Публикации: Экономика страница - 16202

Нормативні документи з питань оплати праці

Досліджуючи механізм дії створеної ринкової законодавчо-правової бази та її реалізацію в практику, встановлено, що головні правові положення прийнятих законів, постанов уряду та указів Президента України створюють відповідне правове поле для ефективного... [читать дальше]

Моніторинг банківської діяльності

Ефективне функціонування банківської системи є одним із визначальних чинників успішного розвитку економіки. Своєю чергою результативність банківської діяльності передусім визначається фінансовою стійкістю банківської системи. Фінансова стійкість (стабільність)... [читать дальше]

Формування неокласичної теорії

Формування неокласичної економічної теорії (economics) у руслі маржиналізму пов'язане насамперед із творчістю засновника і глави кембриджської економічної школи в Англії Маршалла, фундатора американської економічної школи у США Дж. Б. Кларка та учня і наступника Вальраса... [читать дальше]

Структурування поточних витрат за функціональною ознакою.

Метою наведеного групування поточних витрат є забезпечення об'єктивного обліку витрат підприємства, пов'язаних з певними напрямками його діяльності для оцінки привабливості окремих видів діяльності протягом певного періоду. За напрямками діяльності підприємства... [читать дальше]

Визначення фінансового стану підприємства

Усі підприємства сфери матеріального виробництва в умовах ринкової економіки здійснюють свою діяльність на засадах комерційного розрахунку. Це таке господарювання, яке передбачає зіставлення витрат і результатів діяльності в грошовій формі, одержання максимуму... [читать дальше]

Податкова політика України в умовах гармонізації податкового законодавства до вимог європейських стандартів

З часів обрання Україною зовнішньополітичним пріоритетом інтеграцію до Європейського Союзу (ЄС), особливої актуальності набуло питання приведення нормативно-правових актів України, насамперед, у податковій сфері, у відповідність до законодавства ЄС. Основним шляхом... [читать дальше]

Прийоми оптимізації показників

Методи оптимізації показників, чи, як їх також називають, методи теорії прийняття рішень є складовими математичних методів, які широко використовуються в економічних дослідженнях. Без цих методів неможливе ефективне планування та управління сучасною економікою, яка є... [читать дальше]

Аналіз чутливості показників ефективності інвестиційних проектів

Важливим моментом при оцінюванні ефективності інвестиційних проектів є аналіз чутливості розглядуваних критеріїв на зміну найсуттєвіших факторів: рівня процентних ставок, темпів інфляції, розрахункового терміну життєвого циклу проекту, періодичності отримання... [читать дальше]

Теоретики трансакційного підходу зробили такі найважливіші висновки

В економіці утворюється ринок організаційних форм, на якому фірми різного типу конкурують. Розвиток ліпших і припинення діяльності гірших організаційних фірм визначаються їх здатністю забезпечувати економію трансакційних витрат. Конкуренція на цьому ринку може бути... [читать дальше]