Поделиться Поделиться

Органи бюджетного контролю, їхня класифікація

Бюджетний контроль реалізується через систему органів бюджетного контролю, яка: по-перше, є елементом загальної структури контрольних органів держави; по-друге, важливою складовою бюджетного механізму, за допомогою якого держава реалізує свою бюджетну політику.

Склад органів бюджетного контролю залежить від структури фінансового апарату держави, яка, у свою чергу, визначається державним устроєм і функціями державних органів, закріпленими в Конституції України. За ознаками ініціювання й здійснення контролю виділяють суб'єктів, що здійснюють загальний і спеціалізований бюджетний контроль.

До суб'єктів загального контролю відносять ті органи державної влади й управління, які є ініціаторами та виконавцями контролю, у через те числі в бюджетній сфері.

Здійснення специфічних контрольних повноважень ними делегуються підпорядкованим їм спеціалізованим структурам. Функції зі здійснення постійного контролю за використанням коштів державного бюджету парламент України делегував Рахунковій палаті. Уряд, у свою чергу, делегував функції зі здійснення поточного контролю за видатками державного бюджету Міністерству фінансів і Державній казначейській службі України, а наступного – Державній фінансовій інспекції. Функції фіскального контролю за діяльністю платників податків главою держави покладено на Державну податкову службу України.

Систему органів бюджетного контролю згідно до Конституції України розглядають у вигляді двох підсистем (рис. 8.3), До першої відносять органи загального бюджетного контролю, до другої підсистеми – органи спеціалізованого бюджетного контролю, яким повноваження контролю делеговані суб'єктами першої підсистеми. Повноваження органів державної влади й управління з питань контролю за дотриманням бюджетного законодавства наведені в табл. 8.1.

Рис. 8.3. Система органів бюджетного контролю України

Таблиця 8.1

Повноваження органів державної влади й управління з контролю за дотриманням бюджетного законодавства

Продовження табл. 8.1

Похожие статьи