Поделиться Поделиться

Транспортні послуги

При постачанні закордон товарів надається завжди більше послуг, починаючи з аналізу ринків і завершуючи транспортуванням товарів. Міжнародна статистика надає обмежені відомості про структуру світової торгівлі послугами.

Міжнародний Валютний Фонд ділить цю торгівлю тільки на чотири види - фрахт, інші транспортні послуги, туризм та інші послуги, питома вага яких складає близько 50 %.

Сьогодні транспортні послуги - це галузь економіки, яка динамічно розвивається.

Міжнародний транспорт - послуги усіх видів транспорту, що надаються резидентами однієї країни резидентам іншої країни. Транспортні послуги розрізняються в залежності від:

- виду транспорту: водний (морський і річковий); наземний (залізничний і автомобільний); повітряний (авіаційний); трубопровідний; змішаний;

- предмету транспортної операції (вантаж, пасажир, багаж);

- транспортної характеристики товару: сухої (навалювальні (вугілля, руда), насипної (зерно, цемент, фосфати), генеральної (штучні), наливної (нафта і продукти її переробки, рослинні олії, вино та ін.);

- періодичності перевезення (регулярні і нерегулярні);

- порядку проходження кордону (перевантажувальні і безвантажні);

- виду транспортно-технологічної системи (контейнерна, паромна та ін.);

- виду сполучення (пряме, непряме та ін.).

Особливості транспортних послуг полягають в наступному:

1. Транспорт не виробляє нових товарів, проте завдяки їх переміщенню забезпечується подовження процесу виробництва і обігу.

2. Створення транспортних послуг співпадає в часі з їх споживанням.

3. Транспорт займає важливе місце в міжнародному товарному обігу:

- він є необхідною умовою міжнародного поділу праці, зовнішньої торгівлі, економічних зв'язків поміж країнами;

- він є експортером своєї продукції.

4. Транспортні послуги залежать від факторів розвитку ринкової економіки.

При плануванні відправлення вантажу та виборі виду транспорту необхідно враховувати наступні обставини:

o вид вантажу;

o швидкість перевезення;

o вартість перевезення;

o безпечність перевезення.

Заслуговують на увагу також специфічні характеристики видів транспорту як засобу перевезення вантажів.

Серед особливостей морського транспорту слід виділити наступні:

- невисока вартість;

- можливість зміни маршруту;

- здатність перевозити великі партії вантажів;

- невелика швидкість перевезень;

- сезонність перевезень в північних регіонах. Річковому транспорту властиві такі риси:

- невисока вартість перевезень;

- здатність перевозити великі партії вантажів;

- можливість використання в районах, де інші види транспорту нерозвинені;

- неоднорідність суднохідних умов;

- необхідність в побудові гідротехнічних споруд.

Особливості залізничного транспорту: відносно недорогий, і не залежить від кліматичних умов, здатний перевозити найрізноманітніші вантажі, високі витрати на побудову залізниць.

Автомобільний транспорт дозволяється охарактеризувати як мобільний, швидкісний, здатний забезпечити високу збереженість вантажу.

Проте, даний вид транспорту є доволі дорогим.

Повітряний транспорт має наступні характеристики: висока швидкість доставки та збереженість вантажу, можливість перевезення у віддалені регіони, скорочення шляху.

Трубопровідний транспорт має такі властивості, як забезпечення безперервності транспортування, практичне виключення ситуації втрати вантажу, незалежність від оточуючого середовища.

Зазвичай, процес доставки товару в міжнародній торгівлі включає:

- його перевезення від внутрішнього пункту виробництва до прикордонного пункту (порту) країни-експортера;

- міжнародне транзитне чи морське перевезення від пункту країни-експортера до прикордонного пункту (порту) країни-імпортера (коли поміж даними країнами не встановлено загального суходільного кордону);

- транспортування від прикордонного пункту країни-імпортера до внутрішнього пункту споживання товару.

Транспортні операції вважаються міжнародними, коли вони пов'язані з переміщенням зовнішньоторговельних вантажів на зовнішніх, відносно країни-продавця і країни-покупця, ділянках маршруту перевезення.

Питання транспортних операцій потребує розгляду також одного важливого аспекту, що стосується діяльності транспортних організацій, а саме транспортних витрат.

Транспортні витрати - це всі витрати з доставки товару від продавця до покупця, що включають вартість фрахту, страхування, вантаження/розвантаження, упаковку/розпаковку та інші супутні витрати.

Вплив транспортних витрат на міжнародну торгівлю проявляється в наступному:

- вони призводять до зниження обсягів торгівлі (як експорту, так і імпорту), рівня спеціалізації країн а, таким чином, розмірів виграшу від торгівлі;

- вони перешкоджають повному вирівнюванню вартості чинників виробництва поміж торгуючими країнами згідно до теореми Хекшера-Оліна-Самуельсона;

- вони обумовлюють зсуви в територіальному поділі праці, у розміщенні підприємств і галузей;

- розподіл транспортних витрат поміж торгуючими країнами залежить від еластичності попиту і пропозиції товару за ціною:

1) чим нижче еластичність попиту в країні, яка імпортує, тим більшу частку транспортних витрат вона сплачує;

2) чим менше еластичність пропозиції товару в країні, що експортує, тим більшу частку транспортних витрат вона сплачує.

Розрахунки транспортних витрат безпосередньо впливають на прийняття рішень про територіальне розміщення виробництв і місць продажу.

Оскільки транспортні витрати входять у витрати виробництва, вони враховуються як експортерами, так і імпортерами при прийнятті рішень про те, де створювати ті чи інші підприємства чи навіть галузь.

← Предыдущая страница | Следующая страница →