Поделиться Поделиться

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ РІВЕНЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Загальний рівень заробітної плати

Для більшості домогосподарств ставка заробітної плати є найбільш важливою ціною в економіці; це єдине головне джерело доходу. Близько 3/4 національного доходу соціально орієнтованої національної економіки (США) складає заробітна плата.

У широкому розумінні термін "праця" включає оплату праці:

o робочих (в звичайному розумінні різних професій);

o спеціалістів(юристів, лікарів, вчителів, інженерів і т. п.);

o власників невеликих підприємств (перукарів, торговців та ін.);

o тих, хто отримує прибуток при оцінці національного доходу;

o за трудові послуги, які надаються при реалізації їх ділової активності. При такій трактовці заробітна плата складає більше 3/4 національного доходу. Від терміну "заробітна плата", що означає ставку заробітної плати в одиницю часу, тобто ціну за використання одиниці послуг праці, - необхідно відрізняти термін "загальні заробітки". Останні залежать від ставки заробітної плати та запропонованої на ринку кількості годин чи тижнів послуг праці.

Номінальна заробітна плата - це сума грошей, що отримується за годину, день, тиждень і т. п. Реальна заробітна плата - це "купівельна спроможність" номінальної заробітної плати, тобто це кількість товарів і послуг, які можливо придбати за номінальну заробітну плату. Таким чином, реальна заробітна плата залежить від номінальної заробітної плати та рівня цін на товари та послуги. Зміну реальної заробітної плати у відсотках можливо визначити шляхом вирахування відсоткових змін в рівні цін з відсоткових змін в номінальній заробітній платі. Так, підвищення номінальної заробітної плати на 10% при зростанні цін на 9% дає тільки 1% приросту реальної заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата не обов'язково змінюється в однаковому спрямуванні. Номінальна заробітна плата може зростати, а реальна заробітна плата в той же час знизиться, коли ціни на товари зростають швидше, ніж номінальна заробітна плата.

Заробітна плата має тенденцію до диференціації по країнам, регіонам, галузям економіки, різним видам діяльності, профілям та індивідуумам (згідно расі, національності, колу, стажу діяльності, т. п.).

Загальний чи середній рівень заробітної плати, як і загальний рівень цін, є складним поняттям, котрий включає широкий діапазон різних конкретних ставок заробітної плати. Це поняття доцільно використовувати при здійсненні порівняння та з'ясування державної та регіональної диференціації заробітної плати.

Загальний рівень заробітної плати є найбільш високим в таких країнах, як Швеція, Швейцарія, США, Японія і, в першу чергу, через те що попит на працю є вищим по відношенню до його пропозиції, а також за рахунок його підвищеної продуктивності. Чим вищою є продуктивність праці, тим вищим буде і попит на неї.

Реальний дохід (загальний заробіток) на одного робітника може зростати приблизно такими ж темпами, що і обсяг виробництва на одного робітника. Факторами економічного зростання, що аналогічні критеріям реального підвищення продуктивності праці є: значна кількість основного капіталу, що приходиться на одного робітника; значна кількість природних ресурсів; якість та кількість майнових ресурсів, які знаходяться в розпорядженні чи у власності робітників; висока технологічна якість та постійне удосконалення методів роботи на основі наукових досліджень; висока ефективність індивідуальної праці, а також ефективність та гнучкість ринкової системи управління; діловий, соціальний та політичний клімат; значний розмір внутрішнього ринку, що забезпечує фірмам можливість реалізації продукції масового виробництва.

Похожие статьи