розвитку літератури ХVІІІ ст.

3. Загальна характеристика англійської літератури ХVІІІ ст.: напрями, представники.

4. Просвітницькі ідеї в романі Д. Дефо «Робінзон Крузо».

5. Тема виховання та навчання в романі Д. Дефо «Робінзон Крузо».

6. Образи Робінзона та П’ятниці як варіанти типу природної людини (Д. Дефо, «Робінзон Крузо»).

7. Сатира, пародія та іронія в романі Дж. Свіфта «Мандри Гуллівера».

8. Жанрові особливості роману Дж. Свіфта «Мандри Гуллівера».

9. Фольклорні основи поезії Роберта Бернса.

10. Загальна характеристика французької літератури ХVІІІ ст.: основні напрями, представники.

11. Жанрові особливості філософської повісті Вольтера «Простак».

12. Ідея «природної людини» в повісті Вольтера «Простак».

13. Образ Ельдорадо в повісті Вольтера «Кандід».

14. Діяльність Д. Дідро як автора проекту видання «Енциклопедії…».

15. Просвітницькі ідеї в романі Д. Дідро «Черниця».

16. Система образів трилогії П. Бомарше про Фігаро.

17. Ж. Ж. Руссо і руссоїзм. Ознаки сентименталізму в романі Руссо «Юлія, або Нова Елоїза».

18. Загальна характеристика німецької літератури ХVІІІ ст.: основні напрями, представники.

19. Художня своєрідність балад Ф. Шиллера.

20. Проблематика й поетика драми Ф. Шиллера «Вільгельм Телль».

21. Історія створення роману Й. В. Ґете «Страждання молодого Вертера». Жанрові особливості твору.

22. Духовний світ Вертера (Й. В. Ґете, «Страждання молодого Вертера»).

23. Ознаки сентименталізму в романі Й. В. Ґете «Страждання молодого Вертера».

24. Історія створення філософської трагедії Й. В. Ґете «Фауст».

25. Особливості композиції філософської трагедії Й. В. Ґете «Фауст».

26. Своєрідність трактування образу Фауста в трагедії Й. В. Ґете.

27. Колізія Фауст — Мефістофель, її філософський, символічний, морально-етичний сенс.

28. Художня майстерність Ґете в зображенні почуттів Фауста і Маргарити.

29. Своєрідність літератури російського класицизму. Характеристика творчості одного з представників (Г. Державін, М. Ломоносов, Д. Фонвізін — на вибір студента).

30. Культ почуттів у повісті М. Карамзіна «Бідна Ліза».

← Предыдущая страница | Следующая страница →