Публикации: Естествознание

"Світло наприкінці тунелю"

Умирання не моментальне. Воно триває іноді десятки секунд, іноді – години і дні. Також з часів Гіппократа дісталося нам поняття про троє воріт смерті. Це серце, легені, мозок. Від якої б хвороби люди не вмирали – від інфекції, травми, ядухи, – смерть стає повноправною... [читать дальше]

Відкладання рослинами речовини про запас

Поживні речовини рослина відкладає про запас в основних тканинах стебла, кореня чи листків. Рослини накопичують дані запаси для того, щоби використати їх у потрібний час для росту нових органів рослини, перенесення несприятливих умов, розмноження тощо. Запасати рослини... [читать дальше]

ЗЧЕПЛЕНЕ УСПАДКУВАННЯ. ГЕНОТИП ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА

Учені вже давно звернули увагу на те, що кількість спадкових ознак організмів значно перевищує кількість їх хромосом у гаплоїдному наборі. Таким чином, в кожній хромосомі є не один, а багато генів. Разом з ознаками, які успадковуються незалежно, існують і такі, що... [читать дальше]

РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН. ПЛАВУНОПОДІБНІ. ХВОЩОПОДІБНІ. ПАПОРОТЕПОДІБНІ

Плавуноподібні (Licopodiophyta) – це відділ вищих спорових судинних рослин, у яких спорофіт уже має справжні корені, стебла та листки. Сучасні плавуноподібні включають близько 1200 видів, з них в Україні зустрічається 12 видів. Сучасні плавуноподібні – виключно трав'янисті... [читать дальше]

Зсідання крові як функція тромбоцитів

Зсідання крові – захисна реакція організму, що попереджає втрату крові при випадковому пошкодженні судин. Важливу роль у зсіданні крові відіграють тромбоцити. Для зсідання крові потрібна наявність багатьох речовин: білків, вітамінів (зокрема, вітаміну К), солей кальцію... [читать дальше]

Ядерні реактори

2 грудня 1942 року о 15 годині 25 хвилин за місцевим часом на тенісному корті під трибунами стадіону в Чикаго Енріко Фермі вперше в історії людства здійснив керовану ядерну реакцію в "атомному казані". Перший ядерний реактор являв собою сплющений еліпсоїд діаметром 8 метрів і... [читать дальше]

Клас Однодольні. Характеристика родин Лілійні, Цибулеві, Злакові

Лілійні – це група однодольних рослин, найхарактернішими ознаками яких э тричленно яскраво квітка та підземні запасаючі органи – цибулини. Лілійні – це невелика родина, яка об'єднує близько 470 видів, поширених у помірних та субтропічних регіонах Північної півкулі. У... [читать дальше]

Різноманітність плоских червів

Тип Плоскі черви поділяють на класи, з яких найчисельнішими є Війчасті черви, Сисуни та Стьожкові черви. Тип Плоскі черви (Platyhelminthes) Клас 1. Війчасті черви (Turbellaria) Клас 2. Сисуни (Trematoda) Клас 3. Стьожкові черви (Cestoda) Війчасті черви – це група вільноживучих плоских червів, тіло... [читать дальше]

МИСЛЕННЯ І СВІДОМІСТЬ

Мислення – психофізіологічний процес, що забезпечує чуттєве відображення в мозку людини предметів і явищ навколишнього світу в їхніх зв'язках і відношеннях. Мислення є процесом опосередкованого, предметного відображення загальних, суттєвих властивостей об'єктів та... [читать дальше]

ОДНОМЕМБРАННІ ОРГАНЕЛИ

Серед органел клітини найрізноманітнішими є одномембранні органели. Це оточені мембранами відсіки цитоплазми у вигляді пухирців, трубочок, мішечків. До одно- мембранних органел відносять ендоплазматичну сітку, комплекс Гольджі, лізосоми, вакуолі, пероксисоми тощо. У... [читать дальше]