Поделиться Поделиться

PROJECT PLANNER (P3)

Primavera Project Planner (P3) – центральний програмний продукт родини Primavera, добре відомий в усьому світі. Сьогодні Primavera Project Planner використовують для управління середніми і великими проектами в різних сферах, хоча найбільшого поширення даний програмний продукт набув у сфері управління будівельними та інженерними проектами.

Для моделювання проекту Primavera Project Planner пропонує широкий набір інструментів, котрий включає близько 20 рівнів WBS. У програмі передбачається дев'ять типів робіт (задача, віха, гамак, зустріч тощо), усі типи залежностей поміж роботами, 10 типів обмежень. Поточний варіант проекту може порівнюватися з необмеженою кількістю базових планів.

Primavera Project Planner представляє досить стандартний для всіх подібних систем графічний інтерфейс. Робоче вікно Primavera Project Planner з лінійною діаграмою показано на рис. 13.11.

Рис. 13.11. Лінійна діаграма Primavera Project Planner

Проте РОЦІ надає додаткові можливості:

1. Можливість групування і впорядкування робіт за різними ознаками на різних рівнях деталізації проекту, що дозволяє подати інформацію в більш зручному вигляді залежно від конкретної управлінської ситуації. Наприклад, використовуючи дані засоби, усю інформацію з проекту дозволяється згрупувати за фазою проекту на першому рівні ієрархії, за відповідальним ресурсом на другому і відсортувати за датою початку роботи – на третьому.

2. Можливість розбити екран по горизонталі для незалежного перегляду двох частин проекту чи, використовуючи функцію Progress Spotlight, швидко виділити роботи, які потребують уваги в заданий період часу.

Відмінності засобів ресурсного планування Primavera Project Planner

1. В описанні ресурсу можуть бути вказані нормальна і максимальна кількість наявності даного ресурсу, а також його ціна за шестичасовими інтервалами.

2. Ресурс може бути визначений як такий, що ним дозволяється управляти, тоді обсяг призначення такого ресурсу на завдання впливатиме на тривалість її виконання. Наприклад, визначивши, що робітники – це ресурс, яким дозволяється управляти, а бригадир – ні, дозволяється досягнути скорочення термінів виконання задачі "Прокладання траншеї" за рахунок призначення більшої чисельності робітників. Збільшення ж числа бригадирів не вплине на тривалість роботи.

3. Під час планування завантаження ресурсів може виникнути потреба описати нелінійно профіль використання ресурсу відносно окремої роботи. Primavera Project Planner дозволяє це зробити, пропонуючи 10 стандартних кривих, чи ж визначити власний профіль використання, розподіливши роботи на 10 часових періодів.

4. Primavera Project Planner дозволяє вибрати режим перерахунку графіка виконання проекту, дібрати критерії перепланування робіт, що особливо важливо для великих проектів, коли менеджер не в змозі самостійно проаналізувати причини недостатності ресурсів і знайти рішення для кожної конкретної роботи. Серед режимів перерахунку дозволяється виділити "вирівнення вперед" (визначення можливої дати завершення проекту за заданої початкової дати), "вирівнення назад" (визначення найпізнішої допустимої дати початку проекту), згладжування перенавантаження ресурсів у межах резервів часу по роботах чи в межах заданого інтервалу.

До недоліків засобів ресурсного планування Primavera Project Planner дозволяється віднести обмеження за кількістю календарів. Окрім головного календаря проекту, РОЦІ дозволяє описати лише ЗО додаткових календарів, у той час як можливість задавати індивідуальні графіки роботи для кожного ресурсу вже стало нормою в сучасних пакетах управління проектами. Інше обмеження пов'язане з кількістю ресурсів, які контролюються під час вирівнювання профілю завантаження обмежених ресурсів.

Система управління контрактами Primavera Expedition є засобом для всебічного управління проектною документацією (кресленнями, специфікаціями, контрактами, кошторисами і т. д.).

Даний пакет дозволяє:

– відслідковувати рядки підготовки документів (планові й поточні), маршрут їх проходження;

– готувати і розсилати пакети документів учасникам проекту;

– організовувати зберігання і пошук усієї необхідної документації;

– контролювати доходи і витрати за проектом та оцінювати вплив змін, які вносяться, на вартість проекту та його тривалість.

Пакети програмного забезпечення управління проектами на сьогодні дозволяють автоматизувати всі головні операції, а саме:

– розробку розкладу виконання проекту без урахування і з урахуванням обмеженості ресурсів;

– визначення критичного шляху і резервів часу виконання робіт за проектом;

– визначення потреби проекту у фінансуванні, матеріалах і обладнанні;

– оцінку ризиків і планування проекту з їх урахуванням;

– аналіз виконання проекту;

– визначення відхилень виконання робіт від запланованого і прогнозування основних параметрів проекту.

← Предыдущая страница | Следующая страница →