Поделиться Поделиться

Система цін світового ринку

В сучасних умовах система цін світового ринку нараховує близько 40 видів цін. Головні види цін на товари, що існують на світовому ринку:

1. Світова ціна країн-експортерів товару - це ціна на товар, якому встановлюють країни, що експортують переважну частку даного товару. Наприклад, країни ОПЕК.

2. Котировки на міжнародних товарних біржах - це світова ціна на товар, яка встановлюється на міжнародних товарних біржах.

3. Аукціонна ціна - це світова ціна, яка встановлюється на міжнародних аукціонах.

4. Регіональна ціна - це світова ціна, яка встановлюється в межах окремих інтеграційних об'єднань. Наприклад, ЄС

5. Оптова ціна - це світова ціна на товар, котрий реалізується крупними партіями.

6. Роздрібна ціна - це світова ціна на товар, котрий реалізується невеликими партіями.

7. Монопольно висока ціна та монопольне низька ціна встановлюється монополістами-виробниками, частка яких у загальному експорті даного товару перевищує 30 %.

8. Номінальна ціна - це світові ціни на товари, які публікуються в прайс-листах.

9. Індикативні ціни - це орієнтовні ціни на товари, що реалізуються на світовому ринку.

10. Трансфертні ціни - це ціни, які встановлюються, як правило, ТНК та використовуються при здійсненні зовнішньоторговельних операцій міх їх структурними підрозділами, що розташовані в різних частинах світу.

11. Спеціалізовані ціни - це світові ціни на товари, що виробляються на основі угод про міжнародну спеціалізацію і кооперацію виробництва.

12. Ціна продавця - це світова ціна на товар, що встановлюється продавцем у його офіційних пропозиціях (офертах).

13. Ціна покупця (попиту) - це світова ціна на товар, яка пропонується покупцем при здійснені торгів (тендерів).

14. Клірингова ціна - це світові ціни на товари, розрахунки по яких здійснюються на основі клірингових угод.

15. Ковзька ціна - це світова ціна на товар на чітко визначену дату.

16. Ринкова ціна - це світова ціна на товар на даному світовому ринку.

17. Довідкова ціна - це світові ціни, що містяться в спеціалізованих каталогах комерційної інформації.

18. Тверді ціни - це остаточні ціни, які фіксуються в міжнародних господарських контрактах.

19. Світові ціни з наступною фіксацією - це ціни на товари, які встановлюються у зазначені в МГК терміни на основі погоджених джерел.

20. Ціни фактичних угод - це ціни на товари, які фіксуються в аналогічних МГК. Дані ціни є найбільш об'єктивним джерелом, критерієм для визначення рівня цін в МГК. Ідеться про аналогічні контракти, які були укладені протягом останнього року.

21. Статистична світова ціна - це ціни на товари, які фіксуються в статистичних довідниках, та відбивають тенденції їх змін протягом певного періоду.

Знижки і надбавки у зовнішній торгівлі

В сучасних умовах при здійснені зовнішньоторговельних операцій використовується близько 40 різних знижок і надбавок.

Знижка - це зміна світової ціни на товар в сторону її зменшення. Головні види знижок:

1. Загальна знижка з прейскурантної ціни товару становить 2030 % від прейскурантної ціни товару.

2. Знижка за розмір партії товарів, що поставляється одноразово. При значному обсязі одноразової поставки товару ця знижка становить 15-30 % від прейскурантної ціни.

3. .Кількісні знижки. Надаються в залежності від серійності та обсягу замовлення при поставках масової продукції. Розмір-10-15 % від вартості угоди.

4. Бонусні знижки - це знижки за вірність покупця. Надаються оптовим покупцям. Обумовлені обсягом продажу товарів протягом року чи кількох років. Становлять 7-10 % від вартості зовнішньоторговельного обороту. Під зовнішньоторговельним оборотом розуміється обсяг експорту/імпорту за 1 рік.

5. Сезонні знижки надаються при поставці продукції сезонного сільськогосподарського виробництва чи товарів сезонного користування (взуття, одяг). Становлять 8-20-50-60 % та більше.

6. Дилерська знижка надається посередницьким фірмам, конторам, дилерам та встановлюється на основі роздрібної ціни товару. Розмір: 20-30 % від роздрібної ціни товару.

7. Знижка сконто:

- знижка за розрахунки готівкою на момент передачі товару чи това-росупроводжуючих документів (ТСД). Становить: 2-3 % від вартості угоди;

- знижка, яка надається за попередню оплату товару, що поставляється. Становить: 3-5 % від вартості угоди.

8. Спеціальні знижки окремим постійним партнерам, які підтвердили довготривалу зацікавленість в товарах постачальників. Розмір: 58 % від вартості угоди.

9. Закриті знижки застосовуються:

- за умов торгівлі в середині фірми;

- в межах регіональних інтеграційних угруповань;

- по спеціальним міжнародним угодам.

10. Знижка за поставки промислової сировини. Розмір: 3-5 % від вартості угоди.

11. Знижка, яка надається при купівлі машин та устаткування, що були в експлуатації. Розмір: до 50 % від первісної вартості товару.

Загальна сума всіх знижок може досягати 50-60 % від прейскурантної ціни товару, що реалізується на світовому ринку.

Надбавки при здійсненні зовнішньоторговельних операцій:

Надбавка - це зміна світової ціни на товар в сторону її збільшення.

Цінові надбавки, як правило, встановлюють за умов виконання особливих вимог покупця. Головні умови:

1. Скорочення терміну поставки товару.

2. За покращення якості товарів, що підлягають експорту/імпорту.

3. За спеціальне виконання товарів, що підлягають експорту/імпорту. Йдеться про доповнення, що не змінюють суттєвих характеристик товарів, проте впливають на їх ціну.

4. За забезпечення особливих умов транспортування товару.

5. За забезпечення спеціального пакування товару.

6. За додаткове маркування товару.

7. Тощо.

Розмір цінової надбавки:

Нсц = К + Р

Нсц - надбавка світової ціни на товар;

К - витрати продавця, що пов'язані з виконанням особливих вимог покупця;

Р - прибуток продавця, котрий він отримає при виконанні вимог покупця.

← Предыдущая страница | Следующая страница →