Поделиться Поделиться

Звіти розпорядників коштів про використання бюджетних коштів одержаних із державного та місцевих бюджетів

Міністерства, відомства та інші органи виконавчої влади, установи організації, які отримують кошти державного бюджету та місцевих бюджетів, готують та подають місячну, річну та квартальну звітність.

До форм місячної звітності відносять звіти за формами 2д, 2м "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду".

Розпорядники бюджетних коштів, які отримують кошти із державного і місцевих бюджетів подають квартальну звітність за формами: № 1 "Баланс"; № 2д, 2м "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду"; №4-1д, 4-1 м "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги"; № 4-2д, 4-2м "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень"; № 4-Зд, 4-Зм "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду"; № 4-Зд. 1, 4-Зм.І "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)"; № 7д, 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами"; №7д.1, 7м. 1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами"; пояснювальна записка з довідками.

До складу річної звітності розпорядників коштів входять такі форми: № 1 "Баланс"; № 2д, 2м "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду"; № 4-1д, 4-1м "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги"; №4-2д, 4-2м "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень"; № 4-3д, 4-3м "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду"; № 4-4д, 4-Зм "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів"; №4-Зд.1, 4-Зм.І "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)"; № 5 "Звіт про рух необоротних активів"; №6 "Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування"; № 7д, 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами"; № 7д.1, 7м. 1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами"; № 9д, 9м "Звіт про результати фінансової діяльності"; № 15 "Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей".

Фінансова та бюджетна звітність має відповідати аналогічним даним бухгалтерського обліку та звітності органів Державної казначейської служби України.

Розпорядники бюджетних коштів, що створені згідно із законодавством України протягом звітного періоду, фінансову та бюджетну звітність складають і подають розпорядникам бюджетних коштів вищого рівня, до сфери управління яких вони включені, та органам Казначейства за місцем обслуговування у загальному порядку. При складанні звітів за формою № 2 – про надходження та використання коштів загального фонду, за відповідними формами № 4 – про надходження і використання коштів спеціального фонду, за формою № 7 – про заборгованість за бюджетними коштами, за формою № 9 – про результати фінансової діяльності потрібно підкреслити її номер, вид бюджету, за яким складено звіт (державний чи місцевий бюджет), указати коди класифікації видатків та кредитування бюджету, їх назви. При складанні звітів за формою № 7, за винятком цього, потрібно зазначити фонд бюджету (загальний чи спеціальний), за коштами якого складений звіт. Кошти, які протягом звітного періоду надходять на ім'я розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на відновлення касових видатків згідно із законодавством України (за телефонні переговори, помилково перераховані тощо), відображаються у відповідних формах бюджетної звітності як зменшення касових видатків за тим кодом економічної класифікації видатків, за яким вони були проведені у попередніх звітних періодах в межах одного бюджетного періоду.

Дані (показники) про операції, що здійснювались розпорядниками бюджетних коштів, проте згідно до законодавства України не передбачені кошторисом розпорядників бюджетних коштів у звітах про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м), про надходження і використання коштів спеціального фонду (форма № 4д, № 4м), про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м) не відображаються.

Головні розпорядники коштів державного чи місцевих бюджетів можуть установлювати для розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що відносять до сфери їх управління, додаткові довідки до пояснювальної записки та отримувати від них додаткову інформацію згідно до законодавства України. У разі потреби головні розпорядники коштів державного чи місцевих бюджетів можуть установлювати для розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, уключених у свою мережу, додаткові довідки до пояснювальної записки та отримувати від них додаткову інформацію згідно до законодавства України відносно виконання бюджетних програм, за якими вони включені у мережу. Дані фінансової та бюджетної звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів перевіряються в частині відповідності аналогічним даним, відображеним у бухгалтерському обліку органів Казначейства.

Дані бухгалтерського обліку органів Казначейства за операціями, з обслуговування кошторисів (планів використання бюджетних коштів), що формуються в інформаційній системі Державної казначейської служби України, вважаються остаточними. Усі примірники фінансової та бюджетної звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, а також зведена фінансова та бюджетна звітність головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких відносять розпорядники бюджетних коштів, у через те числі в інших областях, до подачі розпорядникам вищого рівня чи іншим користувачам повинні бути перевірені і завізовані відповідним органом казначейства (засвідчені підписом, печаткою чи штампом на кожній сторінці всіх форм фінансової та бюджетної звітності і форм відносно розкриття елементів фінансової та бюджетної звітності).

Розпорядники бюджетних коштів, до сфери управління яких відносять розпорядники бюджетних коштів, розташовані в інших областях, до своєї фінансової та бюджетної звітності додають форми фінансової та бюджетної звітності, перевірені та завізовані відповідними органами казначейства. Додатково підлягає перевірці та поданню до відповідного органу казначейства фінансова та бюджетна звітність розпорядників нижчого рівня у разі встановлення розпорядниками вищого рівня розбіжностей відносно бухгалтерського обліку операцій з внутрівідомчої передачі запасів тощо.

Зведена фінансова та бюджетна звітність складається головними розпорядниками та розпорядниками нижчого рівня, що мають свою мережу, на підставі фінансової та бюджетної звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що відносять до сфери їх управління, а також фінансової та бюджетної звітності за своїми операціями.

Головні розпорядники та розпорядники нижчого рівня, що мають у своїй мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, до зведеної квартальної та річної бюджетної звітності подають окремі зведені звіти форм №2д, №2м, №4д, №4м, №7д, №7м, №7д.1, № 7м.1 за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету чи за всіма кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів: відносно розпорядників бюджетних коштів; відносно одержувачів бюджетних коштів; загальний зведений звіт.

Форми звітності і пояснювальні записки підписуються керівниками і головними бухгалтерами (спеціалістами, на яких покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби). Без таких підписів фінансова та бюджетна звітність вважається недійсною. Подання фінансової та бюджетної звітності супроводжується листом, в якому зазначаються перелік форм фінансової та бюджетної звітності, що подаються, та їх обсяг (кількість аркушів за кожною формою), а також перелік форм, які не подаються у зв'язку з відсутністю показників. Форми фінансової та бюджетної звітності подаються також на електронних носіях згідно з вимогами автоматизованої системи ДКС України.

Похожие статьи