Поделиться Поделиться

Вибір стратегії та звернення

Вироблення стратегії фандрайзингу

Вироблення стратегії фандрайзингової кампанії полягає в виборі тактики стратегічного планування, спрямованої на залучення коштів для неприбуткової організації.

Першою складовою вибору та розробки стратегії фандрайзингу є повноцінне бачення та розуміння мотиваційних причин допомоги донора, які будуть враховані в стратегічному плануванні організації. "Фандрайзинг - це не "випрошування" ресурсів благодійної організації, а "продаж" вашого продукту (послуги, проекту, програми, ідеї тощо)" [16, с. 26] взамін на задоволення мотиваційних спонукань донора. Дане правило зумовлює і підкреслює важливість повноцінної широкомасштабної презентації цінності пропонованого проекту, його привабливості для грантодавця, яка проявляється через здатність задовольнити потреби благодійного фонду пропонованим продуктом. Через те при розробці стратегії фандрайзингу доцільно застосувати метод SWОТ-аналізу, за допомогою якого дозволяється визначити найбільш сильні якості організації (пропонованого проекту) для уникнення зовнішніх її загроз, і слабкі сторони, які необхідно подати за рахунок виявлених можливостей, щоби донор зрозумів, що їх наявність матиме лише позитивний вплив на реалізацію проекту.

Фактори успіху, які потрібно враховувати для того, щоби звернення було сприйнято позитивно [16, с. 26]:

1. Простота та доступність розуміння. Експерти, які оцінюють проект, також люди, через те не варто завантажувати проекти зайвими деталями. Ідею необхідно висловлювати чітко і лаконічно.

2. Експерти - люди достатньо освічені і добре орієнтуються в багатьох проблемах, через те не варто пояснювати зрозумілі речі.

3. Ідея повинна бути викладена коротко і зрозуміло з самого початку, щоби привернути увагу до проекту також на перших сторінках заявки. Доцільно ідею згадати в заключній частині звернення.

4. Проект повинен бути відпрацьованим, підтвердженим відповідними документами. Коли мова йде про соціальні проблеми, мають бути соціологічні дослідження.

5. Запропонований проект повинен бути актуальним і інноваційним.

6. Необхідно відслідкувати ті програми, які вже підтримуються державними структурами, щоби уникнути паралелізму.

Відомий фандрайзер США Мол Уорвік пропонує неприбутковій організації п'ять стратегій поліпшення її самодостатності [14, с. 27]:

1. Зростання - забезпечення динамічного росту доходів організації. Для цього організація повинна визначити довготривалі цілі, її команда повинна бути сформована та керована сильними лідерами, вона здатна управляти багатьма джерелами ресурсів, в через те числі невеликими, в ній налагоджені всі організаційні служби. Стратегія зростання вимагає досить великих інвестицій, проте гарантує постійний дохід, в через те числі і на організаційні потреби. Механізм реалізації стратегії - поштова розсилка.

2. Залучення донорів організації через проведення заходів та надання послуг, які цікаві донорам. В організації розробляються програми волонтерства, проведення публічних заходів, сервіси для членів (випускників). Така організація має хороший публічний імідж, відома якістю послуг, впливова в громаді. Інструменти реалізації стратегії - розсилки серед членів, залучення нових членів, телефонний фандрайзинг, розсилка інформаційних бюлетенів тощо.

3. Знаність організації в громаді та її імідж - стратегія, спрямована на поліпшення знань про організацію серед їй подібних. Передбачає привернення широкої уваги громадськості, консультування з зацікавленими особами. Прийнятна для організацій з міцною підтримкою одного-двох донорів, з досить невеликим числом прямих бенефіціаріїв, наприклад, для дослідницьких закладів, зацікавлених в розширенні послуг та адвокації. Допоможе в реалізації стратегії робота зі ЗМІ, а також проведення спеціальних заходів, робота з бізнесом по реалізації соціально-спрямованого маркетингу.

4. Ефективність в залученні коштів - організація процесу залучення коштів побудована так, щоби ресурси вкладені у фандрайзинг, приносили найвищу віддачу. Така стратегія допомагає організаціям, які починають свою діяльність, коли потрібно забезпечити функціонування основних систем чи впровадження інноваційних послуг. Базується на вивіреному, досконалому фінансовому плануванні. Інструментами такої стратегії будуть: отримання грантів, для більш розвинених організацій - встановлення систем регулярних пожертв чи пожертв на робочих місцях. Прийнятна для тих, хто надає соціальні послуги.

5. Стабільність - розрахована на роки вперед стратегія отримання постійних доходів, яка б дозволила організації витрачати мінімальні кошти на фандрайзинг. Такі організації не планують розширення послуг, мають добре ім'я в громаді та постійне коло донорів, що беруть участь у їх діяльності. Інструментом такої стратегії є ендавмент (постійний капітал) чи система диверсифікованого фандрайзингу.

Ідеальної стратегії обрати не можливо, через те вони комбінуються і виділяються на головні та додаткові.

Похожие статьи