Поделиться Поделиться

Пам'ять, її структура, механізми, види та розвиток

Пам'ятьце психофізіологічний процес, за якого людина здатна запам'ятовувати, зберігати, відтворювати та забувати інформацію. Фізіологічною основою пам'яті є утворення в корі головного мозку тимчасових нервових зв'язків, які можуть зберігатися і актуалізуватися в майбутньому під впливом різних подразників. Особливістю пам'яті людини є те, що вона формується, головним чином, на мовній основі, а інформація зберігається у формі загальних положень, узагальнень, понять. У процесах пам'яті провідна роль належить запам'ятовуванню, яке впливає на повноту, точність відтворення матеріалу та міцність і тривалість його збереження.

Пам'ять

Запам'ятовування інформації (закріплення в пам'яті певних знань)

Зберігання інформації (утримання закодованої інформації в мозку)

Відтворення інформації (пригадування певних знань)

Механічне запам'ятовування. Осмислене запам'ятовування. Мимовільне запам'ятовування. Довільне запам'ятовування

Сенсорна пам'ять. Короткотривала пам'ять. Довготривала пам'ять:

процедурна,

декларативна

Мимовільне відтворення. Довільне відтворення

Структура пам'яті. Наукова концепція, що розкриває структуру і особливості діяльності пам'яті, має назву трикомпонентної моделі пам'яті. її запропонував американський психолог Р.-Ч. Аткінсон у другій половині XX ст. Згідно з цією концепцією пам'ять є результатом спільної діяльності трьох основних блоків: сенсорної, короткотривалої і довготривалої пам'яті. У сенсорній пам'яті інформація зберігається короткий час (до 1 с) майже в повному обсязі й існує у вигляді закодованих сигналів, які надійшли від органів чуттів. З цього блоку до короткотривалого сховища передається лише частина інформації. Обсяг короткотривалої пам'яті, представлений у вербально-акустичному коді, невеликий (7±2 інформаційних сигнали), інформація зберігається приблизно 30 с. Блок довготривалої пам'яті має необмежений обсяг пам'яті, інформація у ньому представлена у вигляді семантичних кодів і може зберігатися дуже довго.

Механізм пам'яті. Чуттєве відображення того, з чим доводилося людині стикатися в житті, залишає в мозку пам'ятні сліди. Пам'ятні сліди – це сліди нервових процесів, що збереглися в корі великого мозку. Сенсорна пам'ять здійснює закарбування інформації завдяки збудженню нервових центрів і утворенню "доріжок" нервовими імпульсами від органів чуттів. Основою короткотривалої пам'яті є процеси активного внутрішнього проговорювання, які відіграють роль повторення матеріалу. При цьому нервові імпульси циркулюють в замкнених ланцюжках нейронів, формуючи образи короткотривалої пам'яті. При декількаразовому повторенні інформації тривала циркуляція цих імпульсів спричиняє структурні зміни в нейронах, що забезпечує довготривалу пам'ять. Зберігання інформації зумовлено, найвірогідніше, перебудовою молекул РНК і утворенням специфічних білків. Із усієї інформації, що надходить у мозок, у довготривалій пам'яті зберігається лише 1%. Основними властивостями пам'яті є: обсяг, тривалість, швидкість, точність та ін.

← Предыдущая страница | Следующая страница →