Поделиться Поделиться

Сфери діяльності і можливі посади

Сферою діяльності бакалавра можуть бути фізичні науки та техніка, зокрема - теплофізичні процеси, технічні засоби, установки та устаткування для використання паливно-енергетичних ресурсів, перетворення цих ресурсів на такі види енергії, що споживаються, для вироблення, перетворення, передачі, розподілу та використання енергоносіїв, а також теплофізичні властивості енергоносіїв, конструкційних, тепло- та гідроізоляційних матеріалів, та виробів із них, виробництво та розподілення теплової енергії.

Бакалавр теплоенергетики, працюючи у складі відповідних творчих колективів, може брати участь у дослідженнях та розробках у галузях:

- комунальна теплоенергетика та енергозбереження;

- природничі та технічні науки, наприклад, теплофізика та молекулярна фізика;

- енергетичне машинобудування - котли, парогенератори та камери згорання, теплові двигуни, системи кондиціонування, електротермічні процеси та установки;

- приладобудування та електроніка - прилади та методи вимірювання теплових величин, інформаційно-вимірювальні системи;

- енергетика - енергетичні системи і комплекси, промислова теплоенергетика, теоретична теплотехніка, технічна теплофізика, перетворення відновлювальних видів енергії.

Бакалавр теплоенергетики здатний виконувати професійні роботи у сферах:

- досліджень та розробок - майстер лабораторії, інженер-лаборант, інженер з патентної та винахідницької діяльності, лаборант (хімічні та фізичні дослідження), стажист-дослідник, референт за основною професійною діяльністю, кресляр-конструктор, технік з метрології;

- проектування, виготовлення, монтажу та налагодження устаткування - майстер дільниці, інженер з налагодження й випробувань, інженер з розрахунків та режимів, технік-енергетик, технік-теплотехнік, технік з підготовки виробництва, технік-конструктор;

- виробництва і розподілу електричної та теплової енергії - майстер цеху, майстер дільниці, інженер з охорони навколишнього середовища, інженер з ремонту, технік-енергетик, теплотехнік, технік, диспетчер виробництва, інженер з охорони праці;

- промислового виробництва - майстер цеху, майстер дільниці, інженер - технолог, інженер з ремонту, інженер з якості, інженер із стандартизації, інженер з патентної та винахідницької роботи, енергетик, енергетик цеху, енергетик дільниці, енергетик виробництва, теплотехнік, технік-технолог, механік дільниці, механік дизельної установки, механік холодильної установки, механік з ремонту устаткування, технік з ремонту, диспетчер виробництва, механік з суднових систем, інспектор по експорту, технік із стандартизації, технік з підготовки виробництва;

- технічного контролю та аналізу - майстер з лабораторії контролю, інженер з розрахунків та режимів, інженер-контролер, інженер з налагодження й випробувань, технік-енергетик, технік-теплотехнік, інженер-інспектор, інспектор котлонагляду, інспектор інспекції енергонагляду, інспектор технічний, лаборант з енергетики, технік з налагодження та випробувань, технік з метрології;

- інформатизації - технік-програміст, референт за основною професійною діяльністю.

Бакалавр теплоенергетики для виконання вищезазначених професійних робіт може займати первинні (молодші) інженерні та керівні (низового управлінського персоналу) посади. Це можуть бути посади: інженерів без категорії (наприклад: інженера-технолога, інженера-конструктора, інженера-проектувальника, інженера з розрахунків та режимів, інженера з технічного контролю, інженера з налагодження та випробувань, інженера з ремонту, інженера з технічної діагностики обладнання, інженера з організації експлуатації та ремонту устаткування, інженера з вентиляції, інженера з комплектування устаткування і матеріалів тощо); інженера відділів головного енергетика, головного теплотехніка, головного механіка, головного технолога підприємства чи організації; інженера в загальних відділах підприємств (виробничо-технічному, охорони праці, захисту навколишнього середовища, стандартизації, якості продукції, технічного навчання та інші); інженера-дослідника в центральних заводських лабораторіях або галузевих та академічних науково-дослідних закладах, техніка різних посадових призначень (енергетика, теплотехніка, проектувальника, конструктора, метролога, з ремонту, з контролю, з налагодження та випробувань обладнання тощо); механіка по обслуговуванню енергетичного та теплотехнічного устаткування (наприклад: механіка дільниці, механіка дизельної установки, холодильної установки, компресорної та інших), диспетчера виробництв, інспектора технічного надзору, енерго- та котлонагляду; референта або консультанта у комерційних підрозділах підприємств, організацій та фірм, пов’язаних з постачанням, продажем, рекламою теплоенергетичного і теплотехнологічного устаткування та ін.

Бакалавр теплоенергетики при належних умовах і здібностях може створити або очолити власну енергосервісну компанію (ЕСКО).

← Предыдущая страница | Следующая страница →