Поделиться Поделиться

Аналіз рентабельності підприємства з використанням моделі Дюпона

У практичній діяльності оцінки результативності бізнесу в розвинених країнах рентабельність власного капіталу вважають найважливішим підсумковим показником, де фокусуються результати всіх напрямків діяльності підприємства. При цьому розглядаються три- і п'ятифакторні моделі рентабельності.

Система аналізу менеджерів фірми "Дюпон" в першу чергу досліджує здатність підприємства ефективно генерувати прибуток, реінвестувати його, нарощувати обороти. В основу аналізу покладено жорстко детерміновану факторну модель, що дозволяє ідентифікувати і дати порівняльну характеристику основних моментів, що впливають на зміну того чи іншого показника діяльності підприємства.

Менеджери фірми "Дюпон" запропонували рентабельність власного капіталу (ROE) визначати як добуток рентабельності продажу (ROS), оборотності активів (ОбА) та коефіцієнта фінансової залежності (відношення сукупного капіталу до власного) (Кфз), тобто:

ROE - ЧП - ЧПХДРХВБ - ЧПХДРХВВи. =

= ВК ~ ТШХ7ЇРХ~ВБ ~ ~ДРХ~ВБХТШ ~ ,

де ВБ - валюта балансу підприємства.

Розщеплювання ключових показників на їх складові, дозволяє визначити і дати порівняльну характеристику основних причин, що вплинули на зміну того чи іншого показника.

Методика заснована на через те, що при розкладанні показників на складова частини, стає ясно, що зміна показника прибутковості власного капіталу залежить від великої кількості найважливіших показників основної діяльності підприємства. Значущість виділених чинників пояснюється тим, що вони узагальнюють всі сторони основної діяльності підприємства.

Таким чином, рентабельність власного капіталу залежить від змін рентабельності продукції (операційна діяльність підприємства), ресурсовіддачі (інвестиційна діяльність) і співвідношення сукупного та власного капіталу (фінансова діяльність).

З наведеної трифакторної моделі рентабельності власного капіталу випливає, що на її значення істотно впливає зміна коефіцієнта фінансової залежності, тобто так званий фінансовий леверидж (важіль), котрий супроводжується підвищенням ризику втрати підприємством фінансової незалежності.

З огляду на даний ризик аналітик визначає і регулює рівень фінансового важеля, з'ясовує, на скільки відсотків зміниться рентабельність власного капіталу при зміні валового прибутку (ВП) на 1 % за умов різних часток позикового капіталу в пасивах підприємства.

Розглянемо на прикладі інформації відображеної в фінансовій звітності ЗАТ "Продмаш" (доповнення Б) методику оцінки рентабельності підприємства за моделлю Дюпона:

= ВП0 = 1337

ROE0 = =°- =-= 0,254

0 ВК0 5271

ROE, = ВП- = і25! = 0,247

1 ВК1 5059 '

игли ДР0 ВБ0 1337 7484 18538 ROE0 =-- х-- х-0 =-х-х-=

0 ДР0 ВБ0 ВК0 7484 18538 5271

= 0,179 х 0,404 х 3,517 = 0,254

пґЛГ ВП1 ДР1 ВБ1 1251 5752 16771 ROE =_- х х 1 =_х_х_=

1 ДР1 ВБ1 ВК1 5752 16771 5059 = 0,217 х 0,343 х 3,315 = 0,247

Для розрахунку впливу факторів на рентабельність власного капіталу за моделлю "Дюпон", яка є мультиплікативною (права частина формули (12.13) використаємо спосіб абсолютних різниць.

Зміна рентабельності власного капіталу за рахунок:

- рентабельності продажу:

AROF(ros) = (ROS -ROS0) * ОбА0 * ^ = = (0,217 - 0,179) * 0,404 * 3,517 = 0,054

- оборотності активів:

AROE(fi6A) = ROS^^ -ОбА0)*Кфз0 = =0,217 * (0,343 - 0,404) * 3,517 = - 0,046

- коефіцієнта фінансової залежності:

AROE( ^ ) = ROS1 * ОбА1 *(Кфз1 - Кфз0) = = 0,217 * 0,343 * (3,315 - 3,517) = - 0,015

Перевірка:

0,054 - 0,046 - 0,015 = 0,247 - 0,254

-0,007 = -0,007

Розрахунки проведено правильно. Вони показали, що рентабельність власного капіталу ЗАТ "Продмаш" у звітному періоді зменшилась в порівнянні з базисним. Негативно вплинуло скорочення оборотності активів та зменшення показника фінансового левериджу. Збільшення рентабельності продажу вплинуло позитивно.

← Предыдущая страница | Следующая страница →