Поделиться Поделиться

Вітчизняна література про контрабанду

Станом на літо 2009 р. книг (монографій, підручників, посібників) про контрабанду, очевидно, було в Україні мало. Вдалося знайти лише одну правничу книгу, що повністю стосується контрабанди.

Костін М. І., Контрабанда. Доказування обставин вчинення злочину на досудовому слідстві: Монографія. - К.:ДІЯ, 2003 .- 185 с.

Про контрабанду є згадка у посібниках і підручниках з криміналістики, проте у них, зрозуміло, контрабанда не посідає чільне місце. Вона - одна з багатьох аспектів, що там розглядаються.

Далі наведемо перелік статей про контрабанду. Вони були опубліковані у різних виданнях, у т.ч. і у засобах масової інформації. Для переліку відібрано статті, які контрабанди стосуються безпосередньо.

1. Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил //Адвокат, 2005. - № 7. - С. 60-63.

2. Білецька Л. М. Провадження у кримінальних справах про конрабанду в суді першої інстанції // Митна справа, 2007. -№ 3. - С. 19-22.

3. Дорофеєва Л. М. Резерви підвищення ефективності розслідування митними органами кримінальних справ про контрабанду

// Митна справа, 2006. - № 6. - С. 33-36.

4. Дульський О. По "контрі" - кримінальною статтею // Україна молода, 2008. - 5 січ. - С. 6.

5. Єршов Р. В. Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил на морському транспорті // Митна справа, 2007. -№ 4.- С. 17-22.

6. Калугін В. Ю. Типові версії при розслідуванні контрабанди, що вчинена на морському кордоні // Митна справа, 2006. - № 3.

- С. 27-31.

7. Кирилов С. Контрабанда - нон-стоп / С. Кирилов, Б. Бузем-ська; / Галицькі контракти, 2006. - № 33-34. - С. 52-53.

8. Кириченко І. Контрабанда алкогольних напоїв і тютюнових виробів в Україні: кримінологічний аспект // Право України, 2006.

- № 2. - С. 78-82.

9. Козаченко О. В. До проблеми вдосконалення кримінально-правових заходів боротьби з контрабандою наркотичних засобів //

Митна справа, 2004. - № 4. - С. 27-30.

10. Костін М. Окремі проблемні питання кваліфікації та розслідування контрабанди // Право України, 2005. - № 3. - С. 112-114.

11. Кравченко О. О. Про необхідність роз'яснення нових положень законодавства про відповідальність за контрабанду та порушення митних правил // Вісник Верховного Суду України, 2004.

- № 7.- С. 41-44.

12. Лазаренко А. Контрабанде СТОП.Контрабандистам - гроб

// Мир денег, 2005. - № 3. - С. 42-44.

13. Максим Д. Тетяна Корнякова: "Контрабанді сприяють, у через те числі, і рішення судів... " // Юридичний вісник України,

2007. - № 48. - С. 8.

14. Мельник О. Митні переходи: контрабанді - заслін // Урядовий кур'єр, 2005. - 4 берез. - С. 13.

15. Михайлицький А. Контрабанді - стоп: європейський акцент // Дзеркало тижня, 2006. - № 27. - С. 5.

16. Муляр М. Реальні важелі протидії контрабанді // Урядовий кур'єр, 2006. - 15 черв. - С. 6.

17. Омельчук О. М. Окремі аспекти відмежування контрабанди від суміжних складів злочинів // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - Хмельницький: Вид-во Хмельницького ін-ту регіонального управління та права, 2004. -№ 1-2 (9-10). - С. 169-176.

18. Прокопенко В. В. Особливості порушення кримінальної справи про контрабанду // Митна справа, 2006. - № 5. - С. 25-28.

19. Процюк О. Контрабанда культурних цінностей: проблеми кваліфікації // Підприємництво, господарство і право, 2003. -№ 8. - С. 89-91.

20. Процюк О. В. Контрабанда: кримінально- правовий аналіз предмета злочину // Вісник Верховного Суду України, 2004. -

№ 4. - С. 43-47.

21. Рогозин О. Застосування законодавства про контрабанду та порушення митних правил // Финансовая консультация, 2006.

- № 23-24. - С. 30-34.

22. Рогозянський В. Н. Узагальнення практики розгляду судами міста Києва кримінальних справ про контрабанду (ст. 201, 305 КК України 2001 р.) та адміністративних справ про порушення митних правил за новим Митним кодексом ... // Адвокат, 2005. -№ 4. - С. 51-56.

23. Романенко С. Борьба с контрабандой началась стремительно // Фондовый рынок, 2005. - № 10. - С. 6-8.

24. Сорока С. О. Об'єкт злочинної контрабанди наркотичних

засобів // Держава і право. - К., 2006. - Вип. 31. - С. 429-434.

25. Сорока С. О. Проблеми кваліфікації контрабанди за КК України // Держава і право. - К., 2005. - Вип. 30.- С. 485-491.

26. Суворкін В. А. Валюта як предмет контрабанди: кримінально-правові та кримінологічні аспекти проблеми // Митна справа,

2007. - № 5. - С. 80-84.

27. Суворкін В. А. Предмети контрабанди: комплексний підхід у дослідженні // Митна справа, 2005. - № 5. - С. 10-15.

28. Суворкін В. А. Оцінка ефективності протидії контрабанді як необхідний шлях до її попередження / В. А. Суворкін // Митна

справа, 2008. - № 3. - С. 18-25.

29. Тараненко О. М. Сучасні завдання прокуратури відносно виконання Постанови Кабінету Мінінстрів України від 1 квітня 2005 року "Про затвердження Державної програми "Контрабанді - стоп" на 2005-2006 роки" // Митна справа, 2005. - № 3. - С. 44-46.

30. Таранко Д. Хранение, оценка и досрочная реализация вещественных доказательств по делам о контрабанде // Законность,

2007. - № 8. - С. 31-34.

31. Тимів С. Залучення перекладача при здійсненні провадження у справах про контрабанду та порушення митних правил

// Юридична Україна, 2006. - № 8. - С. 78-80.

32. Титова В. Крупный размер контрабанды / В. Титова // Законность, 2008. - № 5. - С. 43-45.

33. Уваров И. Трудности противодействия контрабанде // Законность, 2007. - № 8. - С. 44-46.

34. Фурман Я. Культурні цінності як предмет контрабанди // Право України, 2007. - № 10. - С. 100-102.

35. Цимбал І. К. Розгляд у судах загальної юрисдикції справ про контрабанду. Установлення вироку // Митна справа, 2005. -

№ 3. - С. 40-43.

36. Чорний Р. Об'єкт контрабанди // Підприємництво, господарство і право, 2006. - № 5. - С. 127-128.

37. Шатіло В.В., Проблеми дізнання у справах про контробанду та шляхи їх вирішення / В. В. Шатіло // Митна справа, 2008. -

№ 2. - С. 21-24.

38. Шевчук В. М. Обставини, що сприяють учиненню контрабанди: проблеми та пропозиції // Митна справа, 2004. - № 2. -

С. 14-23.

39. Шевчук В. М. Предмет злочинного посягнання як елемент криміналістичної характеристики контрабанди наркотичних засобів // Митна справа, 2006. - № 5. - С. 89-96.

40. Шерман М. Д. Необходимо искать новые пути, средства, методы и способы борьбы с контрабандой / М. Д. Шерман,

И. В. Мищенко; / Митна справа, 2007. - № 2. - С. 76-79.

41. Ясінська О. Різноманітність способів, форм та методів контрабандних операцій // Юридична Україна, 2006. - № 9. - С. 88-90.

← Предыдущая страница | Следующая страница →