Публикации: Естествознание

Виникнення атмосфери та гідросфери

Атмосфера й гідросфера складаються з легких і летких речовин, вміст яких у речовинному складі Землі в цілому дуже незначний, - набагато менший, ніж у космосі. Даний дефіцит легких і летких речовин виник, очевидно, те в протопланетній хмарі, з якої згодом сформувалася Земля... [читать дальше]

НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ

Нервова система – сукупність структур нервової тканини, які об'єднують діяльність усіх органів і систем організму в його постійній взаємодії із зовнішнім середовищем. Нервова система усіх тварин має ектодермальне походження. Розрізняють такі типи нервової системи: 1)... [читать дальше]

Антропогенез та його рушійні сили

Антропогенез – виникнення і формування людини в процесі еволюції. Питання про рушійні сили антропогенезу вперше детально розглянув Ч. Дарвін у книзі "Походження видів та статевий добір" (1871) та статті "Про вираження емоцій у людини й тварин" (1872). Поширюючи на... [читать дальше]

Чорні дірки

Також в 1795 році великий французький математик П'єр Сімон Лаплас дійшов висновку, що світло не може залишити тіло, коли останнє достатньо масивне чи дуже сильно стиснуте. До середини 60-х років XX століття астрофізикам вдалося з'ясувати структуру зірок і хід їх еволюції... [читать дальше]

Теорія кварків

Термін "кварк" обрано зовсім не довільно. У романі Дж. Джонса "Поминки за Фіннеганом" героєві сниться сон, у якому чайки, що ширяють над бурхливим морем, кричать різкими голосами: "Три кварки для містера Марка!" Така довільність цілком співзвучна з абстрактно-ненаочним... [читать дальше]

Загальна схема активації амінокислот

Амінокислота + АТФ → АМФ – Амінокислота + тРНК → Аміноацил- тРНК Головну роль на цьому етапі біосинтезу відіграють транспортні РНК (тРНК), які приєднують для транспортування до рибосом 20 основних амінокислот. Через те виділяють стільки тРНК, скільки видів... [читать дальше]

Другий закон термодинаміки та принцип зростання ентропії

Перше начало термодинаміки не дає ніяких вказівок відносно напрямку, в якому можуть відбуватися процеси в природі. Для ізольованої системи, наприклад, перший закон термодинаміки вимагає лише, щоби у всіх процесах енергія системи залишалася сталою. Коли 1 і 2 - два стани... [читать дальше]

Варіанти майбутнього Всесвіту

У залежності від того, яка модель Всесвіту реалізується, варіанти нашого дуже віддаленого майбутнього можуть бути різними. Коли Всесвіт закритий, то теоретична можливість нової сингулярності в майбутньому послужила підставою для припущення про те, що початкова... [читать дальше]

Класифікація галактик

Згідно із сучасною класифікацією галактики поділяються на три типи: 1) еліптичні (E); 2) спіральні (S); 3) неправильні (Ir). 1. Еліптичні галактики на підгрупи не поділяються. Ніякої внутрішньої структури в цих галактиках не виявлено. Усі вони мають вигляд плям, що нагадують за... [читать дальше]