Поделиться Поделиться

Стан зовнішньої торгівлі послугами в Україні

1. Географічна структура експорту - імпорту послуг (млн. дол. США)

2. Зовнішня торгівля послугами з країнами СНГ (млн.. дол. США)

3. Зовнішня торгівля послугами з країнами ЄС (млн.. дол. США)

Експорт послуг

Індекси обсягів експорту послуг (у відсотках до відповідного періоду)

Індекси обсягів імпорту послуг (у відсотках до відповідного періоду)

Економічно розвинуті країни

Економіка Сполучених Штатів Америки

США у світовій економіці

Сполучені Штати Америки - найрозвиненіша країна світу, одна з найбільших за територією та чисельністю населення держава. їх площа становить 9,4 млн. км2 (четверте місце після Росії, Канади й Китаю), населення - 278 млн. чол. в 2000 р. (третє місце після Китаю та Індії). ВВП Сполучених Штатів в 2000 р. дорівнювало 9963млрд. дол. чи вдвічі більше, ніж ВВП Японії (4395 млрд. дол.), та навіть трохи більше за сукупний ВВП країн Європейського Союзу (8263 млрд. дол.). Валовий національний продукт (ВНП) США в через те ж році складав 8351 млрд. дол. Частка Сполучених Штатів у валовому світовому продукту (ВСП) досягає 25%, у світовій промисловості - 18%.

Наведені цифри, хоч і узагальнено, характеризують величезну потужність економічного потенціалу США. їх вплив на світову економіку такий значний, що навіть невеликі спади в американській економіці, що трапляються, негативно позначаються на економіках майже всіх країн світу. І навпаки, економічне піднесення США означає розширення їх ринку, в через те числі для імпорту, що сприяє пожвавленню кон'юнктури багатьох товарних ринків. Частка США у світовому експорті товарів становить 13%, а в імпорті - 19%. Таким чином, внутрішній ринок США є дуже привабливим для бізнесменів інших країн. Для деяких навіть розвинутих країн американський ринок є важливим чинником розвитку національної економіки, наприклад, понад 30% експорту товарів з Японії прямує в США. Значною є також частка США в зовнішній торгівлі послугами - 19% в експорті та 13% в імпорті.

США: коротка довідка

Територія................. .............................. 9,4 млн. км

Населення (2000 р.)............... ................... 278 млн. чол.

Державний устрій................. ................... федеративна республіка

Столиця................. ............................... Вашингтон

ВВП (2000 р.)............... ........................... 9983 млрд. дол.

ВВП на душу населення (2000 р.).................. ¡35910 дол.

Експорт (2000 р.)............... ...................... 773 млрд. дол.

Імпорт (2000 р.)............... ........................ 1223 млрд. дол.

Національна валюта................. ................ долар (= 100 центів)

Сальдо платіжного балансу (2000 p.)............ 435 млрд. дол.

Зовнішній борг (2000 р.)............................ 1,4 трлн. дол.

Вплив США на світову економіку здійснюється не тільки величиною їх внутрішнього ринку. Американські компанії, які в переважній мірі є основою світової мережі ТНК, контролюють виробництво товарів та послуг в багатьох країнах. Американські фірми лідирують за обсягом прямих іноземних інвестицій. Проте найголовнішим чинником впливу США на розвиток економіки сьогодні є безумовно, їх технологічне лідерство. Протягом усього минулого століття майже всі визначальні для науково-технічного прогресу винаходи запроваджувалися у масове виробництво найперше в США, навіть коли винахід було здійснено фахівцями іншої держави. Останнього десятиліття більшість найважливіших наукових відкриттів в галузі техніки, біотехнології відносять вченим та інженерам США. Цьому сприяє наявність потужної мережі науково-дослідницьких закладів в країні й значні капіталовкладення в НДДКР. В 2000 р. загальні витрати на дослідження й розробки становили 264 млрд. дол., - сума, яка поки що недосяжна для будь-якої іншої країни. Витрати на школи й вищі навчальні заклади становили 635 млрд. дол. чи 6,5% ВВП. Технологічний відрив США від своїх конкурентів особливо відчутний в таких галузях, як авіакосмічна техніка, електронно-обчислювані машини, біоінженерія, атомна технологія - тобто в тих галузях, які сьогодні визначають головні напрямки науково-технічного прогресу. Вступ розвинутих країн до постіндустріальної фази розвитку надає Сполученим Штатам додаткових переваг, оскільки вони лідирують в галузі інформаційних технологій.

Величезний економічний потенціал США визначає їх політичну могутність, яка виявляється також і в міжнародних економічних відносинах. Вплив США на діяльність таких організацій, як ОЕСР, Світовий Банк, МВФ, Економічна й соціальна рада ООН, Світова торговельна організація, - беззаперечний. Так, саме від позиції США в першу чергу залежить прийняття чи неприйняття якихось держав до СТО. Через механізм HATO, де Сполучені Штати також є лідером, вони ініціюють політику економічної блокади держав, які на думку американського уряду, загрожують національній безпеці США чи порушують міжнародні принципи демократії (серед недавніх прикладів - Лівія, Ірак, Югославія, Афганістан).

США мають найбільшу частку внесків у фонди найавторитетніших міжнародних організацій - в багатьох організаціях системи ООН, в Світовому Банку, МВФ. В деяких випадках від частки внесків залежить кількість голосів, які держава має в процесі прийняття важливих рішень. Наприклад, в Міжнародному валютному фонді США мають 18% голосів, тоді як Японія й Німеччина - по 5,5%, Франція й Велика Британія - по 5,0%. Подібна ситуація і в Міжнародному банку реконструкції й розвитку, де квота США складає 17%. І хоч США поодинці не можуть заблокувати прийняття небажаного для себе рішення, вага їх голосу спричиняє значний вплив при голосуванні. Діяльність деяких організацій системи ООН відчутно залежить від внесків в їх фонди, через те позиція США з найбільшими внесками має для них неабияке значення. Свого часу США і Велика Британія припинили внески у фонд ЮНЕСКО (на підставі звинувачення їх з боку членів даної організації у проведенні політики неоколоніалізму), чим поставили організацію у досить скрутне становище.

Сполучені Штати Америки є лідером процесу глобалізації, спрямовуючи його в певне русло й активізуючи даний процес. Само по собі це природно, зважаючи на економічний і політичний вплив США і, зокрема, на глобальний характер американських ТНК. Деякі політичні діячі й рухи вбачають в глобалізації намагання США підкорити світову економіку, політику й культуру американським інтересам і встановити "Рах americana", тобто світ за американським зразком, в якому США панували б цілком і повсюди. Така точка зору, коли й має деякі підстави, завжди ж таки є досить односторонньою; вона не враховує, що глобалізація - об'єктивний процес, що не залежить від волі окремих політиків чи урядів. За винятком того, антиамериканські виступи в контексті антиглобалізаційного руху безперспективні, оскільки сьогодні, особливо після розпаду СРСР і соціалістичної системи, немає сили, яка спромоглася б позбавити США їх економічного, політичного й воєнного лідерства у світі.

← Предыдущая страница | Следующая страница →