Поделиться Поделиться

Терміни та поняття

Міжнародний торговельний обіг – експорт та імпорт певної країни в сумі їхніх вартостей протягом певного часового проміжку. Найчастіше обчислюється у цінах FOB за експортними операціями (тобто в ціну товарів входять витрати на доставку, відвантаження згідно до вимог Incoterms) та в цінах CIF за імпортними операціями (в ціну включаються витрати з перевезення і страхування товарів).

Політика регіональна (спрямована на поліпшення умов участі країни в системі міжнародної торгівлі) – комплекс заходів з боку держави з метою оптимізації розміщення експортного потенціалу та його збільшення. Передумовою П.р. є нерівномірність розміщення експортних виробництв, необхідність їх модернізації та приведення у відповідність до жорстких екологічних стандартів. П.р. пов'язує завдання міжнародної та внутрішньої економічної політики, цілі отримання валютних надходжень та соціального розвитку. Об'єктами П.р. в Україні є передусім області (які інколи об'єднують у більші економічні, територіально-виробничі комплекси) та райони. Аналогічними об'єктами в інших країнах є землі – у ФРН, штати – у США, республіки, краї, а також області – в Росії.

Субсидії (експортного виробництва) – виплати національним товаровиробникам, які експортують продукцію, з метою їх підтримки в конкурентній боротьбі та забезпечення у такий спосіб валютних надходжень. Здійснюються за рахунок бюджету у прямій (у випадках комерційної збитковості компенсується різниця поміж витратами та доходом) та у непрямій формі (у вигляді податкових пільг та вилучень, пільгових позик тощо).

Премії експортні – фінансово-економічні та цінові пільги, які держава, а також приватні та інші недержавні інститути надають національним експортерам під час вивезення продукції з метою стимулювання такої активності. Найтиповішою формою П.е. є податкові, митні пільги, звільнення від певних виплат, повернення акцизів на певні товари. У такий спосіб частково компенсується собівартість експортної продукції, що дає змогу продавати її за нижчими цінами.

Ембарго – інструмент міжнародної політики держави, котрий забороняє ввезення на власну територію чи вивезення до іншої країни товарів, послуг, технологій, валютних та інших цінностей. Е. має примусовий характер чи стосовно внутрішніх економічних агентів певної країни (групи країн), яка запроваджує даний режим, чи стосовно інших держав, коли є відповідні важелі тиску (політичного, коли рішення було прийнято компетентною міжнародною структурою, наприклад Радою Безпеки ООН, військового, економічного). Е. є репресивним засобом тиску на ті уряди та країни, котрі, як вважається, становлять загрозу міжнародній безпеці, і застосовується як у мирний, так і у воєнний час.

← Предыдущая страница | Следующая страница →