Поделиться Поделиться

Б. Способи відмивання грошей на стадії маскування

Дані способи мають пряме призначення - сховати сліди походження злочинного прибутку і забезпечити анонімність володарю "брудних" грошей.

Один з найдоступніших і широко застосовуваних способів відмивання грошей на другій стадії цього процесу - переміщення грошей за допомогою електронних переказів (electronic fünd transfer).

Даний спосіб часто виступає як початковий елемент у маскуванні, негайно ж після переміщення готівки до банку. Він може також бути опосередкованою ланкою в цій стадії після обміну готівки на грошовий документ. Для цілей маскування можуть бути використані також перекази в місці продажу (point of sale transfer - POS), угода з використанням банкоматів, прямі електронні депозити (наприклад, виплата винагород чи соціальних допомог), оплата рахунків за телефонні переговори. Це можуть бути поштові перекази -як усередині країни, так і міжнародні. На території однієї держави для їхньої реалізації можуть бути використані внутрішні системи міжбанківських розрахунків, які існують у багатьох країнах світу.

Головною перевагою електронного переказу активів у відмивателів грошей вважається швидкість переміщення грошей (а також інформації і банківських доручень). Активи, переказані електронним шляхом, як правило, стають доступними відразу ж після надходження на рахунок "відмивателя" грошей у банку, котрий прийняв переказ. Через те негайно ж відкривається можливість починати подальші злочинні дії, пов'язані з відмиванням грошей - чи наступне маскування капіталу, чи його інтеграція в банківську систему чи поза нею.

Друга безперечна перевага електронного переказу активів (як і системи SWIFT в цілому) - частота (інтенсивність) переміщення грошей. Швидкість і легкість, з якими виконуються перекази, сприяють через те, що безліч внутрішньодержавних і міжнародних акцій з маскування грошей можуть бути здійснені протягом короткого часу - з метою камуфляжу їхніх справжніх злочинних зв'язків.

Третя перевага - далекість при переміщенні активів. Великі відстані (у милях чи кілометрах) не становлять перешкоди для такого виду переказів. Нині багато фінансових систем різних держав приєднано до мережі електронного переказу активів SWIFT.

Четверта перевага - мінімальна кількість документації, застосовуваної у відповідних банківських операціях.

За винятком електронних форм переміщення активів і коштів, є також кілька технологій відмивання грошей на стадії маскування.

Це насамперед удосконалена техніка телеграфних переказів. Вона полягає в переказі "брудних" грошей з різних місць країни чи регіону на єдиний рахунок, так звану "розподільну" шухляду. Коли сальдо перевищує визначений рівень, переходить установлений "поріг", активи автоматично висипаються з даної країни. Застосування такого "порога" допомагає злочинним групам уникати великих втрат у випадку вилучення чи блокування рахунка органами правосуддя.

Доповненням до цього способу є така технологія. Вона полягає в одноразовій чи багаторазовій зміні форми нелегальних доходів шляхом закупівлі активів, тобто акцій, облігацій, дорожних чеків. Найчастіше це робиться дуже швидко. Виконавець таких операцій може, наприклад, скуповувати чеки на пред'явника з дорученнями банківських виплат чи вимінювати такі доручення на дорожні чеки. Такі "перетворення" дуже затрудняють визначення джерел злочинного доходу. Документи, які супроводжують такі "перетворення", мають порівняно малий фізичний обсяг, що полегшує їхнє вивезення за кордон і повернення назад. У ряді випадків казино чи інші підприємства, які займаються азартними іграми, полегшують процедуру відмивання грошей, змінюючи готівку на жетони для гри. Потім "відмиватель" грошей обмінює жетони на готівку чи чеки.

Часто застосовуваним способом відмивання грошей на цій стадії виступає утворення вже згаданих "підприємств прикриття" і використання їхніх банківських рахунків для здійснення безготівкових операцій. Такі суб'єкти в принципі існують лише на папері. Насправді вони не займаються господарською діяльністю (на відміну від компаній-ширм). Така компанія використовується для маскування переміщення нелегальних грошей. "Підприємства прикриття" (найчастіше це компанії) дають можливість посилатися на комерційну таємницю. їхні справжні власники ховаються за номінальними партнерами, які їх представляють, і членами правління. Такі компанії створюються швидко, а з метою маскування відмивання грошей можуть використовуватися багато разів.

З тією ж метою на стадії маскування застосовуються незаконні внутрішньобанківські (поміж відділами) і міжбанківські трансферти. Така технологія починає діяти, коли організована злочинна група, яка відмиває гроші, контролює два чи більше відділення банку чи два банки в різних країнах (уже згадувані "власні", чи "схоплені", банки). Гроші, які підлягають "відмиванню", потрапляють у відділення банку в одній країні, проте виявляються в розпорядженні банку іншої країни в тій самій валюті чи в якій-небудь іншій. Враховуючи те, що обидва відділення поміж собою пов'язані, не потрібно фізично переміщувати активи. Звичайно відпадає також необхідність переказувати гроші телеграфом. Така операція здійснюється телефоном чи факсом.

Характерна риса використання банківських операцій на стадії маскування при відмиванні грошей - реалізація великої кількості рахункових чеків, які впливають на розпізнавання (включаючи й ті, які нижчі від межі ідентифікації), у через те числі іноземних чеків.

Нерідко для маскування "брудних" грошей використовується технологія, яка полягає в прийнятті готівки з одночасним закриттям існуючих банківських рахунків з метою відкриття нових, в інших банках у даній країні чи за кордоном. За вимогою клієнта виконується (так зазвичай робиться під час операцій такого типу) припинення (стирання) продовження (слідів) проведених раніше операцій; при цьому банківський касир переказує гроші на інші зазначені клієнтом рахунки, одночасно симулює виплату цих грошей клієнту готівкою.

← Предыдущая страница | Следующая страница →