Публикации: Экономика страница - 16203

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

12.1. Поняття, зміст та завдання організації праці. 12.2. Організація робочих місць. 12.3. Форми розподілу і кооперації праці. 12.4. Основи організації нормування праці. 12.5. Різновиди норм праці. Уперше наукова теорія організації праці знайшла відображення в теорії Ф. Тейлора і... [читать дальше]

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Аналіз фінансового стану підприємства в умовах конкуренції і ринкової нестабільності проводиться з метою розроблення гнучкої стратегії і тактики господарської поведінки, спрямованої на зміцнення його становища в ринковому середовищі. Це досягається визначенням та... [читать дальше]

Україна - Латинська Америка: проблеми економізації двосторонніх відносин

Багатовекторність зовнішньої політики України зумовлює необхідність підтримання постійної уваги до Латинської Америки - континенту, де розташовано - 33 незалежні держави і 13 залежних територій загальною площею понад 20 млн км3 і з населенням близько 500 млн осіб. Багаті... [читать дальше]

Нормальні блага, блага нижчої споживчої цінності, звичайні блага і блага Гіффена

Розмежування ефекту заміщення і ефекту доходу при вивченні впливу ціни на споживання благ дає змогу встановити зв'язок поміж нормальними благами, благами низької споживчої цінності, звичайними благами і благами Гіффена (рис. 4.12). Як і раніше, вважатимемо, що ефект... [читать дальше]

ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

11.1. Економічне зростання: визначення" фактори, джерела, типи значення в розвитку національної економіки, 11.2. Моделі економічного зростання. 11.3. Потенціал економічного зростання національної економіки. Часткові та узагальнюючі показники економічного зростання. 11.4... [читать дальше]

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО

В умовах переходу до ринкової економіки дедалі більшої актуальності набувають соціально-трудові відносини. Людство чимраз гостріше відчуває необхідність розв'язання таких проблем, як забезпечення повної зайнятості, підвищення продуктивності суспільної праці... [читать дальше]

ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ НА СВІТОВОМУ РИНКУ

Будь-котрий вид зовнішньоекономічної діяльності супроводжується здійсненням комерційної операції. Дані операції обслуговують обмін матеріальними цінностями та послугами. Для здійснення обміну необхідно провести певні взаємозв'язані дії: • знайти покупця; • укласти з... [читать дальше]

Глобалізація ринку праці та напрями міграційних потоків

Світовий ринок праці це система соціально-трудових відносин, які складаються в наслідок взаємодії попиту та пропозиції світових трудових ресурсів, умов відтворення та формування робочої сили, оплати праці та соціального захисту. Структурно даний ринок виступає як... [читать дальше]