Поделиться Поделиться

Післяембріональннй період, його етапи і типи у тварин

Післяембріональннй періодце період, котрий триває від народження до набуття організмом здатності до розмноження. Основними подіями постембріогенезу є ріст, статеве дозрівання, старіння, регенерація.

У тварин виділяють два типи постембріогенезу: прямий і непрямий.

Прямий розвиток – це розвиток, при якому щойно народжена тварина загаром нагадує дорослу. У тварин з прямим типом розвитку ембріональний період подовжується і розвиток відбувається внаслідок ембріонізації (завдяки живленню зародка ресурсами материнського організму). Організм, що з'являється, є цілком сформованим і менше піддається несприятливому впливу умов середовища. Прямий постембріогенез властивий для ссавців, плазунів, птахів, хрящових риб, павуків, скорпіонів, війчастих та малощетинкових червів та ін. Виділяють такі різновидності прямого розвитку, як:

1) справжнє живонародження – процес появи на світ зародка, котрий розвивався всередині материнського організму за рахунок її поживних речовин (наприклад, у плацентарних ссавців, деяких акул);

2) яйцеживонародження – процес появи на світ зародка, котрий розвивався всередині материнського організму за рахунок поживних речовин яйця (у деяких ящірок, змій, акваріумних рибок);

3) яйценародження – процес появи на світ зародка, котрий розвивався поза материнським організмом за рахунок поживних речовин яйця (у птахів, плазунів).

Біологічне значення прямого розвитку полягає в через те, що зменшується вразливість народженої тварини – зовнішніми чинниками.

Непрямий розвиток – це розвиток, при якому утворюється личинка, що перетворюється на дорослу особину безпосередньо чи через перетворення. В організмів з непрямим типом розвитку ембріогенез скорочується і з'являється личинка, яка суттєво відрізняється від дорослих. Процеси перетворення личинки відбуваються в кілька послідовних етапів (фаз). Непрямий постембріогенез властивий для земноводних, кісткових риб, комах, кліщів, більшості молюсків, червів та ін.). Розрізняють такі види непрямого розвитку, як:

непрямий розвиток з повним перетворенням – це розвиток личинки, котрий супроводжується перебудовою всіх її органів і систем (у твердокрилих, кісткових риб, земноводних);

непрямий розвиток з неповним перетворенням – це розвиток личинки, яка має спільні риси будови з дорослими особинами, у зв'язку з чим перетворення будуть зачіпати окремі органи і системи (у прямокрилих).

Біологічне значення непрямого розвитку полягає у здійсненні таких функцій, як живильна (у комах живильною фазою є гусінь), раціонального використання ресурсів (різні фази розвитку розділені за способом і об'єктами живлення), розселювання (личинки багатьох малорухливих видів здатні до активного переміщення), забезпечення зараження хазяїв (для завершення повного розвитку).

← Предыдущая страница | Следующая страница →