Публикации: Экономика страница - 16201

Координаційна група проекту

Координаційна група проекту складеться зі старших керівників, яких призначає власник чи вище керівництво організації. Дані керівники сприяють успішному початку й завершенню проекту. Не кожний проект потребує створення такої групи. Для окремих типів проектів достатньо... [читать дальше]

Принципи та процедури оцінювання персоналу

Оцінювання персоналу – досить складна як у методичному, так і в організаційному плані робота. Перш за завжди, потрібно зазначити, що єдиної універсальної методики, придатної для вирішення всього комплексу завдань, які ставляться до оцінювання персоналу, просто не існує... [читать дальше]

Спеціальний випадок: абсолютно необхідні блага

Спочатку розглянемо спеціальний випадок, котрий, проте, досить часто трапляється: пару благ, кожне з яких є абсолютно необхідним. Абсолютно необхідними є блага, відсутність яких не компенсується ніякою кількістю інших благ. Геометрично, мовою поверхонь байдужості, це... [читать дальше]

Розвиток нобеліантами неокласичного напряму

Неокласична школа - провідний напрям у сучасній, передусім англо-американській економічній науці. її представники не заперечують необхідності державного регулювання, проте наголошують, що воно повинно бути обмеженим. Ринковий механізм конкуренції здатний забезпечити... [читать дальше]

Сутність маркетингових досліджень

Основне призначення маркетингових досліджень – забезпечення маркетингового менеджера всією інформацією, необхідною йому для виконання своїх функціональних обов'язків у процесі управління маркетингом, а саме: аналізу, розробки маркетингових стратегій, планування... [читать дальше]

НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ

Контрольні запитання й завдання 1. Що розуміють під терміном "метод"? 2. Які є класифікації методів економічного аналізу? 3. Які методи включають до складу традиційних? 4. Назвіть методи детермінованого факторного аналізу. 5. Перелічіть методи стохастичного факторного... [читать дальше]

Підприємницька діяльність

Функціонування ринку неможливе без здійснення підприємницької діяльності, підприємництва. Підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг і заняття торгівлею з метою... [читать дальше]

Розмежування функцій і повноважень поміж державними органами регіонального управління та органами місцевого самоврядування

Система і гарантії місцевого самоврядування, організація, діяльність, правовий статус і відповідальність органів і посадових осіб регламентується Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 19 червня 1992 р. із змінами і... [читать дальше]

Концептуально-методологічний базис дослідження

Проведення аналізу сучасних засад формування методології дослідження підприємства потребує вивчення поглядів економістів на виділення таких концептуально-методологічних підходів, парадигм, що становлять фундамент сучасної економічної науки. Враховуючи умови та... [читать дальше]