Поделиться Поделиться

Тенденції розвитку загального керівництва

Загальне керівництво являє собою сукупність керівників, які очолюють різноманітні структурні підрозділи підприємства. Кожен керівник не є самостійною ланкою в системі управління, адже будь-котрий структурний підрозділ має безліч взаємозв'язків з іншими аналогічними об'єктами.

Тенденції розвитку загального керівництва характеризуються наступними рисами:

1) різні умови, ситуації вимагають від загального керівництва різних підходів та методів розв'язання проблем;

2) зміни в потенціалі загального керівництва мають прогнозуватися, плануватися, випереджаючи зміни зовнішніх факторів;

3) якість загального керівництва набуває особливого значення для виживання та розвитку фірми в період постійних змін;

4) серед найважливіших факторів успіху – швидкість реакції загального керівництва, чого потребує нова стратегія;

5) успіх діяльності вищого керівництва значною мірою визначається рівнем стабільності довкілля;

6) наявність керівника-ініціатора змін – це перша складова потенціалу загального керівництва поряд із структурою, системою прийняття рішень, інформаційною системою, організаційним кліматом;

7) професійна придатність керівника не є універсальною і мас свою межу.

Потенціал загального керівництва включає:

– контроль;

– організаційна культура;

– розподіл повноважень поміж групами з різними організаційними культурами;

– повноваження;

– часова перспектива: опора на сучасне – орієнтація;

– здатність до виправданого ризику: водночас до уникнення прямих конфліктів з конкурентами;

– цілі поведінки: намагання стабілізувати техніко-економічну ефективність, домогтися зростання виробництва, запровадження нововведень.

Таким чином, розвиток загального керівництва має неабияке значення для підприємства, адже, безпосередньо визначає подальші орієнтири розвитку та управління.

Компетенція та характеристика поведінки керівника

Керівник – це особа, яка має повний набір лідерських якостей, знання, вміння та навички у певній сфері діяльності та має здатність використовувати владу за для досягнення впливу на людей.

Керівник має володіти такими якостями:

– ініціативність;

– відповідальність;

– цілеспрямованість;

– пунктуальність;

– комунікабельність;

– досвідченість тощо.

Керівник по суті є лідером підприємства, установи, організації та мас компетенцію відносно виконання наступних функцій:

– підбір кадрів; своєчасне призначення на ключові посади ініціативних та здібних фахівців, інформування колективу про стан справ; створення сприятливого соціально-економічного клімату в колективі, удосконалення системи мотивації;

– визначення поточних та перспективних цілей, контроль за виконанням цілей, формування стратегічних планів, розробка маркетингової, збутової, організаційної, соціально-економічної тактики дії;

– створення діючих виконавчих структур, делегування повноважень, скорочення процесу прийняття та реалізації управлінських рішень;

– забезпечення, організація, об'єднання ресурсів та засобів для досягнення цілей, стратегій; узгодження виробничих програм; визначення обсягу необхідних ресурсів згідно до нормативів; контроль за витратами ресурсів.

← Предыдущая страница | Следующая страница →