Публикации: Этика и эстетика

Протидія одержанню винагороди (подарунків)

Винагорода (подарунок) - матеріальні блага, послуги, пільги чи інші переваги, у через те числі прийняття чи одержання предметів (послуг) шляхом їх придбання за ціною (тарифом), яка є істотно нижчою від їх фактичної (дійсної) вартості, а також вартість незаконно одержаних... [читать дальше]

Моральне провокації у мистецтві

Естетизація насилля, смерті, натуралізм, брутальність, порнографія часто стають причиною суспільного обурення і конфліктів поміж мистецтвом і суспільною мораллю. Мистецтво кидає виклик релігійним догмам, політичним режимам, загальноприйнятій моралі. Розгляд сучасних... [читать дальше]

Поняття фрустрації. Проблема професійних деформацій

На стадії попереднього розслідування і під час розгляду судом карних справ досить часто виникають труднощі пізнавального характеру. Збираючи докази, приводячи їх у систему, що відтворює скоєний злочин, встановлюючи судову істину, відповідні професіонали-юристи... [читать дальше]

ЕТИКА

Кожна наука має власні об'єкт та предмет дослідження. Об'єктом для етики є людська поведінка у всій багатоплановості її прояву. Проте поведінку людини досліджують соціологія, психологія, політологія, право, економіка та інш. Правда кожна із названих наук має свою... [читать дальше]

Матеріалістичні тенденції етики Нового часу

Матеріалісти були серед прихильників як раціоналізму, так і емпіризму. Згідно до матеріалістичного філософського світогляду основою і субстанцією дійсності є матерія - об'єктивна реальність, яка існує незалежно від свідомості. У новочасній етиці він постав спершу як... [читать дальше]

Естетичні елементи в культурі первісної доби

Систематизація закономірностей художньої діяльності й аналіз виразних форм дійсності розпочинається як наукова проблема в античній Греції. Однак уявлення про доцільні форми, виразність цих форм, цінність естетичного в людському житті має значно давнішу історію... [читать дальше]

Релігійні концепції походження моралі

Для даної групи концепцій характерним є тлумачення моралі як божественного за походженням явища. Уявлення про добро і зло, моральні закони, дані людині Богом. Саме добро постає в контексті релігійних концепцій як втілення божественної волі. Згадаймо більш близьку... [читать дальше]

Часть III. Двенадцать правил, соблюдение которых позволяет склонить людей к вашей точке зрения

Верный способ нажить врагов – и как этого избежать в период своего пребывания в Белом доме Теодор Рузвельт однажды признался, что если бы он был прав в семидесяти пяти случаях из ста, то не мог бы желать ничего лучшего. Если это был максимум того, на что мог надеяться один... [читать дальше]

Актуальні моральні проблеми сучасної медичної етики

Моральні проблеми чатують на людину від народження (нерідко й до народження), до, а то й після смерті. Часто вони стосуються тих, хто прямо чи опосередковано причетний до її народження і збереження здоров'я. Складними є моральні та правові проблеми зачаття людини. З появою... [читать дальше]