Публикации: Этика и эстетика

Ділові поїздки

Є величезна кількість причин для ділових поїздок бізнесмена. Можливо, ваша посада і робота також потребують частих відряджень. Якою б не була причина поїздки, для того, щоби вона пройшла вдало, перед від'їздом ви повинні мати відповіді на такі питання: 1. Через що я їду? Вам... [читать дальше]

Естетичний ідеал

Естетичний ідеал (від грецького idea - ідея, поняття, первообраз, уявлення) - художнє уявлення про досконалість, втілене у творі мистецтва, відображення прекрасного як належного. Естетичний ідеал визначається суспільними тенденціями. Естетичний ідеал як компонент... [читать дальше]

Мораль і право: спільне і відмінне

Важливим етапом становлення предмета етики юриста було осягнення важливої проблеми співвідношення, взаємозв'язків моралі і права. Власне з цього починалися наукові дискусії цій проблемі в 19б0-х - 1970-х роках присвячено низку публікацій . Не вдаючись до подробиць і тонкощів... [читать дальше]

Мистецтво - специфічний вид духовного досвіду

Особливості мистецтва, що вирізняють його з-поміж інших форм свідомості - це цілісне буття духовного досвіду в діалектиці особливого і всезагального, закономірного й індивідуально-неповторного, суб'єктивного й об'єктивного, логічного і чуттєвого. Така діалектика... [читать дальше]

Об'єктивність - всі послуги

При наданні будь-яких професійних послуг професійний бухгалтер-практик повинен розглядати можливість загрози і недотримання фундаментального принципу об'єктивності, що виникають внаслідок зацікавленості чи стосунків з клієнтом, його директорами, посадовими особами... [читать дальше]

Особливості дипломатії Австралії

Дипломатія Австралії як незалежної, самостійної держави почала формуватися після Першої світової війни, проте найбільш завзято вона розвивалася наприкінці Другої світової війни і після неї. З кожним роком Австралія завжди активніше включалася в світову дипломатію... [читать дальше]

Етичний аспект взаємодії людини з довкіллям. Екологічна етика

Необхідність відповідального (правового і морального) ставлення людини до природи набула загального визнання лише в другій половині XX ст. Щоправда, й нині її схвалюють не всі. Великі сподівання у справі охорони природи пов'язані з екологічною етикою. Проте досі не... [читать дальше]

Співвідношення естетичного і художнього

Така історична форма розриву з суспільним цілим вимагає нової інтенсивності відновлення, реставрації, рекристалізації суспільного зв'язку, що спричинює замикання художнього в автономну сферу. Наслідком цього стає виривання системи цінностей, зокрема естетичних, з... [читать дальше]

ЕСТЕТИЧНА СВІДОМІСТЬ: ЗАКОНОМІРНОСТІ СТАНОВЛЕННЯ, ФОРМИ ВИЯВЛЕННЯ

У попередній лекції ми з'ясували, що всі предмети природного світу мають форму й упорядковані структури. Ми обґрунтували також, що необхідною передумовою ефективності людських зусиль у практично та духовно формуючій діяльності є творення предмета згідно до ідеї його... [читать дальше]

Добро і зло

"Добро" є одним із найзагальніших понять моралі й категорією етики. Розуміння, спосіб тлумачення, аргументації природи й сутності добра і зла істотно впливають на визначення інших категорій етики і на всю етичну концепцію, оскільки дані категорії головні... [читать дальше]