Поделиться Поделиться

Розголошення комерційної таємниці

Розголошенням комерційної таємниці є ознайомлення іншої особи без згоди особи, уповноваженої на те, з відомостями, що згідно до чинного законодавства України становлять комерційну таємницю, особою, якій дані відомості були довірені у встановленому порядку чи стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, коли це завдало чи могло завдати шкоди господарюючому суб'єкту (підприємцю).

(Ст. 17 "Розголошення комерційної таємниці" Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції". Ухвалений Верховною Радою України від 7.06.1996р. N 236/96-ВР).

Споживач

Споживач - юридична чи фізична особа, яка здійснює діяльність з придбання та використання товарів, послуг, робіт на відповідному товарному (товарних) ринку (ринках).

(Витяг з п. 1.3 "Загальні положення" "Методики визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання на ринку". Затверджено розпорядженням Антимонопольного комітету України від 5.03. 2002р. N 49-роціЗареє-стровано в Міністерстві юстиції України 1.04.2002р. за N 317/6605 ).

Споживач товарів

Споживач товарів, що виробляються суб'єктами природних монополій, - фізична чи юридична особа, яка придбаває товар, що виробляється (реалізується) суб'єктами природних монополій.

(Витяг з ст. 1 "Визначення термінів" Закону України "Про природні монополії". Ухвалений Верховною Радою України 20.04. 2000 р. N 1682-ІІІ).

Ступінь відкритості ринку

Ступінь відкритості ринку - питома вага товарів (товарних груп), що ввозяться з-за географічних (територіальних) меж ринку

у загальному обсязі ринку.

(Витяг з п. 1.3 "Загальні положення" "Методики визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання на ринку". Затверджено розпорядженням Антимонопольного комітету України від 5.03. 2002р. N 49-роціЗареє-стровано в Міністерстві юстиції України 1.04.2002р. за N 317/6605 ).

Суб'єкт господарювання

Суб'єкт господарювання - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності чи фізична особа, яка займається діяльністю з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншою господарською діяльністю. будь-яка юридична чи фізична особа, яка здійснює контроль над суб'єктами господарювання, група суб'єктів господарювання, коли один чи декілька з них здійснюють контроль над іншими. Суб'єктами господарювання визнаються також органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також органи адміністративно-господарського управління та контролю в частині їх діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності. інформація - відомості в будь-якій формі та вигляді, на будь-яких носіях (у через те числі листування, книги, помітки, ілюстрації (карти, діаграми, органіграми, малюнки, схеми тощо), фотографії, голограми, кіно-, відеофільми, мікрофільми, звукові записи, бази даних комп'ютерних систем чи повне чи часткове відтворення їх елементів), пояснення осіб та будь-які інші публічно оголошені чи документовані відомості.

(Витяг з ст. 1 "Визначення термінів" Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності". Ухвалений Верховною РадоюУкраїни 18.02.1992р. N 2132-ХІІ).

Суб'єкт господарювання

Суб'єкт господарювання - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності чи фізична особа, що здійснює діяльність з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншу господарську діяльність, у через те числі яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою; група суб'єктів господарювання, коли один чи декілька з них здійснюють контроль над іншими. Суб'єктами господарювання визнаються також органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також органи адміністративно-господарського управління та контролю в частині їх діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності. Господарською діяльністю не вважається діяльність фізичної особи з придбання товарів народного споживання для кінцевого споживання;

(Витяг з ст. 1 "Визначення термінів" Закону України "Про захист економічної конкуренції". Ухвалений Верховною Радою України 11.01.2001 р. N 2210-ІІІ).

← Предыдущая страница | Следующая страница →