Поделиться Поделиться

Нецінові фактори зміни в попиті

Попит залежить не тільки від ціни товару. Є ряд Інших, нецінових, факторів, які формують попит споживачів і зміни в яких викликають зміни в попиті на товар при незмінній ціні на нього.

Графік 2-3. Зміна в попиті на продукт X (дія нецінових факторів) (

До нецінових факторів, які визначають попит споживача, відносять: смаки і переваги споживачів; кількість споживачів на ринку; грошові доходи споживачів; ціни на інші товари (взаємозамінні і взаємопов'язані); очікування споживачів відносно майбутніх цін і доходів.

В результаті дії нецінових факторів попиту відбуваються зміни в попиті, що означає, що споживачі готові

купувати більше чи менше даного товару по кожній з можливих попередніх цінах. Дія цих нецінових факторів, зміна в попиті відображається на графіку зміщенням кривої попиту вправо чи вліво. При дії нецінових факторів, які збільшують попит при кожній з можливих початковій ціні, крива попиту П переміщається вправо, займаючи положення кривої П (графік 2-3). І навпаки, при дії нецінових факторів в сторону зменшення попиту крива попиту П переміщається вліво і займає положення кривої Пі.

Розглянемо вплив названих вище нецінових факторів на зміну в попиті

ЗМІНА СМАКІВ І ПЕРЕВАГ СПОЖИВАЧІВ. Сприятливі зміни в смаках, викликані, наприклад, рекламою, модою, спричинять збільшення попиту на даний товар. І навпаки, негативна інформація може зменшити попит на товар.

ЗМІНА КІЛЬКОСТІ ПОКУПЦІВ. При збільшенні кількості споживачів даного продукту росте і попит на нього. Наприклад, при зростанні народжуваності збільшується попит на пелюшки, "памперси", дитяче харчування тощо. І навпаки, зменшення кількості споживачів, даного продукту викликає скорочення попиту. Наприклад, під кінець відпочинкового сезону зменшується попит на послуги туристичних фірм.

ЗМІНА ДОХОДУ. Певні особливості в зміні попиту на товари відбуваються внаслідок зміни в доходах споживачів. Ця специфіка пов'язана з поділом товарів на товари вищої категорії ("нормальні товари") і товари нижчої категорії. До "нормальних товарів" відносять такі, попит на які зростає із збільшенням доходів споживачів чи знижується із зменшенням доходів (наприклад, товари довготривалого використання, нерухомість тощо). До товарів нижчої категорії відносять товари, попит на які зменшується із зростанням доходу чи збільшується із зменшенням доходу (наприклад, картопля, дешевий одяг і взуття).

ЗМІНА ЦІНИ НА ІНШІ (взаємозамінні і взаємопов'язані) ТОВАРИ. При збільшенні ціни на взаємозамінний товар У попит на товар X зростає. І навпаки, при зниженні ціни на взаємозамінний товар У попит на товар А" зменшується. Так, при зростанні ціни на вітчизняне масло збільшиться попит на масло (маргарин) іноземного виробництва. Що торкається зміни ціни на один із взаємопов'язаних товарів, то зміна ціни на нього і попиту на даний товар відбувається в різних напрямках. Наприклад, при зростанні ціни на фотоапарати спостерігається зменшення попиту на фотоплівку. Зміна ціни на незалежний товар не викликає жодних змін в попиті на даний товар. Так, зміна ціни на масло не спричинить жодних змін в попиті на фотоплівку.

ЗМІНА ОЧІКУВАНЬ. Очікування споживачів відносно зростання цін викликає збільшення поточного попиту на товари і навпаки. Зрозумілим стає, через що високі темпи інфляції і порожні полиці в магазинах завжди "йдуть в ногу". Що торкається очікування росту майбутніх доходів, то воно проявляється в розширенні попиту, а очікування зменшення доходів ставить споживача в рамки жорсткої економії вже сьогодні.

Таким чином, збільшення попиту на продукт X може бути викликане наступними причинами: сприятливими змінами в смаках споживачів; збільшенням кількості споживачів на ринку; зростанням доходу, коли продукт X є нормальним товаром; зменшенням доходу, коли продукт X є товаром нижчої категорії; ростом ціни на взаємозамінний товар; зменшенням ціни на взаємопов'язаний товар; очікуванням підвищення ціни на товар Х очікуванням підвищення доходів. Причинами ж зменшення попиту на товар X можуть бути: несприятливі зміни у смаках покупців; зменшення кількості споживачів даного товару; зниження доходу, коли продукт X є нормальним товаром; ріст доходу, коли продукт X є нижчої категорії; зниження ціни на взаємозамінний продукт; підвищення ціни на взаємопов'язаний товар; очікування зменшення ціни на продукт Х очікування зниження доходу споживача.

Похожие статьи