Публикации: Естествознание страница - 56

ПІДЦАРСТВО ОДНОКЛІТИННІ

Одноклітинні тварини, чи Найпростіші – це тварини, які знаходяться на клітинному рівні організації, тобто за будовою їхнє тіло відповідає одній клітині, о зо функціями – окремій живій істоті. Представники підцарства Найпростіші були відкриті 1673 року голландцем Антоні... [читать дальше]

Білі карлики

Природа білих карликів як "мертвих зірок" стала достатньо зрозумілою після опублікування роботи Чандрасекара на початку 1930-х років. Та термоядерна "пічка", що підтримує структуру звичайних зірок, не може забезпечити стійкість зовнішніх шарів білого карлика з тієї... [читать дальше]

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ

Онтогенез – це індивідуальний розвиток особини від її зародження до смерті. Тривалість онтогенезу у різних організмів є різною (наприклад, у секвойї понад З тис. років) і не залежить від рівня організації. Поява змін в онтогенезі визначається генотипом. Індивідуальний... [читать дальше]

ОДНОМЕМБРАННІ ОРГАНЕЛИ

Серед органел клітини найрізноманітнішими є одномембранні органели. Це оточені мембранами відсіки цитоплазми у вигляді пухирців, трубочок, мішечків. До одно- мембранних органел відносять ендоплазматичну сітку, комплекс Гольджі, лізосоми, вакуолі, пероксисоми тощо. У... [читать дальше]

МИСЛЕННЯ І СВІДОМІСТЬ

Мислення – психофізіологічний процес, що забезпечує чуттєве відображення в мозку людини предметів і явищ навколишнього світу в їхніх зв'язках і відношеннях. Мислення є процесом опосередкованого, предметного відображення загальних, суттєвих властивостей об'єктів та... [читать дальше]

Різноманітність плоских червів

Тип Плоскі черви поділяють на класи, з яких найчисельнішими є Війчасті черви, Сисуни та Стьожкові черви. Тип Плоскі черви (Platyhelminthes) Клас 1. Війчасті черви (Turbellaria) Клас 2. Сисуни (Trematoda) Клас 3. Стьожкові черви (Cestoda) Війчасті черви – це група вільноживучих плоских червів, тіло... [читать дальше]

Клас Однодольні. Характеристика родин Лілійні, Цибулеві, Злакові

Лілійні – це група однодольних рослин, найхарактернішими ознаками яких э тричленно яскраво квітка та підземні запасаючі органи – цибулини. Лілійні – це невелика родина, яка об'єднує близько 470 видів, поширених у помірних та субтропічних регіонах Північної півкулі. У... [читать дальше]

Ядерні реактори

2 грудня 1942 року о 15 годині 25 хвилин за місцевим часом на тенісному корті під трибунами стадіону в Чикаго Енріко Фермі вперше в історії людства здійснив керовану ядерну реакцію в "атомному казані". Перший ядерний реактор являв собою сплющений еліпсоїд діаметром 8 метрів і... [читать дальше]

Зсідання крові як функція тромбоцитів

Зсідання крові – захисна реакція організму, що попереджає втрату крові при випадковому пошкодженні судин. Важливу роль у зсіданні крові відіграють тромбоцити. Для зсідання крові потрібна наявність багатьох речовин: білків, вітамінів (зокрема, вітаміну К), солей кальцію... [читать дальше]