Публикации: Естествознание страница - 3

Об'єднувальна роль хаосу

Поміж фундаментальними законами фізики і всіма іншими науками існував розрив. Ми глибоко переконані в через те, що запропонований підхід дає більш погоджений і одноманітний опис природи, що перетворить взаємозв'язки поміж науками. Тепер дозволяється уникнути погляду... [читать дальше]

Сприймання людиною запахів

Нюхова сенсорна система – це функціональна система, яка спеціалізується на сприйманні хімічних подразнень і формуванні відчуття запаху. Внутрішня будова вухо Наприклад, аромат лаванди діє заспокійливо, а лимона, навпаки, збуджує. Нюхові стимули мають велике значення в... [читать дальше]

Розвиток аналітичної механіки

Керуючись ідеєю оптико-механічної аналогії, вбачаючи її насамперед у єдиній математичній формі законів руху променів і матеріальних частинок, Вільям Роуан Гамільтон (1805-1865) використовує в механіці принцип найменшої дії, застосовуючи його для дослідження конкретних... [читать дальше]

Філософське вчення елеатів

Основоположником елейєької школи (м. Елея на півдні Італії) був Ксенофан - один з перших раціоналістичних критиків міфологічного світогляду. Проте слава Елея пов'язана з іменами Парменіда й Зенона. Парменід і його послідовники переконливо показали, що результатом... [читать дальше]

Народження та еволюція зірок

Глянувши на небо навіть побіжно, легко помітити, що світ зірок надзвичайно різноманітний. Зірки насамперед відрізняються блиском і кольором. Зрозуміло, видимий блиск також не дає достовірного уявлення про те, якому кількість світла випромінює в простір та чи інша зірка... [читать дальше]

М. В. Остроградський

М. В. Остроградський узагальнив метод Гамільтона-Якобі. Михайлові Васильовичу Остроградскому (1801-1861) відносять першокласні дослідження з методів інтегрування рівнянь аналітичної механіки й розробки узагальнених принципів статики й динаміки. Найбільш відомі... [читать дальше]

Типи живлення у рослин

Живлення рослин – сукупність процесів, які здійснюють поглинання рослинами речовин, необхідних для підтримання їхньої життєдіяльності. У рослин виділяють гетеротрофний та автотрофний типи живлення. У процесі онтогенезу в усіх рослин є період, коли організм... [читать дальше]

ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК І РІЗНОМАНІТНІСТЬ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

Сукупність видів організмів на Землі існувала й існує в тісній взаємодії поміж собою і навколишнім середовищем. Увесь сучасний органічний світ нараховує понад 2 млн видів істот, які упорядковуються для вивчення в систему організмів. Система органічного світу –... [читать дальше]

ПЛАСТИЧНИЙ ОБМІН. ФОТОСИНТЕЗ. ХЕМОСИНТЕЗ

Фотосинтез – процес утворення органічних сполук із неорганічних за рахунок світлової енергії. Це надзвичайно складний процес, що включає довгу послідовність біохімічних реакцій. Основними умовами проходження фотосинтезу є наявність хлорофілу, енергії світла... [читать дальше]