Публикации: Энергетика страница - 178

Сфери діяльності і можливі посади

Сферою діяльності бакалавра можуть бути фізичні науки та техніка, зокрема - теплофізичні процеси, технічні засоби, установки та устаткування для використання паливно-енергетичних ресурсів, перетворення цих ресурсів на такі види енергії, що споживаються, для вироблення, перетворення, передачі, розподілу та використання енергоносіїв, а також теплофізичні властивості енергоносіїв, конструкційних, тепло- та гідроізоляційних матеріалів, та виробів із них, виробництво та розподілення теплової енергії... [читать дальше]

Розвиток нетрадиційної та відновлюваної енергетики

Основними напрямкамирозвитку нетрадиційних та відновлюванихджерел енергії( НВДЕ) в Україні і визначеними як найбільш ефективні в даний час на подальшу перспективу є вітроенергетика, со­нячна енергетика, біоенергетика, гідроенергетика, геотермальна енергетика та вторинна енергетика на основі позабалансових джерел енергії в Україні (шахтний метан, природний газ малих газових, конденсатних та нафтоконденсатних родовищ, промислові гази). Потенціал і перспективи впровадження.В Україні є значний потен... [читать дальше]

Тема 4. Актуальні завдання теплоенергетики.

План Програма стабі­лізації та розвитку комунальної теплоенер­гетики України Розвиток нетрадиційної та відновлюваної енергетики Інноваційний розвиток енергетики Програма стабі­лізації та розвитку комунальної теплоенер­гетики України Стратегічними цілямирозвитку енергети­чного комплексу України є його перебу­дова на основі новітніх технологій, яка має забезпечити потрібний рівень надійності, маневреності, енергетичної та економічної ефекти­вності і підвищення екологічності виробництва та... [читать дальше]

Умови, резерви і перспективи реформування галузі.

Основними виробниками теплової енергії є об­ласні (міські) державні комунальні підприємства (об'єднання) теплоенергетики (теплокомуненерго). Комунальна теплоенергетика потребує реформування та конкретизації програми дій. Метою структур­ної перебудови підгалузі комунальної теплоенергетики є створення нових організаційних форм управ­ління, яке повинно базуватися на чинному законо­давстві України та враховувати інтереси спожива­ча, зокрема, населення, органів місцевого самовряду­вання, що здійснюют... [читать дальше]

Сучасний стан комунальної теплоенергетики України. Проблеми галузі.

До складу комунальної теплоенергетики входять: теплові електростанції на органічному паливі (ТЕЦ); опалювальні і виробничо-опалювальні ко­тельні; теплові мережі; центральні теплові пункти (ЦТП) і бойлерні; ремонтно-експлуатаційні бази. Сьогодні на балансі цієї підгалузі знаходяться 4 ТЕЦ установленою електричною потужністю 71 МВт і тепловою - 1707 Гкал/год, 14,1 тис. котелень від 0,1 до 100 Гкал/год і більше установленою теп­ловою потужністю близько 66 тис. Гкал/год, у тому числі 10,8 тис. котел... [читать дальше]

ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАН УКРАЇНИ

Інститут технічної теплофізики НАН України засновано в 1947 році. Сьогодні це провідна установа в Україні в сфері науково-технічних досліджень з теплоенергетики та енергозберігаючих технологій в промисловості та агропромисловому комплексі. В структурі Інституту наукові відділи, дослідно-конструкторське бюро, науково-технічний центр енергетичного приладобудування, дослідне виробництво та дослідний механічний завод. З 1979 року Інститутом видається міжнародний науково-технічний журнал "Промис... [читать дальше]

Міністерство з питань житлово-комунального господарства України

Міністерство з питань житлово-комунального господарства України Державна академія житлово-комунального господарства     Затверджую   Ректор ДАЖКГ   ______­­­­­­­­проф. Г.І. Короткий «___» ____________ 2011 Схвалено Навчально-методичною радою Прот. № ___ від _______ 2011 Голова навчально-методичної ради _____________ Т.Д.Антонюк Опорний конспект лекцій З дисципліни “Університетська освіта” за напрямом підготовки6.050 601 “Теплоенергетика” освітньо-кваліфікац... [читать дальше]

Признаки слабого или пораженного Раху в формуле

О слабости Раху свидетельствуют повышенная чувствительность и возбудимость, страхи и тревоги. Возможны галлюцинации, наркомания, уныние и мрачность, странные, причудливые фантазии. Человек может не понимать кто он такой, и легко поддаваться любым влияниям и внушениям, предпочитая среди них самые несуразные и нереалистичные. Такие люди обычно непопулярны, у них мало друзей, им трудно вписаться в современный мир. Они истощают свои силы и нервы в погоне за нездоровыми удовольствиями и тратят жизнь... [читать дальше]

Как усилить свою энергетику? Образ жизни

При слабом Сатурне необходимо развивать в себе душевное спокойствие, беспристрастность, хладнокровие и самообладание. Следует придерживаться строгого распорядка в жизни и следовать какому-либо авторитету или традиции. Рекомендуется по возможности воздерживаться от путешествий и от всего, что может излишне стимулировать нервы и органы чувств. Как усилить свою энергетику? Желательно избегать сильных эмоциональных всплесков, стрессовых и напряженных ситуаций. Нужно больше времени проводить на приро... [читать дальше]