Публикации: Естествознание страница - 55

Подальший розвиток теорії еволюції. Дарвінізм XX століття

У подальшому розвиток еволюційної теорії був пов'язаний з розвитком генетики, екології, з експериментальним вивченням боротьби за існування й природного добору, з розвитком популяційної і молекулярної біології. Саме генетика виявилася тією наукою, завдяки якій вдалося... [читать дальше]

Післяембріональннй період, його етапи і типи у тварин

Післяембріональннй період – це період, котрий триває від народження до набуття організмом здатності до розмноження. Основними подіями постембріогенезу є ріст, статеве дозрівання, старіння, регенерація. У тварин виділяють два типи постембріогенезу: прямий і непрямий... [читать дальше]

ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ

Генетика (гр. geneticos – походження) – наука про закономірності спадковості та мінливості організмів. Основи сучасних уявлень про механізми спадковості були закладені тільки у середині XIX ст. Датою народження генетики вважається 1900 рік, коли було передвідкрито... [читать дальше]

Цілісність онтогенезу

Організм розвивається як цілісна система завдяки інформації генотипу у єдності з умовами навколишнього середовища. Розвиток здійснюється шляхом вибіркового включення специфічних генів у відповідному місці і у відповідний час. Центральною гіпотезою генетики розвитку... [читать дальше]

Теорія відносності

У цьому розділі йдеться про першу революцію в науковому мисленні, якому спричинили відкриття двадцятого століття. На жаргоні фізика зміст усіх попередніх розділів об'єднує поняття класичної фізики, щоби відрізнити цю стару фізику від новітніх, сучасних теорій, до яких ми... [читать дальше]

Головні етапи Історичного розвитку виду Людина розумна

Формування людини як біологічного виду відбулося в 4 етапи еволюції в межах родини Гомініди: мавпоподібні попередники людини, найдавніші люди, давні люди і сучасні люди. Нащадки перших форм приматів третинного періоду зараз об'єднуються в підряд нижчих приматів, чи... [читать дальше]

ТИП КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ, ЧИ КІЛЬЧАКИ

Кільчасті черви – багатоклітинні двобічносиметричні тришарові тварини, у яких є вторинна порожнина тіла. Тип Кільчаки об'єднує понад 9000 видів (в Україні – близько 450 видів). Живуть у морських і прісних водах, а також у ґрунті Порівняно з представниками інших типів червів... [читать дальше]

Здібності людини. Обдарованість

Здібності – це сукупність таких психофізіологічних властивостей, які необхідні для успішного виконання одного чи кількох видів діяльності. Розрізняють фізичні та розумові здібності. Існують різні варіанти класифікації здібностей. Виділяють загальні (визначають... [читать дальше]

Пам'ять, її структура, механізми, види та розвиток

Пам'ять – це психофізіологічний процес, за якого людина здатна запам'ятовувати, зберігати, відтворювати та забувати інформацію. Фізіологічною основою пам'яті є утворення в корі головного мозку тимчасових нервових зв'язків, які можуть зберігатися і актуалізуватися в... [читать дальше]