Поделиться Поделиться

Економіка Великої Британії

Місце у світовій економіці

Велика Британія (Сполучене Королівство) належить до групи найрозвиненіших країн світу. За розмірами ВВП вона посідає п'яте місце (після США, Японії, Німеччини, Франції). Таку ж позицію вона має й за обсягом промислового виробництва. Велика Британія утримує друге місце в світі за обсягом іноземних інвестицій (після США). Лондон є одним з найбільших фінансових центрів, він посідає перше місце за числом діючих тут іноземних банків. Тут знаходиться третя в світі за обсягом операцій фондова біржа (після Нью-Йорку й Токіо). Лондон є великим валютним центром, через нього здійснюється третина валютних операцій, а також найбільший в світі обсяг страхових операцій. Лондон контролює значну частку світового біржового ринку метала, нафти та деяких інших стратегічних товарів.

Велика Британія: коротка довідка

Територія................. ...................... 244,8 тис. кв. км.

Населення (2000 р.)............... ............ 59 млн. чол.

Столиця................. ......................... Лондон

ВВП (1999 р.)............... ................... 1364 млрд. дол.

ВВП на душу населення..................... 23112 дол.

Експорт (2000 р.)............... ............... 282 млрд. дол.

Імпорт (2000 р.)............... ................. 324 млрд. дол.

Сальдо платіжного балансу по поточних операціях (2000 р.)............... 23 млрд. дол.

Національна валюта................. .......... фунт стерлінгів

Велика Британія у світовій економіці відіграла особливу роль. Вона однією з найперших здійснила буржуазну революцію й перейшла від феодалізму до розвинутих ринкових відносин. У Великій Британії уперше розпочався промисловий переворот і вона свого часу виробляла значно більше промислової продукції, ніж будь-яка інша держава світу. Англію прозвали "майстернею світу". Велика

Британія довгий час була головним експортером товарів і капіталу. Вона була одним із засновників міжнародної системи страхування (контора, згодом корпорація Ллойда). Британська колоніальна імперія була найбільшою в світі; англійська адміністрація й англійський капітал поклали помітний відміток (як негативний, так і позитивний) на економіку великої кількості країн, що розвиваються. Англійський фунт стерлінгів тривалий час був найнадійнішою валютою на світовому валютному ринку.

Проте поступово Велика Британія починає втрачати свої лідируючі позиції. В 60-х роках )уХ ст. за обсягом промислового виробництва й ВВП її обходять США, а в останній чверті того ж століття - й Німеччина. Велика Британія опиняється на третьому місці. Після Першої світової війни Британія, яка менше постраждала від воєнних дій, ніж країни континентальної Європи (в через те числі Німеччина), ненадовго повернула собі друге місце (після США) за обсягами ВВП і промислового виробництва. Проте вже в 30-х роках XX ст. Німеччина знов її обганяє. Ситуація повторюється після Другої світової війни, коли Велика Британія, за аналогічних причин, знов посідає друге місце і знов ненадовго. В 50-х роках її обганяє Німеччина, в 60-х - Японія, в 70-х - Франція. Велика Британія опиняється на п'ятому місці (серед країн ОЕРС) за розміром ВВП. За деякими економічними показниками її вже наздоганяє Італія. Таким чином, в другій половині XX ст. позиції Великої Британії в світовій економіці неухильно слабнуть.

Проте в 90-х роках падіння питомої ваги Великої Британії припиняється. Темпи приросту ВВП стабілізуються, рецесія, що вразила більшість розвинутих країн в 1991-1992 році., тут була не такою глибокою. Рівень безробіття також невисокий. Незважаючи на відносне відставання Великої Британії від головних суперників, її роль у світовій економіці і сьогодні залишається досить значною, особливо у фінансово-кредитній сфері. Великим є також її політичний авторитет у світовому співтоваристві. Велика Британія була серед перших засновників ООН (вона є постійним членом Ради Безпеки), ОЕСР, НАТО. В Європейському Союзі вона займає особисту, нестандартну позицію (про що мова піде нижче), проте й тут її вплив досить значний.

← Предыдущая страница | Следующая страница →