Поделиться Поделиться

ЗЧЕПЛЕНЕ УСПАДКУВАННЯ. ГЕНОТИП ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА

Зчеплене успадкування

Учені вже давно звернули увагу на те, що кількість спадкових ознак організмів значно перевищує кількість їх хромосом у гаплоїдному наборі. Таким чином, в кожній хромосомі є не один, а багато генів. Разом з ознаками, які успадковуються незалежно, існують і такі, що успадковуються зчеплено одна з одною, оскільки визначаються генами, розташованими в одній хромосомі. Такі гени утворюють групу зчеплення. Кількість груп зчеплення в організмів певного виду дорівнює кількості хромосом у гаплоїдному наборі (наприклад, у людини 1n = 23).

Зчеплене успадкування – це успадкування ознак, гени яких локалізовані в одній хромосомі.

Гени однієї хромосоми утворюють групу зчеплення. Кількість груп зчеплення дорівнює кількості пар хромосом. Коли гени розташовані в одній парі гомологічних хромосом, то генотип особини і гамети записують в такому вигляді:

При повному зчепленні генів

Дві паралельні лінії символізують пару гомологічних хромосом.

Поміж гомологічними хромосомами в процесі мейозу може здійснюватись обмін ідентичними ділянками (кросинговер). У результаті кросинговеру гомологічні хромосоми обмінюються алельними генами. При наявності кросинговера поміж хромосомами в особин утворюються не два, а чотири типи гамет: некросоверні (їх завжди більше) і кросоверні.

При неповному зчепленні генів

Організми, що виникають від з'єднання кросоверних гамет, називають кросоверами, чи рекомбінантами, а ті, що виникають із некросоверних гамет, – некросоверами.

Експериментально явище зчепленого успадкування довів американський генетик Т. X. Морган зі своїми співробітниками за допомогою дослідів із плодовою мушкою – дрозофілою (Drosophila melanogaster).

У першому варіанті від аналізуючого схрещування дигетерозиготної особини (самець) з рецесивною дигомозиготою отримано лише дві групи нащадків. За отриманими результатами Т. X. Морган припустив, що гени забарвлення тіла й форми крил містяться в одній хромосомі. Через те будуть утворюватися два типи гамет і в поєднанні з гаметами одного типу самки будуть утворюватися лише дві групи особин з такими самими фенотипами, що й у батьків. Тобто буде спостерігатися зчеплене успадкування з повним зчепленням генів.

У другому варіанті Морган отримав, за винятком двох груп, подібних до батьківських (по 41,5%), також дві групи особин (по 8,5%), які мали "перехрещені" комбінації ознак. На підставі цих даних учений припустив, що гени, які визначають забарвлення тіла і форму крил, розташовані в одній хромосомі, проте в процесі мейозу під час утворення гамет гомологічні хромосоми можуть обмінюватися діляками, тобто має місце явище, яке дістало назву перехресту хромосом, чи кросинговеру. У цьому випадку відбувається зчеплене успадкування з неповним зчепленням генів.

Закон зчепленого успадкування (Т. X. Морган, 1911)

Зчеплені гени, які локалізовані в одній хромосомі, успадковуються разом і не виявляють незалежного розподілу

← Предыдущая страница | Следующая страница →