Рубрика: Экономика страница - 13503

Радянська індустріалізація, її джерела і соціально-економічні наслідки. Форми господарювання в аграрному секторі України в 20-30-ті роки ХХ ст. Суцільна колективізація та її наслідки.

Було поставлено завдання перетворення Росії з країни, що ввозить устаткування, на країну, що його вивозить. Під таким гаслом пройшов XIV з'їзд партії. Було визнано, що розв'язати проблему індустріалізації можна лише за ретельного її плануванні, і що найсприятливіші умови для вирішення проблеми можуть бути створені розробленням п'ятирічних планів розвитку народного господарства. У дискусії щодо підготовки плану індустріалізації ключовим було питання про джерела засобів для його здійснення. Інший... [читать полностью]


Основні напрямки ринкових перетворень в економіці незалежної України на першому етапі незалежного розвитку (1991-1994 рр.).

Разом із тим на роз-к Укр.ек-ки негативний вплив справляли скрутне фінансове становище підприємств, недостатня ефективністьприватизації й управління державним майном, зменшення попиту на вітчизняну продукцію через її високу собівартість та неконкурентоспроможність, брак інвестицій, повільне формування законодавчої бази, яка б відповідала економічним процесам перехідної економіки. Усі ці проблеми привертали увагу науковців, з'являється низка публікацій, присвячених обґрунтуваннюконцепції структур... [читать полностью]


Понятие точковых и реляционных контрактов.

Понятие точковых и реляционных контрактов. Spot market contracts - точковые контракты. Эти рыночные контракты можно представить следующим образом: участники сделки встретились, обменялись, разошлись. Характеризуются своей минимальной защищенностью, минимальной прописанностью. Они либо используют стандартную форму контрактных обязательств, либо опираются на существующее законодательство. Spot market contracts могут существовать, только когда относительная ценность капитала, вложенного участниками... [читать полностью]


Экономическая эффективность прав собственности. Модель классической фирмы А. Алчиана и Г. Демсеца.

Право собственности – это свобода (право) индивида выбирать для некоторого объекта любое использование из разрешенного (не запрещенного) класса использований. Алчиан и Демсец : при прочих равных условиях экономическая эффективность (или оптимальное распределение ресурсов) достигается тогда, когда лица, принимающие решения, полностью отвечают как за позитивные, так и за негативные их последствия. Экономическая сущность собственностипостроена на отношениях между субъектом — собственником и объекто... [читать полностью]


Типы собственности и их институциональная характеристика.

В самом широком смысле словасобственность -исторически обусловленная форма присвоения людьми материальных благ. При более тщательном анализе ее содержания на первый план выходят ее экономический и юридический аспекты. Они тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Собственность как экономическая категория отражает объективно складывающиеся отношения между людьми по поводу присвоения ими в ходе хозяйственной деятельности средств производства, а также полученных с их помощью товаров, услуг и доходов... [читать полностью]


Популярные публикации

Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика