Поделиться Поделиться

Тести поточного контролю знань по темі 11

1. Аналіз динаміки абсолютних та відносних показників ринку праці передбачає:

а) горизонтальний аналіз;

б) вертикальний аналіз;

в) порівняльний аналіз;

г) трендовий аналіз.

2. Визначення структури показників з оцінкою впливу різних факторів на кінцевий результат (наприклад, визначення структури зайнятості населення за видами економічної діяльності), передбачає:

а) горизонтальний аналіз;

б) вертикальний аналіз;

в) порівняльний аналіз;

г) трендовий аналіз.

3. Порівняння кожної позиції статистичної звітності з рядом попередніх періодів та визначення основної тенденції динаміки показників, очищеної від впливу індивідуальних особливостей окремих періодів, за допомогою якого здійснюється екстраполяція найважливіших показників на перспективний період, передбачає:

а) горизонтальний аналіз;

б) вертикальний аналіз;

в) порівняльний аналіз;

г) трендовий аналіз.

4. Розрахунок показників, що характеризують ринок праці (наприклад, рівень зайнятості, рівень безробіття, ознака навантаження на вільне робоче місце), передбачає:

а) порівняльний аналіз;

б) аналіз відносних показників (коефіцієнтів);

в) вертикальний аналіз;

г) факторний аналіз.

5. Порівняння показників ринку праці регіону з показниками ринків праці інших регіонів чи із загальними показниками по Україні, порівняння показників ринку праці регіону обласного рівня із показниками регіонів місцевого рівня, передбачає:

а) порівняльний аналіз;

б) аналіз відносних показників (коефіцієнтів);

в) вертикальний аналіз;

г) факторний аналіз.

6. Визначення впливу окремих факторів (причин) на результативний ознака детермінованих (розділених у часі) чи стохастичних (що не мають певного порядку) прийомів дослідження, передбачає:

а) порівняльний аналіз;

б) аналіз відносних показників (коефіцієнтів);

в) вертикальний аналіз;

г) факторний аналіз.

7. Основними напрямками аналізу ринку праці є:

а) співвідношення попиту і пропозиції робочої сили;

б) показників навантаження на вільне робоче місце в динаміці, за регіонами, за видами економічної діяльності;

в) зайнятості населення за її статусом, за формами власності, за видами економічної діяльності;

г) безробіття по регіонах України з урахуванням віку і освіти.

8. Рівень економічної активності населення визначається як відношення (у відсотках) чисельності економічно активного населення...:

а) віком 15-70 років до всього обстеженого населення означеного віку;

б) віком 15-70 років до всього обстеженого населення відповідної соціально-демографічної ознаки;

в) віком 16-60 (55) років до всього обстеженого населення означеного віку;

г) віком 16-60 (55) років до всього обстеженого населення відповідної соціально-демографічної ознаки.

9. Рівень зайнятості визначається як відношення (у відсотках) чисельності зайнятого населення...:

а) віком 15-70 років до всього населення означеного віку;

б) віком 15-70 років до всього населення за відповідною соціально-демографічною ознакою;

в) віком 16-60 (55) років до всього населення означеного віку;

г) віком 16-60 (55) років до всього населення відповідної соціально-демографічної ознаки.

10. До безробітних за методологією МОП відносяться особи віком 15-70 років (зареєстровані та незареєстровані в державній службі зайнятості), які одночасно відповідають таким основним умовам:

а) не мали роботи (прибуткового заняття);

б) активно шукали роботу чи намагались організувати власну справу впродовж останніх 4-х тижнів, що передували опитуванню, тобто робили конкретні кроки протягом останніх чотирьох тижнів з метою знайти оплачувану роботу за наймом чи на власному підприємстві;

в) були готові приступити до роботи впродовж 2-х найближчих тижнів, тобто почати працювати за плату за наймом чи на власному підприємстві;

г) є працездатними за віком та станом здоров'я.

11. Рівень безробіття за методологією МОП- це відношення (у відсотках) чисельності безробітних...:

а) віком 16-60 (55) років до всього обстеженого населення означеного віку;

б) віком 15-70 років до економічно активного населення (робочої сили) означеного віку чи відповідної соціально-демографічної ознаки;

в) віком 15-70 років до всього обстеженого населення відповідної соціально-демографічної ознаки;

г) віком 16-60 (55) років до всього обстеженого населення відповідної соціально-демографічної ознаки.

12. Рівень зареєстрованого безробіття - це відношення чисельності безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості населення, до...:

а) чисельності економічно активного населення;

б) до працездатного населення працездатного віку на відповідну дату;

в) середньорічної чисельності населення працездатного віку;

г) до чисельності населення працездатного віку на відповідну дату.

13. До осіб, які не можуть бути класифіковані як "зайняті" чи "безробітні", включають такі категорії населення:

а) учні та студенти;

б) пенсіонери за віком, по інвалідності та на пільгових умовах; особи працездатного віку, які зневірилися у пошуках роботи;

в) особи, які зайняті в домашньому господарстві, вихованням дітей та доглядом за хворими;

г) інші особи, які не мали необхідності у працевлаштуванні, а також ті, які шукають роботу, проте не готові приступити до неї найближчим часом через хворобу, навчання.

14. Показники економічної активності, зайнятості та безробіття населення працездатного віку, розраховані на базі вибіркових обстежень з питань економічної активності охоплюють:

а) жінок віком 15-54 років;

б) жінок та чоловіків віком 16-60 років;

в) чоловіків віком 15-59 років;

г) жінок та чоловіків віком 15-70 років.

15. Чисельність економічно активного населення України віком 15-70 років у 2004 році становила:

а) 40,8 млн. осіб;

б) 16,7 млн. осіб;

в) 22,2 млн. осіб;

г) 38,1 млн. осіб.

16. Серед населення України працездатного віку рівень економічної активності в 2004 році складав:

а) 54,9%;

в) 64,6%; г)48,9%.

17. Найвищий рівень економічної активності в 2004 році був характерний для такої вікової групи населення:

а) 15-24 роки; 6)25--29 років;

в) 30-49 років;

г) 50-70 років.

18. Найнижчий ознака економічної активності характерний для населення віком:

а) 15-24 роки;

б) 30-49 років;

в) 50-70 років;

г) 60-70 років.

19. Для ринку праці України характерним є:

а) підвищення кількості безробітних;

б) стабільна кількість безробітних;

в) зниження кількості безробітних;

г) відсутність безробітних.

20. Стратегією економічного і соціального розвитку України на 2004-2015 році. "Шляхом європейської інтеграції" прогнозується:

а) підвищення кількості зайнятих;

б) стабільна кількість зайнятих;

в) зниження кількості зайнятих;

г) відсутність зайнятих.

← Предыдущая страница | Следующая страница →