Поделиться Поделиться

Якими документами підтверджується передання робіт підрядником і прийняття їх замовником та як проводяться розрахунки за виконані роботи?

Передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформлюється актом, підписаним обома сторонами. Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 р. № 293 "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013" встановлені типові форми документів, необхідних для передання - приймання робіт 1) "Акт приймання виконаних підрядних робіт" (ф. № КБ-2в); 2) "Довідка про вартість виконаних підрядних робіт" (ф. № КБ-3). В Актах, як відомо, міститься інформація про вартість виконаних будівельно-монтажних робіт, зданих замовнику, а також про витрати, пов'язані з виконанням цього обсягу робіт. Саме дані суми будуть формувати доходи по будівельному контракту в конкретному звітному періоді. Зазначена в Актах сума витрат, що відносяться до виконаних робіт, являє собою собівартість виконаних робіт.

У довідці визначається вартість таких робіт. На підставі зазначених документів замовник робить розрахунки за виконаний підрядником обсяг робіт. Необхідно відзначити, що "Акт приймання виконаних підрядних робіт" (ф. № КБ-2в) і "Довідка про вартість виконаних підрядних робіт" (ф. № КБ-3) призначені винятково для обліку виконаних підрядних робіт і їхньої вартості.

Лист Міністерства Регіонального розвитку та будівництва України від 06.05.2010 р. № 2/12-20/4993 передбачає порядок застосування типових форм первинних облікових документів у будівництві "Акт приймання виконаних будівельних робіт" (типова форма № КБ-2в) та "Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати" (типова форма № КБ-3), затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 р. № 293 встановлені типові форми документів, необхідних для передання-приймання робіт. Зокрема, в Листі зазначено, що зазначені типові форми підлягають обов'язковому застосуванню при проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи поміж замовниками та виконавцями робіт з будівництва (підрядною організацією), що здійснюється за рахунок бюджетних коштів та коштів підприємств, установ і організацій державної форми власності. По об'єктах, будівництво яких здійснюється за рахунок інших джерел фінансування, типові форми застосовуються згідно до умов договору підряду.

Варто пам'ятати, що з моменту підписання акта приймання виконаних робіт (об'єкта будівництва чи результату інших будівельних робіт) у замовника виникає право власності на такий об'єкт чи результат інших робіт по капітальному будівництву.

В разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і він підписується другою стороною. Акт, підписаний однією стороною, може бути визнаний судом недійсним лише в разі, коли мотиви відмови другої сторони від підписання акта визнані їм обґрунтованими.

Підрядник зобов'язаний усунути недоліки, виявлені при прийнятті робіт (об'єкта) за відповідний рахунок у строки, погоджені з замовником. Виходячи з зазначеного, в договорі підряду дозволяється вказати строки усунення недоліків чи погодити їх з замовником у додатковій угоді, акті про виявлені недоліки чи іншому письмовому документі. У разі порушення строків усунення недоліків підрядник несе відповідальність, передбачену договором.

За винятком того, підрядник несе відповідальність за порушення будівельних норм та правил, які встановлені Держбудом України, будь-які відступи від технічної документації, які були допущені без погодження замовника.

У випадках, коли це передбачено договором підряду чи випливає з характеру робіт, виконуваних за договором, прийняття робіт повинне передувати попереднє випробування. Ціль проведення випробування - встановити, чи відповідають об'єкт будівництва, інші будівельні роботи договірним умовам, дотримання яких зменшує імовірність появи недоробок чи недоліків у завершеному результаті робіт. Попереднє випробування полягає не тільки у візуальному огляді об'єкта замовником, проте й у проведенні підрядником у ході будівництва ряду іспитів, передбачених власною системою контролю якості.

У договорі може бути передбачена необхідність оформлення протоколів проведених іспитів, у яких фіксуються отримані результати. Коли випробування проводиться незалежною чи контрольною установою, то, як правило, складається акт. Згідно до умов договору, даний документ може бути спрямований підрядником замовнику чи негайно після його складання, чи переданий разом з документацією напередодні передання результату робіт.

Прийняття робіт може здійснюватися тільки при позитивному результаті попереднього випробування.

Сторони можуть установити, що при успішному закінченні випробування виконані роботи за договором будівельного підряду вважаються завершеними в день, у котрий, за взаємною домовленістю розпочаті чи закінчені іспити.

Коли ж у цілому випробування закінчиться негативно, то підрядник згідно договору підряду може бути зобов'язаний повторити їх. За винятком того, негативний результат випробування може виявитися причиною прострочення підрядником завершення будівельних робіт. Хоча ні ГК України, ні ЦК України прямо і не врегулював, проте сторони в договорі підряду можуть передбачити, щоби випробування проводилося в присутності представників як підрядника, так і замовника. Коли замовник не має можливості бути присутнім на іспитах у силу поважних причин, він вправі звернутися згідно до договору з проханням відкласти випробування. Коли замовник не з'явиться на випробування і не сповістить про своє прохання відкласти їх, підрядник може, керуючись договором, проводити випробування під час відсутності замовника.

Замовник вправі відмовитися від приймання результату робіт у випадку виявлення недоліків, що виключають можливість його використання для зазначеної в договорі будівельного підряду мети і не можуть бути усунуті підрядником, замовником чи третьою особою. Під "неможливістю усунути недоліки замовником" маються на увазі ті випадки, коли не тільки він сам чи підрядник не можуть зробити відповідні роботи, проте і ті, при яких йому не вдається знайти третю сторону, готову прийняти на себе усунення недоліків.

Розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість. Документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються підрядником та передаються замовнику. Замовник перевіряє дані документи і в разі відсутності зауважень підписує їх. Після підписання документів замовник зобов'язаний оплатити виконані роботи.

Порядок подання підрядником документів про обсяги і вартість виконаних робіт, проведення перевірки їх достовірності, підписання та оплати замовником визначається у договорі підряду.

Оплата робіт, виконаних субпідрядниками, проводиться на підставі складених ними та підписаних генеральним підрядником документів про прийняття виконаних робіт та їх вартість і може проводитися безпосередньо генеральним підрядником чи замовником, коли це передбачено договором підряду та договором субпідряду.

Коли оплату робіт, виконаних субпідрядником, проводить замовник, генеральний підрядник, за винятком документів про обсяги та вартість виконаних робіт, подає замовнику документ про розподіл загальної суми коштів за виконані роботи поміж ним та субпідрядником.

← Предыдущая страница | Следующая страница →